Ugrás a tartalomhoz

Karl Marx

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Karl Marx
1875-ös fotó
1875-ös fotó
Lásd még
Szócikk a Wikipédiában
Művek a Wikiforrásban
Művek a Cervantes Virtualon
Médiaállományok a Wikimédia Commonsban
Művek a Project Gutenbergben

Karl Marx, (1818 – 1883) német filozófus, közgazdász, a szocialista munkásmozgalom teoretikusa, a marxizmus névadója.

Idézetek tőle[szerkesztés]

 • Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete. Szent hajszára szövetkezett e kísértet ellen a régi Európának minden hatalma: a pápa és a cár, Metternich és Guizot, francia radikálisok és német rendőrök.
 • Minden eddigi társadalom története osztályharcok története.
 • Valamennyi osztály közül, amely napjainkban a burzsoáziával szemben áll, csakis a proletariátus valóban forradalmi osztály. A többi osztály a nagyipar kifejlődésével lezüllik és elpusztul, a proletariátus a nagyipar legsajátabb terméke.
 • Amint láttuk, minden eddigi társadalom az elnyomó és elnyomott osztályok ellentétén nyugodott. De ahhoz, hogy valamely osztályt el lehessen nyomni, biztosítani kell számára azokat a feltételeket, amelyek közt legalább szolgai létét tengetheti.
 • A kommunisták nem titkolják nézeteiket és szándékaikat. Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el. Reszkessenek az uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. A proletárok e forradalomban csak láncaikat veszíthetik. Cserébe egy egész világot nyerhetnek.
  Világ proletárjai, egyesüljetek!
  • A Kommunista Párt kiáltványa (Manifest der Kommunistischen Partei)*[1]
 • A vallás a szorongatott teremtmény sóhaja, egy szívtelen világ lelke, mint ahogyan szellemtelen állapotok szelleme. A vallás a nép ópiuma.
  • Bevezetés a hegeli jogfilozófia kritikájához (Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right)
 • ...a jogi viszonyok és az államformák nem érthetők meg sem önmagukból, sem az emberi szellem úgynevezett általános fejlődéséből, hanem ellenkezőleg, azokban az anyagi életviszonyokban gyökereznek, amelyeknek összességét Hegel… »polgári társadalom« néven foglalja össze, a polgári társadalom anatómiáját pedig a a politikai gazdaságtanban kell keresni.
  • Bevezetés a hegeli jogfilozófia kritikájához (Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right)
 • Hegel megjegyzi valahol, hogy minden nagy világtörténelmi tény és személy úgyszólván kétszer kerül színre. Elfeledte hozzáfűzni: egyszer mint tragédia, másszor mint bohózat.
  • Louis ​Bonaparte brumaire tizennyolcadikája
 • Az emberek maguk csinálják történelmüket, de nem szabadon, nem maguk választotta, hanem közvetlenül készen talált. adott és örökölt körülmények között csinálják. Valamennyi holt nemzedék hagyománya lidércnyomásként nehezedik az élők agyára.
  • Louis ​Bonaparte brumaire tizennyolcadikája
 • A munkás beleteszi az életét a tárgyba; de az immár nem az övé, hanem a tárgyé.
 • A dolgok világának értékesedésével egyenes arányban nő az emberek világának elértéktelenedése.
  • Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből
 • A filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték; a feladat az, hogy megváltoztassuk.
  • Tézisek Feuerbachról
 • A tőke olyan holt munka, amely vámpír módjára csakis az élő munka erejének kiszivásából él, és minél több munkát szív magába, annál jobban él!
  • A tőke

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A kiáltvány szövegét Friedrich Engellsel közösen készítette.

Források[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak
Karl Marx témában.