Eliezer Yudkowsky

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Életrajza[szerkesztés]

Eliezer Yudkowsky amerikai mesterséges intelligencia kutató, aki a Szingularitással és a barátságos mesterséges intelligenciákkal kapcsolatos irásairól ismert.

Idézetek[szerkesztés]

 • If computing speeds double every two years, what happens when computer-based AIs are doing the research? Computing speed doubles every two years. Computing speed doubles every two years of work. Computing speed doubles every two subjective years of work. Two years after Artificial Intelligences reach human equivalence, their speed doubles. One year later, their speed doubles again. Six months - three months - 1.5 months ... Singularity. (Staring into the Singularity)
  • Ha a számítási teljesítmény minden második évben megduplázódik, mi történik ha számítógép alapú mesterséges intelligenciák végzik a kutatást? A számítási teljesítmény két év alatt megduplázódik. A számítási teljesítmény két évnyi munka elvégzése alatt megduplázódik. A számítási teljesítmény két szubjektív évnyi munka elvégzése alatt megduplázódik. Két évvel azután, hogy a mesterséges intelligenciák elérik az ember színvonalát, a sebességük megduplázódik. Egy évvel később a sebességük ismét megduplázódik. Hat hónap, három hónap, másfél hónap ... Szingularitás - (A Szingularitásba nézve)
 • Society itself could be dismembered, as some people ride the breaking wave of every-newer technology over the event horizon into invisibility, while others lag behind, feeling the powerful gravitational force of still-accelerating technology, but no longer able to see it. Thus the world would be comprehensible only to those near the leading edges of technology.
  • Társadalmunk széthullhat, ahogy néhanyan kihaszálva a folyamatosan megújuló technológiákat eltűnnek az eseményhorizont mögött, míg mások hátramaradva, bár érzik a gyorsuló technológiák hatalmas gravitációs erejét, nem képesek látni azt. Így a világ csak azok számára lesz érthető, akik közel állnak a legújabb technológiákhoz.
 • In every generation it is the same plea: "No, this time it really *is* too mysterious for science." The children grow up in a world where stars and chemistry and life have always been mundane and previous generations were just being silly mystics. And when they encounter something that's *really* inexplicable, like consciousness, why, such a mystery has never happened before, it is wholly unlike such non-mysterious things as stars and life forms. Surely if there were a mundane explanation we would have found it already. As if stars and life forms had not been great mysteries for millennia on end, until one day someone solved them, and then they were not mysteries any more.
  • Minden generációban elhangzik ugyanaz a kifogás: "Nem, ebben az esetben *ez* tényleg túl rejtélyes ahhoz, hogy a tudomány megértse." A gyerekek manapság egy olyan világban nőnek fel, ahol a csillagok, a kémia és az élet egyszerű dolgoknak tűnnek, és az előző generációk pedig ügyetlen misztikusoknak. És amikor találkoznak valamivel, amit *tényleg* nem tudnak megmagyarázni, mint például a tudat működése, úgy viselkednek, mintha megmagyarázhatatlannak tűnő dolgokat még sosem fejtettünk volna meg. Ha lenne egy egyszerű magyarázat, már biztos megtaláltuk volna. Mintha a csillagok és az élet nem lettek volna évezredes rejtélyek, amíg valaki meg nem oldotta volna őket, hogy utána egyszerű dolgoknak tűnjenek.
 • Evolution is the degenerate case of design-and-test where intelligence equals zero.
  • Az evolúció a tervezés és tesztelés egy olyan szélsőséges esete, amelyben az intelligencia nulla.
 • A seed AI could have a "codic cortex", a sensory modality devoted to code, with intuitions and instincts devoted to code, and the ability to abstract higher-level concepts from code and intuitively visualize complete models detailed in code.
  • Egy mag-MI rendelkezhetne egy "kód-kortexszel", egy érzékelési csatornával, amely csak a programoknak van szentelve. Programoknak szentelt megérzések, ösztönök, és olyan képességek amelyek által magas absztrakciós szintű megfigyeléseket képes tenni a kódról és intuitív módon képes vizualizálni a kód által leírt részleteket.
 • Declaring yourself to be operating by "Crocker's Rules" means that other people are allowed to optimize their messages for information, not for being nice to you. Crocker's Rules means that you have accepted full responsibility for the operation of your own mind - if you're offended, it's your fault.
  • Ha azt mondod magadról, hogy a Crocker-szabály szerint kommunikálsz, az azt jelenti, hogy megengeded másoknak, hogy az üzeneteiket információtartalomra optimalizálják, nem pedig arra, hogy kedvesek legyenek hozzád. A Crocker-szabály alkalmazása azt jelenti, hogy teljes felelősséget vállalsz az elméd működéséért: Ha sértve érzed magad, az a te hibád.
 • Experimental manipulations that reduce group apathy and the bystander effect include
 1. a bystander who thinks that the emergency requires intervention from them *personally*,
 2. bystanders with considerable training in emergency intervention, and, last but not least,
 3. bystanders who know about the bystander effect. So the next time you're in a large group when someone has a heart attack, don't try to look calm and unconcerned while you dart your eyes around to see if anyone else is panicking. Take out your cellphone, call 911, point to other people specifically and recruit them to help you. And yes, it has to be you, because only you know about the bystander effect.
 • Kísérletekkel igazolt beavatkozások, amelyek csökkentik a csoport apátiáját és a bámészkodó-hatást:
 1. egy bámészkodó, aki úgy hiszi, hogy a vészhelyzet megkívánja az ő *személyes* beavatkozását,
 2. bámészkodók jelentős vészhelyzetbeli gyakorlattal, vagy
 3. bámészkodók, akik ismerik a bámészkodó-hatást. Tehát legközelebb, amikor látod, hogy valakinek szívrohama van, ne próbálj meg nyugodtnak és kívülállónak látszani miközben azt lesed, hogy ki esik pánikba a jelenlevők közt. Vedd elő a telefonodat, hívd a mentőket, és jelölj ki embereket, hogy segítsenek neked. És igen, neked kell ezeket megtenned, mert csak te tudsz a bámészkodó-hatásról.
 • Code is not magic. It is just a very expensive and time-consuming way to find out what you don't know.
  • A programkód nem varázslat. Csak egy nagyon drága és időpazarló módja annak, hogy kitaláld azt, hogy mit nem tudsz.
 • We underestimate the distance between ourselves and others. Not just inferential distance, but distances of temperament and ability, distances of situation and resource, distances of unspoken knowledge and unnoticed skills and luck, distances of interior landscape.
  • Általában alábecsüljük a közöttünk és mások között lévő különbségeket. Nem csak a következtetésekbeli különbségeket, de a természet és képességbeli különbségeket, a helyzet és erőforrásbeli különbségeket, az észrevehetetlen tudás, készség és szerencsebeli különbségeket, és a belső tájképbeli különbségeket.