Ugrás a tartalomhoz

Mottók az irodalomban

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

A mottó olasz eredetű szó, jelentése jelige, vagy jelmondat.

Az irodalomban a régmúlttól mind a mai napig gyakori, hogy a mű élén, lényegében előtte a szerző mottót (olykor többet is) elhelyez: idéz egy általában rövid szöveget, szólást, szentenciát, bölcsességet, szellemességet, stb.; alkotása szemléletére, szellemére vagy tematikájára utalva ezzel.

Az alábbiakban jelentős irodalmi művek mottóit gyűjtjük.

Világirodalom[szerkesztés]

  • Mert a természet rákényszerítvén minden élőlényt, hogy lehajolva vegye magához a táplálékot, egyedül az embert egyenesítette föl, és buzdította arra, hogy az ég felé emelje tekintetét. Cicero
Bulat Okudzsava: Dilettánsok utazása c. regényének (egyik) mottója.
  • Akkoron Übü papa az hátulját pirosra vakará, miért is az ángliusok Segszpirnek nevezék vala el, és e néven több gyönyörűséges tragyődiát hagya reánk.
Alfred Jarry: Übü király, vagy A lengyelek
  • ...Három gúnár kiabál,/napnyugatnak-támadatnak száll,/ Száll a kakukk fészkére,/ Ki lesz a kakukk vesztére? (Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére, fordította Bartos Tibor)
  • Az igazságot, a kíméletlen igazságot! Danton
Stendhal: Vörös és fekete (ford. Illés Endre)
  • Élt Párizsban egy család – az apa/ szellemes volt, erős akaratú, s távol tudott/ tartani övéitől minden eszmét. Byron
Stendhal: Vörös és fehér (ford. Illés Endre)
  • Tudod, hogyan szól két tenyér, ha csattan. Vajon miként szól egy tenyér, ha csattan?
Zen Koan (Ilyenkor harap a banánhal; J. D. Salinger)

Uram, irgalmazz! Irgalmazz az őrült
férfiaknak és az őrült asszonyoknak! Ó,
Teremtőm, Hiszen nem is lehetnek szörnyetegek
a Te szemedben, aki egyes egyedül tudod csak,
miért vannak, hogyan váltak szörnyeteggé, s hogyan
kerülhették volna el, hogy azzá legyenek… Charles Baudelaire
François Mauriac: Tékozló szív (Thérèse Desqueyroux) (ford. Brodszky Erzsébet és Pór Judit)


Másképp írok, mint ahogy beszélek, másképp
beszélek, mint ahogy gondolkozom, másképp
gondolkozom, mint ahogy kellene, és így tovább
 a homály feneketlen mélyéig. Kafka
François Mauriac: Egy hajdani fiatalember (ford. Pór Judit)


…Mindenek fölött
Légy hű önmagadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.
Isten veled: áldásom benned ezt
Érlelje meg majd! (Hamlet)

Eric Knight: Légy hű magadhoz


  • A Kilimandzsáró 19 710 láb magas, hóborította hegy, úgy mondják, a legmagasabb Afrikában. Nyugati csúcsát maszái néven „Ngaje Ngai“-nak, az „Isten házá“-nak hívják. Közel a nyugati csúcshoz egy leopárd aszott, megfagyott teteme fekszik. Senki sem tudja megmagyarázni, mit keresett a leopárd ilyen magasban.
Ernest Hemingway: A Kilimandzsáró hava (ford. Szász Imre)
  • Minden titkot feltár/ a hosszú, végtelen idő,/ s a napfényen levőket elfedi. Szophoklész: Ajax (ford. Kerényi Grácia)
Irving Stone: A görög kincs

A dzsungel könyve[szerkesztés]

Csil keselyűnk éjt hoz nekünk,
Meng küldi, a bőregér –
Tető alatt a házi dal,
s a mi fajtánk szerte-tér:
az éj az időnk, zsákmányol erőnk,
karmunk prédát kerít.
Sikert neked, ha tiszteled
a Dzsungel Törvényeit.

Éji dal a Dzsungelben (Rudyard Kipling: A dzsungel könyve)

Magyar irodalom[szerkesztés]

'Mostan emlékezem az elmúlt időkről,
Az elmúlt időkben jó Tholdi Miklósról...' (Ilosvai)

Arany János: Toldi

„És a világosság a sötétségben fénylik,
de a sötétség nem fogadta be azt.“ János I.5.

Nádas Péter: Egy családregény vége

Nemegyszer voltam részeg, szenvedélyeim sohasem estek messze az őrültségtől, és egyiket sem bánom, mert a magam mértékén megtanultam, hogy mindig és szükségképpen részegnek és őrültnek kell mondani minden rendkívüli embert, aki valami nagyot, valami lehetetlennek látszót csinált. De a mindennapi életben is tűrhetetlen hallani, hogy minden, csak félig is szabad, nemes, váratlan tett esetén rögtön kész az ítélet: ez az ember részeg, ez az ember bolond. Szégyelljétek magatokat, ti józanok! Szégyelljétek magatokat, ti bölcsek! Goethe: Werther szerelme és halála

Kolozsvári Papp László: Az alkoholista halála

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Ez az idézetgyűjtemény még nagyon rövid („csonk”). Segíts te is, hogy igazi gyűjtemény lehessen belőle!