Ugrás a tartalomhoz

A Dűne Káptalanház

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

Frank Patrick Herbert (1920. október 8. – 1986. február 11.), amerikai sci-fi író regénye.

Idézetek a műből[szerkesztés]

Azoknak, akik meg akarják ismételni a múltat, a kezükben kell tartaniuk a történelemtanítást.

Bene Gesserit Kóda

Amikor elkezdtem vezetni az emberiséget Arany Ösvényemen, olyan leckét ígértem, amire a csontjuk velejéig emlékezni fognak. Ismerek egy olyan alapvető mintázatot, amit az emberek tagadnak ugyan a szavaikkal, ám tetteikkel igazolnak. Azt mondják, hogy biztonságot és nyugalmas körülményeket keresnek; ezt nevezik ők békének. De már ahogy megszólalnak, elvetik a zűrzavar és erőszak magvait.

II. Leto, az Istencsászár

Az, aki fogja a banálist, a mindennapit, és új megvilágításba helyezi, rettegést kelthet. Mi nem akarjuk, hogy eszméinken változtassanak. Fenyegetésnek érezzük az ilyen követeléseket. "Már tudom a fontos dolgokat!", mondjuk. Aztán jön a Változtató, és félredobja régi ideáinkat.

A Zenszufi Mester

A szabályok erődítményeket teremtenek, melyek mögött kis elmék kiskirályságokat kreálnak. Ez jó időkben veszedelmes állapot, krízishelyzetben pedig katasztrofális.

Bene Gesserit Kóda

Hajlamosak vagyunk azzá válni, mint ami a legrosszabb az ellenfelünkben.

Bene Gesserit Kóda

Nem ismerhetitek a történelmet, ha nem tudjátok, hogy a vezetők hogyan mozognak a sodrásával. Minden vezetőnek szüksége van kívülállókra a hatalma állandósításához. Nézzétek meg az én pályafutásomat: vezető is voltam, meg kívülálló is. Ne gondoljátok, hogy pusztán egy Egyházállamot kreáltam. Vezetőként ez volt a funkcióm, és történelmi modelleket másoltam. A korom barbár művészete kívülállóként ábrázol. Kedvenc lírai műfaj: eposz. A népszerű drámai ideál: a heroizmus. Táncosok: vad eksztázis. Stimulánsok, hogy az emberek érezzék, mit vettem el tőlük. Hogy mit vettem el? Azt a jogot, hogy szerepet válasszanak a történelemben.

II. Leto (A Zsarnok) Vether Bebe fordítás

Egy marionettbábut nem lehet egyetlen szálon rángatni.

A Zenszuni Korbács

Szorítkozz pusztán megfigyelésre, és sosem fogod észrevenni a saját életed lényegét. A dolgot így is meg lehetfogalmazni: Éld a legjobb életet, amit tudsz. Az élet olyan játék, aminek a szabályait akkor tanulod meg, ha beleveted magad, és késhegyre menően játszani kezded. Máskülönben állandóan kibillensz az egyensúlyodból, folyamatos meglepetést okoz neked a változó játék. Akik nem játszanak, gyakran siránkoznak, hogy a szerencse mindig elmegy, mellettük. Nem hajlandóak meglátni, hogy a szerencséjüket részben ők teremtik meg.

Darwi Odrade

Minden kormányzatnak meg kell küzdenie egy vissza-visszatérő problémával: a hatalom vonzza a patologikus személyiségeket. Nem arról van szó, hogy a hatalom korrumpál, hanem arról, hogy mágnesként magához húzza a korrumpálhatókat. Az ilyen emberek hajlamosak megittasulni az erőszaktól, és hamar rabjaivá válnak ennek az állapotnak.

Missionaria Protectiva, QIV szöveg (decto)

A történetírás jobbára figyelemelterelés. A legtöbb történelmi beszámoló elvonja a figyelmet a nagy események mögötti titkos befolyásokról.

Teg Bashar

A romlottságnak végtelen álcája van.

Tleilaxi Thu-zen

A képzettség nem helyettesíti az intelligenciát. Ezt a megfoghatatlan tulajdonságot csak részben határozza meg a rejtély-megoldó képesség. Az érzékeink jelentéseit tükröző új rejtélyek létrehozása az, ami kikerekíti a definíciót.

Egyes Mentát Szöveg (decto)

Nagyon sok dolog, amit csinálunk, természetes módon csak akkor válik bonyolulttá, amikor intellektuális tárgyat akarunk csinálni belőle. Előfordulhat, hogy olyan sokat tudunk valamiről, hogy teljességgel tudatlanok leszünk.

Kettes Mentát Szöveg (dicto)

A vallás (a gyermek felnőtt-utánzása) letűnt mitológiákat foglal magában: találgatásokat, az univerzum bizalmának rejtett feltételezéseit, a személyes hatalom érdekében tett kijelentéseket, a megvilágosodás szilánkjaival keveredve. És mindig ott van egy kimondatlan parancsolat: Ne kérdezz! Ezt a parancsolatot nap mint nap megszegjük, amikor az emberi képzeletet a legmélyebb kreativitásra szorítjuk.

