Modul:CheckISBN

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

A modult a Modul:CheckISBN/doc lapon tudod dokumentálni

require 'Modul:No globals'

local args = {}

local ou = ''
local function pop(...) -- idézőjeles rész és bővítmények az ou számára
	-- Ha nem kell, ne zabálja a memóriát
	do return end
	local mi = {...}
	for _, v in ipairs(mi) do
		ou = ou .. v .. '\n'
		mw.log(v)
	end
end

local hibavan = false
local kategorizalas_van = false

local function error(kategorizalas_kell, about)
	-- Enclose errorMsg with <span>
	-- Precondition:
	--   about -- string
	hibavan = true
	if kategorizalas_kell then
		kategorizalas_van = true
	end 
	local r = about
	if type( about ) == 'string' then
		if #about == 0 then
			r = 'Lua-hiba'
		end
	else
		r = tostring( about )
	end
	return '<span class="error">' .. r .. '</span>'
end

local function isISBN10(str)
	local v, chsum, chnum, chd, i, j, chnumdo, eloirt_hossz
	v = str:gsub('[^%d]', '') -- a decimális jegyeken kívül mindent figyelmen kívül hagyunk
	pop('10', v)
	chd = str:sub(-1, -1) -- check digit az utólsó
	pop(chd)
	if chd == 'X' or chd == 'x' or tonumber(chd) ~= nil then
		if chd == 'X' or chd == 'x' then
			chnum = 10
			eloirt_hossz = 9
		else
			chnum = string.byte(chd, 1) - string.byte('0', 1)
			eloirt_hossz = 10
		end
	else
		return false
	end
	pop(chd, chnum)
	
	if #v ~= eloirt_hossz then -- kötőjelek nélkül 10 karakter hosszúnak kell lennie
		return false
	end
	v = v:sub(1, 9)
	
	pop(v, chd)
	
	pop(chnum)
	chsum = 0
	for j = 10, 2, -1 do  
		local elsbyte = string.byte(v, (11 - j))
		chsum = chsum + (elsbyte - string.byte('0', 1)) * (11 - j)
	end
	pop(chsum)
	chnumdo = chsum % 11
	pop(chnumdo)
	if chnumdo == chnum then
		return true
	else
		return false
	end
end

local function isISBN13(str)
	local v, chsum, chnum, chd, i, j, chnumdo
	v = str:gsub('[^%d]', '') -- a decimális jegyeken kívül mindent figyelmen kívül hagyunk
	pop('v_1', v)
	chd = str:sub(-1, -1) -- check digit az utolsó
	pop('chd_2', chd)
	if tonumber(chd) ~= nil then
		chnum = string.byte(chd, 1) - string.byte('0', 1)
	else
		return false
	end
	pop('chd_3, chnum_1', chd, chnum)
	
	if #v ~= 13 then -- kötőjelek nélkül 13 karakter hosszúnak kell lennie
		return false
	end
	v = string.sub(v, 1, 12)
	
	pop(v, chd)
	
	local elsbyte
	chsum = 0
	for j = 1, 12 do  -- z_13 = (10 - Summa (i=1,12) (z_i*(3^((i+1)%2))%10) %10
		elsbyte = string.byte(v, j);
		--pop(elsbyte)
		chsum = chsum + (elsbyte - string.byte('0', 1)) * 3^((j+1)%2)
		--pop(3^((j+1)%2))
	end
	pop(chsum)
	chnumdo = (10 - chsum % 10) % 10
	pop(chnumdo)
	if chnumdo == chnum then
		pop("true")
		return true
	else
		pop("true")
		return false
	end
end

local function isI(str)
	local v, eloirt_hossz
	v = str:gsub('[^%dXx]', '') -- a decimális jegyeken kívül mindent figyelmen kívül hagyunk
	pop(v)
	eloirt_hossz = 10
	pop('előírt hossza', eloirt_hossz)
	if #v == eloirt_hossz then
		pop('tízes')
		return isISBN10(str)
	elseif #v > eloirt_hossz then
		pop('tizenhármas')
		return isISBN13(str)
	else
		return false
  end
end

local function isISBN(str, link, no_isbn)
	if type(str) ~= 'string' then
		return error(false, 'Nem string bemenet az isISBN függvénynek')
	end
	local vizsgalandok = {}
	str = str:gsub('[^%d%,Xx -]', '') -- minden ki, ami nem számjegy, vessző, X/x, szóköz vagy kötőjel
	--[=[
	local elso_szelet, masodik_szelet
	elso_szelet = string.sub(str,1,-2)
	masodik_szelet = string.sub(str,-1,-1)
	pop("elso_szelet, masodik_szelet",elso_szelet,masodik_szelet)
	
	if masodik_szelet == 'X' then 
		elso_szelet=string.gsub(elso_szelet,'[%a<>%[%]%-%(%)%/%=%"]','') -- (str,'[^%d%,X,x]','')
		elso_szelet=string.gsub(elso_szelet,"ó",'')
		str = elso_szelet .. masodik_szelet
	else 
		str=string.gsub(str,'[%a<>%[%]%-%(%)%/%=%"]','') -- (str,'[^%d%,X,x]','')
		str=string.gsub(str,"ó",'')
	end
	--]=]
	pop('str a ballaszt nélkül', str)
	for w in str:gmatch('[^%,]+') do
		w = mw.text.trim(w)
		pop('w', w .. '\n') 
		if w ~= '' then
			table.insert(vizsgalandok, w)
		end
	end
	local s = {}
	local s_nyers = {}
	local h = {}
	local h_nyers = {}
	local helyes = true
	local formatstring
	if link and no_isbn then
		formatstring = '[[Speciális:Könyvforrások/%s|%s]]'
	elseif link then
		formatstring = '[[Speciális:Könyvforrások/%s|ISBN %s]]'
	elseif no_isbn then
		formatstring = '%s'
	else
		formatstring = 'ISBN %s'
	end
	for _, vi in ipairs(vizsgalandok) do
		if isI(vi) then
			table.insert(s, string.format(formatstring, vi:gsub('[ -]', ''), vi))
			table.insert(s_nyers, vi)
			pop('helyes előrehaladása', table.concat(s, ', '))
		else
			helyes = false
			table.insert(h, error(true, 'helytelen ISBN kód') .. ': ' .. vi)
			table.insert(h_nyers, vi)
			pop('hibás előrehaladása', table.concat(h, ', '))
		end
	end
	s = table.concat(s, ', ')
	h = table.concat(h, ', ')
  return helyes, s, h, s_nyers, h_nyers
end -- isISBN  

local function _checkISBN(args)
	local jo_lista, mind
	local alkategoriak = {}
	local isbn = args[1]
	local link = (args.link ~= nil)
	local no_isbn = (args['isbn szöveg nélkül'] ~= nil)
	local hiba_jelzes = ''
	local milyen_lista = args[2]

	pop('a kapott argumentum', isbn)
	pop('linkelve?', tostring(link))
	-- ISBN lekezelése
	if isbn then 
		pop('van isbn paraméter', isbn)
		--isbn=string.gsub(isbn,"ISBN",'') -- a beleírt ISBN szövegeket kivesszük
		local helyes
		helyes, isbn, hiba_jelzes = isISBN(isbn, link, no_isbn)
		
		if helyes then
			pop('helyesek a paraméterek')
		end            
	end
	
	if milyen_lista then 
		mind = false
		jo_lista = (milyen_lista == 'jólista')
	else
		mind = true 
	end
	
	-- output összeállítása
	local s
	if isbn then
		if hiba_jelzes then
			if mind then
				s = isbn
				if hibavan then
					s = s ..' ' .. hiba_jelzes
					-- a fölérendelt kategória marad hiba esetén
					if kategorizalas_van then s = s .. ' [[Kategória:Lapok helytelen ISBN kóddal]]' end
				end
			else 
				if jo_lista then
					s = isbn
				elseif hibavan then
					s = hiba_jelzes
					-- a fölérendelt kategória marad hiba esetén
					if kategorizalas_van then s = s .. ' [[Kategória:Lapok helytelen ISBN kóddal]]' end
				end
			end
		end	
	end
	-- if ou then s = s..ou end --ez csak nyomkövetésnél kell, de akkor nagyon
	-- s = s .. mw.dumpObject(args) 
	return s
end

local function run(frame)
	args = require('Modul:Arguments').getArgs(frame)
	return _checkISBN(args)
end

local p = {
	run = run,
	isISBN = isISBN,
	argumentumok = args
}

return p