Vita:Pokol Béla

Az oldal más nyelven nem érhető el.
A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

Pokol Béla egy elfelejtett *** . És jól van ez így. OsvátA 2006. január 28., 22:16 (CET)Válasz[válasz]

*** = zseni Gubbubu

Pokol Béla egy, a pszeudoliberális médiamaffia által agyonhallgatott (és amint az ábra mutatja, csak a Manccsal a fülükön járó agymosottak által elfelejtett) kiváló politológus. És ez nincs jól, nagyon nincs jól. Egyáltalán, egyre kevesebb dolog van jól ebben az országban. Gubbubu 2006. január 28., 22:27 (CET)Válasz[válasz]

Gubb, jóöreg, ez mind én volnék; vagy csak részben? Üdv OsvátA 2006. január 28., 22:34 (CET)Válasz[válasz]
ezt nem nekem kell eldöntenem. akinek nem inge, magára nem veszi. de netán ha valaki mégis bármilyen hasonlóságot vél magában a fentiekkel felfedezni - az magára vessen. Gubbubu 2006. január 28., 22:44 (CET)Válasz[válasz]
-) OsvátA 2006. január 28., 22:47 (CET)Válasz[válasz]

Hogy mennyire nem egy ***, azt mutatja a következő idézet, mely Klebelberg Kunó gondolatairól szól (és azt, hogy ma még van Magyarország, szerintem a Németh Lászlóknak és Klebelsberg KUnóknak köszönhetjük, nem a zsoltbéláknak, pláne lukácsoknak ...)

A Magyar Irodalmi Társaság koncepciózus volta, úgy tűnik elsősorban Klebelsberg Kúnó grófnak köszönhető. Klebelsberg gróf, a kimagasló diplomata és kultúrpolitikus(14), egyebek között világosan felismerte, hogy a ???hanyatló nyugati kultúra” (ál-kultúra, ellenkultúra) térhódításában mekkora szerepet játszanak a fővárosok, amelyek a kultúra meghatározásában egyedüli szereplőként akarnak fellépni. A főváros, mint ???kizárólagos kulturális központ”, így könnyen ál-központ lehet: nem enged a ???vidék” kezébe semmiféle kezdeményezést, nem képes érvényes al-centrumokat a kultúra szervezésében létrehozni, mert azoknak az erőknek, amelyek a hanyatló kultúrát generálják, így valamelyest kicsúszna kezükből a könnyű kezdeményezés. Igen röviden, ennek meglátásán alapult Klebelsberg kultúrpolitikájának központi gondolata, a ???vidéki gondolat” vagy úgynevezett ???szellemi decentralizációs gondolat”. Klebelsbergnek mindenesetre valóban sikerült elérnie, hogy annak a korabeli vidéki arisztokráciának egy része, amelyet nem rontott még meg a modernitás és a ???nyugat” imádata, tevékeny részt vállaljon a kultúra formálásában. Ez a rész, éppen Zichy Rafaelné és a Magyar Irodalmi Társaság köré szerveződött, továbbá azok köré a vidéki kulturális egyesületek köré, amelyeknek Országos Szövetségét haláláig szintén Klebelsberg vezette.

Ugyanez a decentralizálásra vonatkozó gondolat jelenik meg Pokol követező mondataiban:

Hiába jött létre a többpártrendszer, az alkotmánybíráskodás és vált reálissá az állampolgárok millióinak választójoga az álamhatalom meghatározására, ha véleményformálásuk alapjait a fővárosi tömegmédiumok köré sereglő néhány száz főszerkesztő, szerkesztő, riporter, újságíró, és politikailag elkötelezett értelmiségi meg tudja határozni.

Pokol egy zseni. Gubbubu 2006. február 2., 18:57 (CET)Válasz[válasz]

Ki van mondva. Nincs több vita. OA 2006. február 2., 21:48 (CET)Válasz[válasz]