Bahá'u'lláh

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Bahá'u'lláh

Bahá'u'lláh (ba-haa-ol-laa arabul: بهاء الله "Isten Dicsősége") (1817. november 12 - 1892. május 29), születési neve Bahá'u'lláh Mírzá Husayn Alí perzsául:میرزا حسینعلی, a Bahá'í hit alapítója volt.

Követői szerint Bahá'u'lláh Isten azon küldötte, kinek eljövetelét minden nagy vallás megjövendölte. A bahá'í hitűek szerint Ő a keresztény vallásban megjövendölt "Atya dicsőgében visszatért Fiú", a zsidó vallás szerinti "Seregek Ura", a muzulmánok vallás szerti "az Ítélet Napja, Isten Napja", a zoroasztriánusoknak "a Világmegváltó Sah Bahram", a buddhistáknak "az Egyetemes Emberiség Buddhája, a Maitreya Buddha", a hinduknak "Krisna Szeplőtelen Manifesztációja".

Idézetek tőle[szerkesztés]

 • Szót se szólj mások bűneiről, míg önmagad is bűnös vagy! [1]
 • Hogyan feledkezhetsz meg saját hibáidról, hogy a másokéval törődj? [2]
 • Ha jólétbe jutnál, ne örvendezz, ha megaláztatnál, ne bánkódj, mert mindkettő elmúlik és nem lesz többé! [3]
 • Mutassatok béketűrést, jóindulatot és szeretetet egymás iránt. Ha pedig netán közületek valakit is meghaladna valamely igazság felérése, avagy legyen akár csak rest azt felfoghatni, véle szót váltva mutassatok végtelen szeretetreméltóságot és jóakaratot. Segítsétek őt, hogy meglássa és felismerje az igazságot anélkül, hogy tenmagatok a legkisebb mértékben is kiválóbbnak mutatnátok avagy nála különbnek tüntetnétek fel magatokat. [4]
 • Vedd számba az előző nemzedékeket. Tanúsítsd, hogy akárhányszor is az Isteni kegyelem napvilága az Ő Kinyilatkoztatásának fényét árasztotta a világra, az Ő korának népe felkelt Ellene és megtagadta Igazságát.[5]
 • Ó, lásd ez Igaztalanul megbántottat. Bár a legtisztább bizonyítékok tanúsítják Ügyének igazságát; bár próféciái, melyeket félreérthetetlen módon közölt, egytől egyig valóra váltak; bár nem tartatott Ő számon a tudósok között, mivel iskolázatlan és tapasztalatlan vala Ő azon vitákban, melyek a papok között zajlának, mégis megannyiféle és Istentől eredő tudását záporozta az emberekre; és, ó, lásd csak hogyan utasította el az a nemzedék az Ő fennhatóságát, és miként lázadt ellene![6]
 • Soha emberfia nem büszkélkedhet azzal, hogy felfogta Isten sokféle és rejtett kegyelmének természetét; senki sem mérheti fel az Ő mindent körülölelő könyörületességét.[7]
 • Vajúdik a világ, és nyugtalansága napról napra fokozódik.[8]
 • Uralkodói a földnek! Béküljetek hát össze, hogy ne legyen szükségtek több fegyverre, mint amivel földjeitek és területeitek megvédhetők. Vigyázzatok, nehogy elfeledkezzetek a Mindent Tudó, a Hűséges tanácsáról.[9]
 • Jómódban légy adakozó, balsorsban pedig háládatos. Légy felebarátod bizalmára méltó, és reá sugárzó és barátságos arccal tekints. Légy a szegényeknek kincs, a gazdagoknak meg figyelmeztetés, válaszolója a szükségben szenvedők kiáltásának, fogadalmad szentségének őrzője. Légy igazságos a te ítéletedben, és megfontolt a te beszédedben. Senki emberfiához ne légy igaztalan, és mutass végtelen szelídséget minden embernek. Légy lámpása azoknak, kik setétben járnak, öröme a bánatban élőknek, tenger a szomjúhozóknak, rév a boldogtalanoknak, támasza és védelmezője az elnyomás áldozatainak. Tisztesség és becsület nyomja rá bélyegét minden tetteidre. Légy otthona az idegennek, balzsam a szenvedőnek, erős bástya a menekülőnek. Légy a vaknak szem, és utat mutató fénysugár a tévelygők lába előtt. Az igazság orcájának légy te ékessége, a hűségen korona, a tisztesség templomának oszlopa, az élet lehelete az emberiség testének, az igazság seregeinek címere, az erkölcs látóhatárán fénylő égitest, harmat az emberi szívnek, bárka a tudás óceánján, nap a jótékonyság égboltozatán, a bölcsesség fejékén gyémánt, nemzedéked égboltján fénylő sugár, gyümölcs az alázat fáján.[10]

Források[szerkesztés]

 1. Rejtett Szavak, arab rész, 27. vers
 2. Rejtett Szavak, arab rész, 26. vers
 3. Rejtett Szavak, arab rész, 52. vers
 4. Gyöngyszemek Bahá’u'lláh írásaiból, V. szemelvény
 5. Gyöngyszemek Bahá’u'lláh írásaiból, XXIII. szemelvény
 6. Gyöngyszemek Bahá’u'lláh írásaiból, XXIII. szemelvény
 7. Gyöngyszemek Bahá’u'lláh írásaiból, XXXII. szemelvény
 8. Gyöngyszemek Bahá’u'lláh írásaiból, LXI. szemelvény
 9. Gyöngyszemek Bahá’u'lláh írásaiból, CXIX. szemelvény
 10. Gyöngyszemek Bahá’u'lláh írásaiból, CXXX. szemelvény

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Wikipedia-logo.png
A Wikipédiában további adatok találhatóak
Bahá'u'lláh témában.
Commons
A Wikimedia Commons tartalmaz Bahá'u'lláh témájú anyagokat.