Ugrás a tartalomhoz

Herman Ottó

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Herman Ottó képe a Napkelet Lexikonából

Herman Ottó (1835. június 26. – 1914. december 27.) természettudós, etnográfus, polihisztor, politikus.

Idézetek

[szerkesztés]

Jól tudod Te édes Népem, hogy csak értelem és szorgalom árán tarthatod meg hazádat; hogy számbeli csekély voltodat csak eszed pallérozásával pótolhatod meg; hogy értelemből fakadó szeretettel kell közeledned mindnyájunk szülő anyjához, a természethez, mely alkotó, de romboló hatalmával is oktat, vezérel, hogy megtalálhassad a magad és cseléded kenyerét, hazád földjén boldogulásodat.

A madarak hasznáról és káráról előszavából

Valódi remekíróink mély hatása abban rejlik, hogy öntudatosan közérthetőségre törekedtek; ápolták az élő népnyelvvel való szerves kapcsolatot. Arany, Petőfi ebből a szerves kapcsolatból merítették azt a bámulatos hatalmat, a melylyel a szépirodalmi nyelv romlását megakadályozták s a helyes irányt megteremtették.

A magyar halászat könyve bevezetőjéből

Én nem hiszem, hogy a görög mitológiának és irodalomnak minden tekintetben nemes képző ereje van; sőt én meg tudnám és ki is merném jelölni az országnak azon részét, ahol még ma is a görögöknek bizonyos igen hatalmas nyomai vannak, amennyiben különbeni tökéletes nyelvismeret mellett, egész osztályok léteznek, melyek mégis a genus tekintetében nincsenek tisztában, amennyiben tudniillik mindig a masculinumba teszik azt, ami a femininumba tartozik. Tanulták pedig ezt a görög bölcsek forrásaiból, akik tudniillik az ifjúságra, melyet tanítottak, mindig közvetlen hatást igyekeztek gyakorolni.

Képviselőházi felszólalás 1883. áprilisában ![1]

A madarak hasznáról és káráról c. műve a Földművelésügyi Minisztérium kiadványaként jelent meg és mint ilyet, a tanítók, jegyzők és lelkészek ingyen kapták. Az egyik gimnázium néhány növendéke meg akarta szerezni és „tanári minőségben” kérte megküldését, a minisztérium pedig teljesítette a kérelmet. Az iskola igazgatója azonban elkobozta a példányokat, és értesítette a minisztériumot, hogy a diákokat szigorúan megbüntette. Az „akta” az Ornitológiai Központba is lekerült.
Herman Ottó – mint az intézet igazgatója – e sorok kíséretében küldte vissza az aktát az illetékes főhatóságnak:
„Habent sua fata libelli! A könyv rendeltetése az, hogy terjedjen. A «büntetés» pedig csak abból állhat, hogy a diákok tanulják meg!”

Bisztray Gyula: Jókedvű magyar tudósok c. könyve nyomán

Források

[szerkesztés]
  1. Bisztray Gyula: Jókedvű magyar tudósok

Külső hivatkozások

[szerkesztés]
A Wikipédiában további információk találhatóak
Herman Ottó témában.