A tökéletes változat

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A tökéletes változat Szentmihályi Szabó Péter 1983-ban megjelent sci-fi regénye.

Részletek az Új Bibliából[szerkesztés]

(Az Új Biblia Gwandal aforizmákból álló társadalomelméleti műve, melyet a számüzetés évei alatt írt az űrben. Egyesek - később ő maga is - egyes téziseit az űrpszichózisnak tulajdonították).

Bátran merjetek őrültnek lenni, hiszen az emberiség sok-sok ezer évig görcsösen törekedett a normalitásra, a józanságra, és egészségre, s minden lehetséges bűnt elkövetett ezek nevében. Merjetek különbözni azoktól, akik azt hirdetik, olyanok, mint a többiek - mert azok folyamodnak legelőször a fegyverek erejéhez, a hamis egyenlőség nevében. Ti soha ne gondolkodjatok és cselekedjetek senki nevében: legyetek önzők, és neveljétek önzésre a rátok bízottakat. Ne legyetek saját magatok rendőrei, bírái és gyóntatói - legalább ti merjétek szeretni önmagatokat.

Részletek a 3. Világmodellből[szerkesztés]

A véletlen azonban csak a természetben jelent evolúciót: a természeten kívül káosz és katasztrófa jár együtt vele.

Pontos okot megjósolni évekkel az események előtt tudománytalan, tehát képtelenség. Háborút robbanthat ki például, ha a barna hajúak váratlanul gyűlölni kezdik a szőkéket, a bajuszosak a borotváltakat, a férfiak a nőket, a gyalogosok azokat, akik turbohelikopterrel rendelkeznek,, és így tovább. Csupán az antagonizmus kifejlődése, tendenciája és valószínűsége figyelhető meg, totális erőszakba való átcsapásának közvetlen oka - vagy ürügye - egyelőre nem.Ilyen értelemben igaz az ősrégi paradoxon, hogy a II. világháborút az okozta, hogy egy ártatlan járókelő bárhol a világon otthon felejtette a gyufáját, tehát tüzet kért valakitől az utcán, mire az illető lekésett egy találkozást, és így tovább, az irracionális láncot, mely egyre súlyosabb következményeket halmoz, tetszés szerint folytatni lehet.

Részletek az Utopia Magna-ból[szerkesztés]

A 4. Világmodell neve legyen Utopia Magna. A tökéletes várost pedig hívják Perfectopolisnak. A tökéletes város lakosainak száma ne legyen se több, se kevesebb kétezernél.

Csak tökéletlen világban lehet valami tökéletes.

A gyermeknemzésről Perfectopolis polgárainak önként le kell mondaniuk.

Utopia Magnának nincs szüksége a tudományos ismeretek további bővítésére, még kevésbé új technológiák bevezetésére. Különösen káros minden olyan törekvés, amely a kozmosz ún. „meghódításáras irányul”. A kozmoszt nem lehet és nem is kell meghódítani. A XXI. századi technika és tudomány minden hasznos vívmányát meg kell őrizni, de szinten tartáson túlmenő tökéletesítés felesleges. Megfigyelni, őrizni és be nem avatkozni - ez Utopia Magna helyes működésének lényege.

Úgy kell élnetek, mint mint régen a szerzeteseknek és apácáknak, akik őrizték az élet értelmét, bár maguk nem éltek értelmesen. Szeressétek egymást, de ne általatok népesüljön be a Föld.

Utopia Magnában csak felnőtt korú polgárok lesznek, ezért testükkel szabadon rendelkeznek, s nem szükséges példát mutatniuk a náluk fiatalabbak számára. S mivel a szexuális tevékenységből gyermek nem származhat, nincs és nem is lehet semmiféle tiltó rendelkezés több- vagy egynemű egyének szexuális tevékenységére vonatkozólag, sőt kívánatos, hogy az állampolgárok készségesen egymás segítségére siessenek, ha az egyszerű örömszerzés bármilyen módjában rájuk esnék a választás.

Az emberiség legnagyobb hibája az volt, hogy mindig sietett, bár senki sem tudta, hová. Versengtek önmagukkal és az idővel, s ezt fejlődésnek, haladásnak nevezték. Pedig az ember biológiai lény, tehát fejlődése csak lassú és belülről származó lehet.

Egyéb[szerkesztés]

A Kétfejűek nem tudták önmagukról, hogy csúnyák. Ők természetesen az egyfejűeket tartották annak.

Gwandal kutatásai során rábukkant arra a szociológiai megállapításra, hogy az antik demokrácia közösségei azért tekinthetőek ideálisnak, mert a városállamok népessége általában korlátozott volt. Körülbelül ezerötszáz-kétezer embert képes bárki is ismerni, megjegyezni arcukat, nevüket, foglalkozásukat. Ez elég sok ahhoz, hogy a közösség összetétele változatos legyen, de a túl nagy sokaság és ismeretlenség zavaró, nyomasztó érzése itt még kiküszöbölhető. A kriminalitás - akárcsak a többi deviancia - minimális veszélyt jelent itt, mert az ideális lélekszámú közösség ellenőrzi külön elnyomó szervezet nélkül is saját rendjét, és akarva-akaratlan figyelemmel kíséri tagjainak életmódját.

Hosszú töprengés és modellelemzés után döntött úgy Gwandal, hogy Perfectopolis polgárainak ne legyen gyermekük. Tudta, hogy elképzelése évezredes törvényeket sért meg, magát az emberiség fogalmát is megkérdőjelezi, hiszen az ember célja és végső tartalma saját fajának fenntartása, életének továbbadása bármi áron. De a gyermekek puszta létezése vert éket az emberi közösség egyes részei közé a múltban; az utódok miatt alakult ki az anyagi javak birtoklásáért folytatott küzdelem, a területért vívott háborúk egész sora ...

És az emberiség boldogan élt, számában sokasodva és ellenségek nélkül, így önnönmaga ellenségévé vált. Mert az emberek épek voltak és egészek, és nem támadtak soraikban ijesztő szörnyek, és nem emelt kezet egyik a másikára, és meleg és világos, magas tornyokban laktak, és mindenhová szabadon lehetett menni és fáradtság nélkül. Messziről jött képekben és hangokban gyönyörködtek, és gondoskodtak egymás szükségleteiről, ki-ki tehetsége szerint. De elszabadult a Gonosz, és széthúzást támasztott, és támadt Mennydörgés és Villanás, mely elsöpörte a tornyokat, és a tengerek kiléptek medrükből. Eleven tűz emésztette a földet, és méreg hullt a felhőkből, hogy aki megmaradt, rettenetes kínok között fohászkodott a halálért.

a Hatos Bunker Törzs eredetmondájának kezdete, melyet a Friss Zöld Ünnepén közösen mondtak el.

Gwandal még fiatalabb korában, amikor elméje játékosabb volt, és több szabad idővel rendelkezett, egy alkalommal feltette a kérdést az Aeternum-hálózatnak is a földön kívüli intelligenciák létezéséről és földi megjelenésük valószínűségéről: megdöbbentően magas valószínűségi számot kapott válaszul.

Persze, a hivatalos indoklás szerint ezeket a bázisokat a földön kívüli intelligenciák esetleges támadása esetére őrzik oly szigorúan - de hát ezek az intelligenciák mindeddig voltak anyira értelmesek, hogy nem tették be a lábukat(?) a naprendszerbe, vagy ha igen, hát nem hagytak nyomot.