Ugrás a tartalomhoz

A Dűne eretnekei

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

Frank Patrick Herbert (1920. október 8. – 1986. február 11.), amerikai sci-fi író regénye.

Idézetek a műből[szerkesztés]

A legtöbb tan – rejtett tan, és célja nem az, hogy felszabadítson, hanem hogy korlátozzon. Ne kérdezd, Miért?. Vigyázz a Hogyan?-nal. A Miért? elkerülhetetlenül paradoxonhoz vezet. A Hogyan? az ok és hatás univerzumának csapdájába zár. Mindkettő tagadja a végtelent.

Arrakis Apokrifája


A robbanások egyben az idő összepréselődései is. A természetes világegyetem megfigyelhető változásai bizonyos mértékig és bizonyos nézőpontból mind robbanásveszélyesek: máskülönben észre sem lehetne venni őket. A változás Sima Folytonossága, ha eléggé le van lassítva, észrevétlen marad a megfigyelők számára, akiknek idő/figyelem fesztávja túl rövid. Ezért én olyan változásokat is láthattam, amit ti észre sem vehettetek.

II. Leto


A nem-hajók létezése jelenti annak a lehetőségét, hogy egész bolygókat lehet elpusztítani megtorlás veszélye nélkül. Egy nagy tárgyat, aszteroidát vagy hasonlót lehet a bolygó ellen küldeni. Vagy az embereket lehet egymás ellen fordítani szexuális felforgatással, aztán pedig felfegyverezni őket, hogy elpusztítsák egymást. Ezek a Tisztelet Matrónák láthatólag ez utóbbit részesítik előnyben.

Bene Gesserit elemzés


Az emberek akkor élnek a legjobban, amikor mindenkinek megvan a helye, amikor mindenki tudja, hova tartozik a dolgok rendjében, és tudja, mit érhet el Pusztítsd el ezt a helyet, és elpusztul az ember.

Bene Gesserít tanítás


Hát nem sajátította ki a vallás a teremtés szabadalmát évezredeken keresztül?

A Tleilaxi Kérdések, Muad'dib Beszédeiből


Egyik nap melanzs, a másik nap keserű por.

Rakisi aforizma


Bizonyosfajta háborúságokkal ( és bizonyosak lehettek benne, hogy ezt a Zsarnok is tudta, mert rejtve ott van a leckéiben ) az a baj, hogy elpusztítanak minden morális tisztességet az erre fogékony típusokban. Az ilyen háború visszaveti a megvert túlélőket egy olyan ártatlan populációba, amelynek elképzelése sincs árról, hogy mire lehet képes egy ilyen visszatért katona.

Az Arany Ösvény Tanításai, Bene Gesserit Archívum


Tízezer év telt el azóta, hogy megkezdődött II. Leto átalakulása emberből rakisi homokféreggé, de a történészek még mindig vitatkoznak az Indítékain. Vajon a hosszú élet reménye vonzotta? Több mint tízszeresét élte meg az általános, háromszáz SzÉ-s élethossznak, de micsoda árat fizetett érte. Jó okkal nevezik Zsarnoknak, de mi olyat adott neki a hatalom, amit egy ember akarhat? Az vezette, hogy megmentse az emberiséget saját magától? Csak az Arany Ösvényről szóló saját szavai állnak rendelkezésre a válaszhoz, az önigazoló dar-es-Balati feljegyzéseket nem tudom elfogadni. Volt talán valami más jutalom is, amire csak az ő saját tapasztalatai vethetnének fényt? Kielégítő bizonyítékok hiányában a kérdés vitás. Csak annyit tudunk mondani, hogy " Megtette!". Egyedül ez a fizikai tény cáfolhatatlan.