Bene Gesserit Krédó

Az elnyomó törvények hajlamosak erősíteni azt, amit tiltanának. Ez az a kényes pont, amelyre a történelem minden jogi szakmája alapozza biztos állását.

Bene Gesserit Kóda

Mi nem tanítjuk a történelmet; a tapasztalatot alkotjuk újra. Követjük a következmények láncolatát – a vadállat nyomát a rengetegben. Nézz a szavaink mögé, és láthatod a társas viselkedésnek azt a körét is, amit a történészek sohasem érintettek.

Bene Gesserit Panoplia Propheticus

Azt mondják, hogy egy Főtisztelendő Anya semmit sem hagyhat figyelmen kívül – ez az aforizma nem jelent semmit, ha nem ismerjük fel a másik jelentőségét: mindegyik Nővérem szolgája vagyok. Ők pedig kritikus tekintettel figyelik a szolgájukat. Nem tölthetek sok időt sem általánosságokkal, sem csekélységekkel. A Főtisztelendő Anyának éleselméjűen kell cselekednie, különben rendünk legtávolabbi sarkaiban is a nyugtalanság érzése telepszik meg.

Darwi Odrade

Minden állam absztrakció.

Octun Politicus BG Archívum

Egyesek sosem vesznek részt a dolgokban. Az élet csak úgy megtörténik velük. Ostoba szívóssággal léteznek, és dühhel, erőszakkal reagálnak mindenre, ami kiemelhetné őket a biztonság nehezteléssel teli illúziójából.

Alma Mavis Taraza

Ahhoz, hogy valamit jól ismerjünk, tisztában kell lenni a korlátaival. Csak akkor mutatkozik meg a dolgok valódi természete, ha a tűréshatáraikon túlra feszítjük őket.

Az Amti Szabály

Ne támaszkodj pusztán az elméletre, ha az életedről van szó.

Bene Gesserit Kommentár

A kész megértés gyakran térdreflex, és a megértés legveszedelmesebb formája. Átlátszatlan fedőlapot borít a tanulás képességére. A törvény ítélkezési precedensei működnek így: zsákutcákkal szórják tele az utad. Vigyázz. A megértés semmi. Minden megértés időleges.

Mentát Fixe (adacto)

A kormányzatok nagyobb hibái onnan erednek, hogy félnek radikális belső változtatásokat végrehajtani, hiába látszik világosan, hogy erre van szükség.

Darwi Odrade

Az idő nem méri önmagát. Csak rá kell nézni egy körre, és ez nyilvánvaló lesz.

II. Leto (A Zsarnok)

Egy főelv vezérli a Missionaria Protectivát: A tömegek szándékos irányítása. Szilárdan tartja magát bennünk az a hit, hogy a vita célja az igazság természetének megváltoztatása kellene legyen. Az ilyen dolgokban jobb szeretjük a hatalmat alkalmazni, mint az erőt.

A Kóda

A legjobb művészet kényszerítő erővel utánozza az életet. Ha álmot utánoz, akkor az az élet álma. Máskülönben nincs olyan hely, ahová kapcsolódhatunk. A csatlakozónk nem illeszkedik.

Darwi Odrade

Rántsátok ki kérdéseiteket a földjükből, és meglátjátok a csüngő gyökereket. Az újabb kérdéseket.

Mentát Zenszufi

Az emberek úgy születnek, hogy fogékonyak az értelem legmakacsabb és leginkább gyengítő betegségére: az öncsalásra. A lehető világok legjobbika és legrosszabika innen nyeri drámai színezetét. Amennyire meg tudjuk ítélni, ez ellen nincs természetes immunitás. Állandó éberségre van szükség.

A Kóda

Mindig inkább kiegyensúlyozott elmék ítéletét adjátok, mint a törvényeket. A törvénykönyvek és kézikönyvek mintázatos viselkedést gerjesztenek. Márpedig minden mintázatos viselkedés hajlamos lemondani a kérdezésről, és pusztító lendületre szert tenni.

Darwi Odrade

Bizonyos keserű ízeket semmiféle édesítőszer nem fed el. Ha keserű, köpd ki. Ezt tették legrégebbi őseink.

A Kóda

Ne keveredj konfliktusba fanatikusokkal, hacsak nem tudod szétoszlatni őket. Vallásra csak akkor támadj egy másik vallással, ha a bizonyítékaid (csodák) cáfolhatatlanok, vagy ha el tudod érni, hogy a fanatikusok elfogadjanak istentől ihletettnek. Az isteni kinyilatkozás palástja sokáig volt a tudomány akadálya. A tudomány olyan nyilvánvalóan emberi csinálmány. A fanatikusoknak (és sokan fanatikusok ebben vagy abban a dologban) tudniuk kell, hol állsz, de ami még ennél is fontosabb, fel kell ismerniük, hogy ki súg neked.

