Ugrás a tartalomhoz

Wikidézet:Különleges karakterek

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

Jelek táblázata

[szerkesztés]
magyar neve angol neve formája embed kódja windowsos v. dosos felületen bevitel(ASCIIkód) használata, megjegyzések
idézőjel quotation mark „ ” „ ”
„ ”
alt+0132, 0148 magyar kezdő és záró idézőjel, a kezdő alsó, a záró felső állású, mindkettő 99-es alakú
belső vagy másodlagos idézőjel guillemet » « » «
» «
alt+0187, 0171 magyar belső kezdő és záró idézőjel
harmadlagos idézőjel single quote ’ ’ ’ ’ alt+0146 ha az idézendő szöveg tartalmaz másodlagos idézőjelet is, ezenkívül nyelvészeti szakszövegekben használatos, nem ellentétes állású, mindkettő felső, 9-es alakú. Az ellentétes alakú (felső 6-os és 9-es pár) idézőjelek az angol–amerikai tipográfiában használatosak
hiányjel, aposztróf apostrophe ’ ’ alt+0146 kihagyott szöveg jelölésére
írógép-idézőjel quotation mark " " " shift+2(bill.felső sora)v. alt+34 az írógéppel írt és a tipográfiailag igénytelen szöveg idézőjele; „számítástechnikai” idézőjel, (program)kódokban, jelölőnyelvekben használatos, ezenkívül szokták a hüvelyk (inch) és a másodperc jelölésére is használni, e két utóbbi karakter tipográfiailag helyesebb kódját lásd lejjebb
írógép-aposztróf apostrophe ' ' shift+1(bill.felső sora)v. alt+39 az írógéppel írt és a tipográfiailag igénytelen szöveg másodlagos idézőjele, hiányjele; „számítástechnikai” másodlagos idézőjel, valamint a láb (foot) és a perc jelölésére használt karakter
hüvelyk, másodperc double prime ″ ″ alt+0189 tipográfiailag helyesebb megjelenítés
láb, perc prime ′ ′ alt+0180 tipográfiailag helyesebb megjelenítés
zárójel brackets, parentheses ( ) alt+40 alt+41
szögletes zárójel square brackets [ ] alt+91, 93
kapcsos zárójel curly brackets { } alt+123, 125
kötőjel, diviz, elválasztójel dash, hyphen-minus, hyphen - Unicode-ban definiált helye: ‐ - kötőjel, elválasztójel; gondolatjelként, nagykötőjelként, mínuszjelként használata helytelen
nagykötőjel, gondolatjel, félkvirtmínusz en dash – – alt+0150 helyesírásunk által szabályozott esetekben, mínuszjelként a − forma ajánlott
kvirtmínusz em dash — — alt+0151 angol nyelvű szövegek gondolatjele
mínuszjel minus − − bár tipográfiailag megfelelő a nagykötőjel is, erősen ajánlott a használata, mert néhány böngészőben a nagykötőjel sorvégeken, táblázatcellákban elválhat a számtól, a mínuszjel ellenben nem törhető
három pont, hármaspont ellipses … … alt+0133 tipográfiailag is helyesebb a háromszor leírt pontnál, így leírva nem válhatnak el egymástól a karakterek
szorzásjel multiplication sign × ⋅ kimondottan a műveleti jel karaktere
tilde tilde ~ alt+0126 matematikai jel (kettő egymás fölött = kerekítve egyenlő); wiki-ben 4 db szorosan egymás mellett az időbélyeg jele

Régi lista

[szerkesztés]

Ezt a listát be kellene dolgozni a fenti táblázatba.

aposztróf (apostrophe) ('), ()alt+39
zárójel (brackets, parentheses) ((, )), ([, ]), ({, }), (, )alt+40, alt+41
kettőspont (colon) (:)
vessző (comma) (,)
nagykötőjel, gondolatjel (dash) ( a szabványos magyar nagykötőjel), (), (), (), alt+22
aláhúzásjel (underline) (_ ) alt+95
három pont (ellipsis) ()
felkiáltójel (exclamation mark) (!, ¡) alt+33
pont (full stop, period) (.)
kötőjel (hyphen) (-), ()
interpunct (·)
interrobang ()
kérdőjel (question mark) (?, ¿)
idézőjel (quotation mark) (, ), (», «),alt+174, 175 ('), ("), (, ), (,), (, ), (, ), (, )
pontosvessző (semicolon) (;)alt+59
törtvonal vagy perjel (slash) (/)
szóköz (space) ( )
függőleges vonal (vertical bar) (| ) alt+124
paragrafusjel (section sign) (§)
fordított törvonal (backslash) (\)alt+92
csillag (asterisk) (*)
angol és jel (ampersand) (&)alt+38
kukac (at sign) (@)alt+64
egyenlőségjel (equal sign) (=)alt+61
kisebb mint jel (less-than sign) (<)
nagyobb mint jel (greater-than sign) (>)
százalékjel (percent sign) (%)alt+37
számjel (number sign) (#)alt+35
tilde jel (tilde) (~)alt+126, részben bedolgozva a fenti táblázatba
hatványjel (caret) (^)
pluszjel (plus sign) (+) , alt+43
szorzójel (multiplication sign) (×)
osztásjel (division sign) (÷)
gyökjel (square root) ()
fokjel (degree sign) (°)
bekezdés vége jel (paragraph sign) ()
kereszt (dagger) ()
kettőskereszt (double dagger) ()
ezrelékjel (per mile sign) ()
copyright-jel (copyright sign) (©)
bejegyzettvédjegy-jel (registered trademark) (®)
logikai nem jel (not sign) (¬)
pluszmínusz-jel (plus or minus) (±)
éles ékezet (acute accent) (´)
tompa ékezet (grave accent) (`)
dollárjel (dollar sign) ($)alt+21, alt+31, alt+36
centjel (cent sign) (¢)
fontjel (pound sign) (£)
jenjel (yen sign) (¥)
valutajel (currency sign) (¤)
eurójel (euro sign) ()