II. Leto Metamorfózisa, Gaus Andaud 10000. Évfordulói szónoklata


A technológia sok más tevékenységhez hasonlóan a befektetési kockázat kerülése felé tendál. A bizonytalanságot lehetőség szerint kiküszöbölik. A tőkebefektetés ezt a szabályt követi, mivel az emberek általában azt részesítik előnyben, ami kiszámítható. Kevesen ismerik fel, hogy ez milyen káros lehet, hogyan kényszerít kemény korlátokat a változatosságra, és ennek folyományaképp hogyan tesz teljes populációkat végzetesen sebezhetővé az univerzum sokkoló húzásaival szemben.

Ix Becslése, Bene Gessrit Archívum


Az én véleményem szerint a reformerek az emberi történelem minden más erejénél több nyomorúságot okoztak. Mutassatok nekem valakit, aki azt mondja: "Tenni kell valamit!", és én mutatni fogok nektek egy fejet tele gonosz szándékokkal, melyeknek nincs más kivezető csatornájuk. Nekünk mindig arra kell törekednünk, hogy megtaláljuk a természetes áramlatot, és azzal haladjunk.

Taraza Tisztelendő Anya, Társalgási Felvétel, BG Állomány GSXXMAT9


A tleilaxiak titkának a spermájukban kell rejtőznie. Vizsgálataink azt bizonyították, hogy a spermájuk nem egyenes genetikai úton visz előre. Vannak benne rések. Minden tleilaxi, akit megvizsgáltunk, elrejtette előlünk a belső énjét. Természettől fogva immunisak az Ixi Szondára! A legmélyebbre hatoló titoktartás: ez az ő végső pajzsuk és végső fegyverük

Bene Gesserit Analízis, Archívumi Kód: BTXX441WOR


Egy ballon külső felülete mindig nagyobb, mint a közepe! Ez a Szétszóródás lényege!

Bene Gesserit válasz arra az Ixi javaslatra, hogy új felderítő szondákat kéne kiküldeni az Elveszettek közé


A KHAFT kudarca? Nagyon egyszerű: figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy nagyobb kereskedelmi erők várakoznak az ő tevékenységük peremén, olyan erők, melyek egyetlen harapással el tudnák nyelni őket. Ez a Szétszóródás igazi fenyegetése – rájuk és mindanynyiunkra nézve.

A Bene Gesserit Tanács Feljegyzései, Archívum SXX9OCH szám


Kvantumszintről a mi világegyetemünk határozatlan helynek látszik, amit csak akkor lehet statisztikailag kiszámítani, ha elég nagy számokat alkalmazunk. E között az univerzum között, és egy olyan viszonylag kiszámítható között, melyben egyetlen kicsiny bolygó mozgása is pioszekundumukra előre jelezhető, más erők lépnek működésbe. Mert abban a köztes univerzumban, ahol a mi mindennapi életünk van, az a domináns erő, AMIT ANNAK HISZÜNK. A hitünk irányítja a kibontakozó napi eseményeket. Ha elegen hisznek benne, akkor új dolgok is létrejöhetnek. A hit-struktúra olyan szűrőt alkot, melyen áthaladva a káosz renddé tisztul.

A Zsarnok Elemzése, a Taraza Állomány: BG Archívum


Az élet nem tud okokat keresni a fenntartására, nem lehet illedelmes kölcsönös megbecsülés forrása, hacsak mindketten úgy nem döntünk, hogy ezeket a tulajdonságokat bele leheljük.

Chenoeh: Beszélgetések II. Letóval


A törvény mindig a végrehajtó hatalom alapján változtatja azt, melyik oldalon áll. A moralitásnak és a törvényes illendőségnek ehhez nem sok köze van, a valódi kérdés ez: Kinél a pofon?

Bene Gesserit Tanácsülés: Archívum XOX232 sz.


Az alapszabály: Sose támogasd a gyengeséget, mindig támogasd az erőt.

A Bene Gesserít Kóda


Semmi sem múlja felül az emberi agy bonyolultságát.

II. Leto: Dar-es-Balati Felvételek


Lényeges dolog: egyetlen Bene Tleilax nőt sem láttak soha a központi bolygóik biztonságán kívül. ( A nőket utánzó Arctáncoltatók nem számítanak ide. Ők nem tudnak szaporodni. ) A tleilaxiak elzárják a nőiket, hogy tőlünk távol tartsák őket. Ez az elsődleges következtetésünk. A petesejtekben kell lennie a Tleilax legalapvetőbb titkának.

Bene Gesserit Elemzés Archívum XOXTM99... O41 sz.


Miféle társadalmi örökségek áramlottak ki a Szétszóródással? Alaposan ismerjük azokat az időket. Tisztában vagyunk mind a mentális, mind a fizikai helyzettel. Az Elveszettek tudatossága leginkább az emberi munkaerőre és a hardverre korlátozódott. A Szabadság mítosza kétségbeesett vágyat ébresztett a terjeszkedés, a tér iránt. A legtöbben nem tanulták meg a Zsarnok mélyebb leckéjét, azt, hogy az erőszak a saját korlátait építi ki. A Szétszóródás vad volt, és véletlenszerű mozgásokat értelmezett növekedésként (expanzióként ). Mindezt a haláltól és a megrekedéstől való mélyen gyökerező ( és jobbára öntudatlan) félelem ösztökélte.

A Szétszóródás: Bene Gesserit Elemzés (Archívum)


A Szabadság összetett Fogalom. A Szabad Akarat vallásos ideáihoz nyúlik vissza, és összekapcsolódik az abszolút uralkodóknál lappangó Uralkodói Misztikával. A Régi Istenek mintájára létező abszolút uralkodók és egy vallásos engedékenységbe vetett hit kegyelmével történő uralkodás nélkül a Szabadság sosem tehetett volna szert mostani jelentésére. Ez az ideál a puszta létét köszönheti az elnyomás múltbeli példáinak. És azok az erők, amelyek fenntartják az ilyen ideákat, legyengülnek, hacsak meg nem újítja őket valami drámai lecke vagy új elnyomás. Ez az én életem alapvető kulcsa.

II. Leto, Dűne Istencsászára: Dar-es-Balati Felvételek


A hatalom birtokosai meglehetősen természetesen el akarják nyomni a vad kutatást. A tudás ellenőrizetlen hajszolása régről ismerten a nem kívánt verseny forrása. A hatalmasoknak " biztos kutatási vonal" kell, ami csak azokat a termékeket és gondolatokat fejleszti ki, amiket ellenőrizni lehet, és ami még fontosabb, amik lehetővé teszik, hogy a hasznuk nagyobb részét belső befektetők tehessék zsebre. Sajnálatos módon a viszonylagos változókkal teli véletlenszerű univerzum nem garantálja ezeket a " biztos kutatási vonalakat. "

Lü Felmérés, Bene Gesserit Archívum


A bürokrácia megöli a kezdeményezést. Kevés dolog van, amit a bürokrácia jobban gyűlölne az újításnál, főleg az olyan újításnál, ami jobb eredményeket hoz, mint a régi rutinok. Az új vívmányok mindig alkalmatlan színben tüntetik fel a csúcson levőket. Márpedig ki szeret alkalmatlannak látszani?

Kalauz a Kormányzás Nehézségeihez és Hibáihoz, Bene Gesserit Archívum


A jobb oldali hosszú asztal cepeda szószos sült sivatagi nyúl-lakomához van terítve. A többi fogás az óramutató járása szerint az asztal túlsó végétől: aplomázs szirian, chukka üveg alatt, melanzsos kávé ( az Atreides sólyommal a csészén ), pot-a-oie, a Balut kristály üvegben pedig caladani bor. A gyertyatartó felett ősi méregdetektor látható.

Dar-es-Balat, múzeumi tárló felirata


Az emberek mindig többet akarnak a pillanatnyi örömnél vagy a boldogságnak nevezett mélyebb érzésnél. Ez egyike azon titkoknak, melyekkel terveink megvalósulását alakítjuk. Ez a "valami több" megnövekedett erőre tesz szert azoknál az embereknél, akik nem tudnak nevet adni nekik, vagy (és legtöbbször ez a helyzet) még csak nem is sejtik a létezését. A legtöbb ember öntudatlanul reagál ezekre a rejtett erőkre. Ezáltal nekünk csak létre kell hívni egy ilyen kiszámított "valami többet", definiálnunk kell, f ormát kell adnunk neki, és az emberek követni fogják.

A Bene Gesserit Vezetési Titkai


Volt egyszer egy szárazföldi, akit megkérdeztek, hogy melyik a jobb: egy palack víz, vagy egy hatalmas medencényi víz? A szárazföldi egy ideig gondolkozott, aztán azt mondta: "A palack jobb. Senki sem birtokolhat egy medencényi vizet. De egy palackot a köpeny alá lehet rejteni, és el lehet vele szaladni. Azt senki sem veszi észre."

Az Ősi Dűne Tréfái, Bene Gesserit Archívum


Ha hiszel az egységekben, a darabos abszolútumokban, akkor tagadod a mozgást, még az evolúció mozgását is! Míg a tudatodban fenntartod a granuláris univerzumot, addig vak vagy a mozgásra. Mikor a dolgok megváltoznak, abszolút univerzumod eltűnik, többé nem lesz hozzáférhető önkorlátozó felfogásod számára. Az univerzum túlhaladt rajtad.

Első Vázlat, Atreides Manifesztum, Bene Gesserít Archívum


Régóta tudjuk, hogy érzéki benyomásaink tárgyait tetszés szerint lehet befolyásolni – akár tudatosan, akár öntudatlanul. Ez demonstrált tény, mely nem kívánja meg, hogy higgyünk valamiféle belső erőben, ami kinyúl és megérinti az univerzumot. Én egy pragmatikus kapcsolatról beszélek a hit között, és aközött, amit "valóság"-ként azonosítunk. Minden ítéletünk ősi hiedelmek nehéz terhét hordozza, melyekre mi Bene Gesseritek fogékonyabbak vagyunk, mint általában mások. Nem elég, hogy ennek tudatában vagyunk és védekezünk ellene. Mindig oda kell figyelnünk az alternatív értelmezésekre.

Taraza Főtisztelendó Anya: Érvelés a Tanácsban


Ez a mágia csodás-félelmes univerzuma: nincsenek atomok, csak hullámok és mozgások mindenütt. Itt elveted minden hitedet a megértés korlátaiban. Félreteszed magát a megértést is. Ezt az univerzumot nem lehet látni, hallani, rögzített érzékeléssel semmiféle módon nem lehet észrevenni. Ez a végső űr, ahol semmiféle előkészített ernyők nem bukkannak fel, amikre alakokat lehetne vetíteni. Itt csak egyetlen tudatod van – a mágia képernyője: a Képzelet! Itt megtanulod, mi az: embernek lenni. Te vagy a rend alkotója, csodálatos formák és rendszerek készítője, a káosz rendezője.

Az Atreides Manifesztum, Bene Gesserit Archívum


Ez a terem a sivatagos Dűne egy darabját rekonstruálja. Az önökkel szemben látható homokjáró az Atreides-időkből való. Körülötte az óramutató járása szerint egy kis betakarító, egy szállító, egy primitív fűszerüzem és más járulékos berendezések láthatók. Mindegyiket ismertetem majd az állomásoknál. Vegyék észre a kivilágított idézetet a tárló fölött: " MERT SZÍVOGATNI FOGJÁK A TENGEREK ÉS KINCSEK BŐSÉGÉT A HOMOKBAN ". Ezt az ősi vallási idézetet gyakran használta a híres Gurney Halleck.

Tárlatvezetői Szöveg, Dar-es-Balati Múzeum


Apáink mannát ettek a sivatagban. Az izzásban, hol fergeteg járt, Uram, ments meg minket e szörnyű földtől! Ments meg, ó-ó-ó-ó-ó-ó ments meg E száraz, szomjas földtől.