Missionaria Protectiva, Elsődleges Tanítás

Keskeny vonalon járunk, terjesztjük az Atreides (Siona) géneket a populációnkban, mert ez rejt el minket a jövőbelátók elől. És ebben a zsákban benne van a Kwisatz Haderach is! Muad'Dib önfejűségből lett. A próféták beteljesítik a jövendöléseket! Merjük majd valaha is még egyszer figyelmen kívül hagyni Tao-érzékünket, és merünk szolgálni egy olyan kultúrát, ami gyűlöli a változást, és jövendölésért könyörög?

Archívumi Összegzés (adixto)

Tanúi vagyunk az örökkévalóság egy múló szakaszának. Fontos dolgok történnek, de egyesek ezt sohasem veszik észre. Balesetek jönnek közbe. Egyes epizódoknál nem vagy jelen. Jelentésekre hagyatkozol. És emberek elreteszelik az elméjüket. Mire jók a jelentések? A történelem – hírbeszámolóban? Amit egy szerkesztőbizottság előzetesen átnéz, előemészt és előítéletekkel tűzdel meg? Azok a beszámolók, amikre neked szükséged van, ritkán származnak azoktól, akik a történelmet csinálják. A naplók, memoárok és életrajzok a társadalmi védekezés szubjektív formái. Az archívumok tömve vannak ilyen gyanús irományokkal.

Darwi Odrade

Fordíts energiát azokra, akik erőssé tesznek. A gyengékre pazarolt energia a végzetedbe taszít. (HM szabály) Bene Gesserit-kommentár: Ki ítél?

A Dortujla Feljegyzés

Ish yara al-ahdab hadbat-u. (A púpos nem látja a saját púpját – népi mondás.) Bene Gesserit kommentár: A púpot meg lehet látni tükrök segítségével, de a tükrök a teljes lényt is mutathatják.

Teg Bashar

A vallást energiaforrásként kell elfogadni. Lehet a saját céljaink felé irányítani, de csak bizonyos keretek közt, amiket a tapasztalat mutat meg. Itt a Szabad Akarat titkos jelentése.

Missionaria Protective, Elsődleges Tanítás

A mi házi istenünk ez a dolog, amit nemzedékről nemzedékre hordozunk: a mi üzenetünk az emberiségnek, ha megérik. Az, aki nálunk a legközelebb áll egy házi istennőhöz, egy bukott Tisztelendő Anya – Chenoeh ott a fülkéjében.

Darwi Odrade

Mikor lehet megbízni a boszorkányokban? Soha! Ennek az univerzumnak a sötét oldala tartozik a Bene Gesserotnek, és nekünk el kell utasítanunk őket.

Tylwyth Waff A Mesterek Mestere

Keresd a szabadságot, és vágyaid rabja leszel. Keresd a fegyelmet, és megtalálod a szabadságod.

A Kóda

A használható döntések születése az informatív hibák olvasztótégelyében történik, így az Intelligencia elfogadja az esendőséget. És amikor abszolút (tévedhetetlen) döntések nem ismertek, az Intelligencia megpróbálkozik korlátozott adatokkal egy olyan porondon, ahol a hibák nem csak lehetségesek, de egyenesen szükségesek.

Darwi Odrade

Végső soron minden dolog ismert, mert azt akarod hinni, hogy ismered.

Zenszunni koan

A válaszok veszedelmes fogódzók az univerzumhoz. Értelmesnek látszanak, mégsem magyaráznak meg semmit.

A Zenszunni Korbács

Csata? Valahol mindig a légtér utáni vágy motiválja.

Teg Bashar

Ne siess az ítéleted közzétételével. A rejtett ítélet sokszor erősebb. Irányíthatja a reakciókat, és ennek a hatása csak akkor érződik, amikor már túl késő tenni ellene.

Bene Gesserit jótanács jelölteknek

Bizonyos szempontból az univerzum Brown-mozgás, ahol semmi sem előre jelezhető elemi szinten. Muad'Dib és Zsarnok lezárta a felhőkamrát, ahol a mozgás történik.

Gammui Történetek

Mit tanítanak a Szent Véletlenek? Légy rugalmas. Légy erős. Állj készen a változásra, az újra. Gyűjts be sok tapasztalatot, és ítéld meg őket hitünk rendíthetetlen természete alapján.

Tleilaxi Doktrína

Amikor arra gondolsz, hogy a kezedbe akarod venni a saját sorsod, akkor lehet lesújtani rád. Légy óvatos. Engedj a véletleneknek. Amikor alkotunk, mindig más erők lépnek munkába.

Darwi Odrade

Az egyensúlynak nincs titka. Csak érezni kell a hullámokat.

Darwi Odrade

Párba állított ellentétek határozzák meg a vágyaidat, és ezek a vágyak börtönbe zárnak.

A Zenszunni Korbács

Forrás[szerkesztés]

Frank Herbert: A Dűne Káptalanház, Szukits Könyvkiadó, 2006

Lásd még[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak