Ugrás a tartalomhoz

Petőfi Sándor

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Petőfi Sándor
Lásd még
Szócikk a Wikipédiában
Művek a Wikiforrásban
Médiaállományok a Wikimédia Commonsban
Művek a Project Gutenbergben

Petőfi Sándor (1823-1849) magyar költő.

Idézetek[szerkesztés]

„A szerelem mindent pótol, s a szerelmet
Nem pótolja semmi.”
– A csillagos ég


Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek;
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek?

Honfidal
 • Hejh, fiúk, hálát adhattok az Istennek, ha olyan barátitok lesznek, amilyen pajtástok vagyok én. [1]
 • Az élet rövid béke és hosszú harc, a halál rövid harc és hosszú béke.
 • Gyakran nem érti emberét a kor, nagyot teremt nagy lelke erejébül, és ez bukása! Népét fölviszi oly magasra, honnan az leszédül.
 • A zseni nem tanul, hanem tud.
 • Ha férfi vagy, légy férfi,
  Erős, bátor, szilárd;
  Akkor, hidd, hogy sem ember
  Sem sors könnyen nem árt
  Légy tölgyfa, mint a fergeteg
  Ki képes dönteni,
  De méltóságos derekét
  Meg nem görbítheti.
 • Mi a dicsőség?...Tündöklő szivárvány, a napnak könnyekben megtört sugára. [2]
 • Hogysem tíz barátot szerezzek képmutatással, inkább szerzek őszinteségemmel száz ellenséget. [forrás?]
 • Hol vagytok, ti régi játszótársak?
  Közületek csak egyet is lássak!
  Foglaljatok helyet itt mellettem,
  Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem,
  Hogy vállamon huszonöt év van már...
  „Cserebogár, sárga cserebogár.” [3]
 • Emlékezet!
  Te összetört hajónk egy deszkaszála,
  Mit a hullám s a szél viszálya
  A tengerpartra vet... [4]

Műveiből[szerkesztés]

Jövendölés[szerkesztés]

 • "Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él."
(1843 március 5-e előtt)

Az Alföld[szerkesztés]

 • Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.
Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom;
Börtönéből szabadúlt sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.
(1844 július)

A helység kalapácsa[szerkesztés]

(Hősköltemény négy énekben)
 • Ti, kik erős lélekkel birván,
  Meg nem szeppentek a harci morajtól,
  Halljátok szavamat!
  De ti, akiknek szíve
  Keményebb dolgoknál
  A test alsó részébe hanyatlik,
  Oh ti kerűljétek szavamat!
  • (Első ének)
 • A kancsal hegedűs,
  A félszemü cimbalmos
  S a bőgő sánta huzója
  Föltelepűlt kényelmesen
  A kemencének tetejére; miközben
  Vitéz Csepü Palkó,
  A tiszteletes két pej csikajának
  Jókedvű abrakolója,
  Így adta bizonyságát
  Ékesszólási tehetségének:
„Bort!“
Felfogta azonnal
A szemérmetes Erzsók
E szónoklat magas értelmét,
S eszközlé annak teljesülését
Nem fontolva haladván.
  • (Második ének)
 • Oh Hamlet! mi volt ijedésed,
  Mikoron megláttad atyád lelkét,
  Ahhoz képest, amint megijedt
  A helybeli lágyszivü kántor
  Feleségének látásán?
  Egy fél-ép asztal alá bújt,
  S kezeit könyörögve kinyujtá
  Az amazontermészetü Mártához,
  De ez nem könyörűlt.

  Eljő az irígység
  Letépni babéraimat... de hiába!
  Nem fogja elérni;
  Magasan függendnek azok,
  Mint Zöld Marci.
  • (Negyedik ének)
(1844)

Szabadság, szerelem![szerkesztés]

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.

(Pest, 1847. január 1.)

Róla mondták[szerkesztés]

 • Petőfi Sándor, a világhírű magyar költő, mint lírikus is kiváló helyet foglal el ebben a tejjel-mézzel folyó Kánaánban, melyet oly gyönyörűen jellemzett leíró költeményeiben.

  Petőfi lírái költészetében legfontosabb a szubjektivitás, azonban Arany Jánosnál inkább az objektivitást látjuk túlsúlyra vergődni.

  Költeményeiben az aranykalászos, gyönyörű nagy magyar Alföldet látjuk megénekelve, …

 • Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Ő az istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen: tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat évet élt, s világirodalmi rangú s méretű életmű maradt utána, mely korfordulót jelentett nemzete irodalmában.
  • Németh G. Béla: A magyar irodalom története Kossuth Kiadó, 1982., 170. old.

Források[szerkesztés]

 1. (Úti jegyzetek; 1845.)
 2. Vezércsillagok (Franklin-társulat nyomdája, Budapest, 1901)
 3. (Szülőföldemen)
 4. (Emlékezet, 1846)

További információk[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak