Ugrás a tartalomhoz

Pázmány Péter

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

Pázmány Péter (1570 – 1637) esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezére, író.

Idézetek[szerkesztés]

A Keresztyén Olvasónak!

Két dologrúl akarálak, Keresztyén Olvasó, ez könyvnek elein inteni. Először, hogy sok helyen az nyomtatásban fogyatkozások estek az igíknek és bötűknek elváltoztatásában, megszaggatásában, öszvefoglalásában, elhagyásában, hozzáadásában. Kinek oka lőn, nemcsak hogy az könyvnyomtató magyar nyelvet nem tud, de az is, hogy én magam távul lévén az tipográfustúl, ne vigyázhattam úgy reá, amint akartam volna. Ennek okáért, mivelhogy vöttem eszembe, hogy igen haszontalan dolog az könyvben történt fogyatkozásokrúl hosszú lajstromot csinálni, holott ezt senki meg sem tekinti: csak kézírással korrigáltatám meg az derék fogyatkozásokat; sok aprólék vétkeket, melyeket akárki is eszébe vehet, helyén hagyván. Másodszor: Ne csudálkozzál, az régi szent doktoroknak sok deák szentenciáit látod: mert ezeket hogy deákul írnám, az kételenség mívelteté, tudván, hogy nagyobb ereje és böcsületi légyen, mikor azon szókat olvassuk, melyeket az régiektűl vöttünk, hogysem ha mi magunk más nyelvre fordítanók.

Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak, az ország romlása okairúl írt könyvére – Nagyszombatban Anno MDCIII

Ha tudni akarod az ország soros állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll szénája, de ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van.

Pázmány Péter a pálosokról

Külső hivatkozások[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak