Aranka György

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Aranka György
Lásd még
Szócikk a Wikipédiában

Aranka György (Szék, 1737. szeptember 17. – Marosvásárhely, 1817. március 11.) magyar író, költő, tudományszervező, filozófus.

Verseiből[szerkesztés]

Jelenvaló míg tart, éljünk,
A’ tegnap Torára,
Az holnaptól nincs mit féljünk,
Lakjunk jól bosszújára.
(Boriskához)
Csiga vér, és Rózsák két piros ajakánn,
Gyenge Tavasz és hó laknak szép orczájánn.
Szemében hódító tüzek játszadoznak,
Melljén a’ mosolygó Grátziák lakoznak.
(Az ifjúság képe látására)

Leveleiből[szerkesztés]

  • ...a’ czél a’ lévén, hogy mind a’ Görög, mind a’ Deák Classicusok lassan lassan magyar-ra, és tiszta jo magyarsággal fordittassanak: hogy ebben az ember példáját adja a’ szép és jó forditásnak és a’ közönséggel azokat előre is megizeltesse, nem árt mindenikből probát tenni rendibe.
  • Dicséret ugyan az eredetit annyi versbenn ki tenni, a mennyibe iratott: de meg-kell mellet-te aztis tartani, hogy a’ nyelv és értelem tiszta legyen, kivált képpen pedig ha nem érzékenyebb, legalább ollyan érzékeny legyen a’ fordítás, mint az eredeti munka.
  • ...arra vigyázni és abban segélleni s utasítani a jó fordítókat, hogy elsőbe olyan darabokat válasszanak, amelyek a fordításba a lelkeket és érzékenyítő erejeket el ne veszejtsék. Mert olyannak tartom p.o. Vergilius pásztori verseit, amint hívják eclogáit, melyeket érzékenyül és egész erejekben lehetetlen fordítani, az akkori helybéli állapotokra és környülállásokra igen erős célozás lévén bennek, melyek ma megszűnvén, minket eléggé nem érzékenyíthetnek.
  • ...úgy kell lenni a külső és idegen írók minden fordításoknak, hogy magyarra általtétetvén, addig simítsa, s addig gyalulja a fordító, míg éppen olyan szépek, elmések, kellemetesek, érzé-kenyek s magokat olvastatók lesznek, mint az eredeti nyelvben. Hogy röviden a fordítás közön-séges és egyetlen egy reguláját kimondjam: olyan légyen, hogy nemcsak a fordításnak semmi bűze, amint mondják, ne érezzék rajta, hanem hogy ha ki nem tudná igazán, hogy fordítás, azt gondolja, hogy általjában egy eredeti szép magyar pennából folyt ki.

A Wikipédiában további adatok találhatóak
Aranka György témában.