Gurney Halleck Dalai, Dar-es-Balati Múzeum


Minden szervezett vallásnak van egy közös problémája. Egy kényes pont, amin keresztül behatolhatunk, és a saját terveinkhez idomíthatjuk őket: Hogyan különböztetik meg a nagyképűséget a kinyilatkoztatástól?

Missionaria Protectiva, A Belső Tanítás


Harcok barátaim, rátok emlékezem Ti benne voltatok minden egyes sebben, Mert sebek a helyek, ahol harcoltunk Olyan csatákat, miket soha nem akartunk. Mit költöttünk el, és mit vásároltunk?

A Szétszóródás Dalai


Ez a végzetetek, a feledékenység. Az élet minden régi leckéjét újra és újra megtanuljátok, aztán újra és újra elfelejtitek.

II. Leto, a Dar-es-Balati Hang


Az egyén, a faj, a környezet fennmaradása, ezek vezetik az embereket. Meg lehet figyelni, hogyan változik a fontossági sorrend az élet folyamán. Mik a közvetlen meggondolások a bizonyos korban? Az időjárás? Az emésztés? Szeretet? Mindaz a sokféle éhség, amit a test érezni tud és csillapítani akar. Mi más számíthatna?

II. Leto Hwi Noréénak, az Ő Hangja: Dar-es-Balat


Volt egyszer egy ember, aki minden nap ott ült egy keskeny függőleges nyílás előtt, ahol egy deszka hiányzott egy magas fakerítésből. Minden egyes nap egy vad sivatagi szamár ment el a kerítés előtt, és jött át a nyíláson: először az orra, aztán a feje, aztán az elülső lábai, a hosszú barna háta, aztán a hátsó lába, és végül a farka. Egy nap az ember felugrott ültéből, szemében a felfedezés szikrájával, és azt kiabálta mindenkinek, aki hallotta őt: Milyen nyilvánvaló! Az orr okozza a farkat!

A Rejtett Bölcsesség Történetei, Rakis Szóbeli Történelméből


A történészeknek nagy hatalmuk van, és némelyikük ennek tudatában is van. Újra alkotják a múltat, megváltoztatják, hogy illeszkedjen a saját értelmezésükhöz. Ezzel azonban a jövőt is megváltoztatják.

II. Leto, az Ő Hangja Dar-es-BalatbóI


Szemmel és karommal kell uralkodnom – mint a sólyomnak a kisebb madarak között.

Atreides-kijelentés (Ref: BG Archívum)


Az emlékezet sosem a valóság. Az emlékezet csak rekonstruál. És minden rekonstrukció megváltoztatja az eredetit, külső referencia-keret lesz, ami elkerülhetetlenül elégtelen.

Mentát Kézikönyv


Erős falak mögé rejtve a szív jéggé dermed.

Darwi Odrade, Érv a Tanácsban


Mikor idegenek találkoznak, nagy engedményeket kell tenni a szokások és a kereskedelem különbségeinek.

Lady Jessica, az "Arrakis Bölcsességé"-ből


Halj meg Caladanon!

Ősi Ivótószt


A legveszélyesebb potenciális versenytárs egy organizmus számára jöhet a saját fajtájából is. A fajoknak szükségleteik vannak. A növekedést az a szükséglet korlátozza, mely a legkisebb mennyiségben áll rendelkezésre. A növekedés rátáját a legkedvezőtlenebb körülmény szabályozza.

A Minimum Törvénye Az Arrakisi Leckékből


Ó, te aki tudod, mit szenvedünk itt, ne feledkezz meg rólunk imáidban.

Felirat az Arrakeeni Légikikötő fölött (Történelmi feljegyzések: Dar-es-Balat)


A világ az élőké. De vajon ki az élők?

A sötéten törtünk át, most miénk a fehér meleg,

Ha utamban szél volt, az a szél volt ő,

Délben elevenen testem beleveszett.

Ki testből lélek lesz, tudja az a lény:

A föld átbukik magán, s nem marad, csak fény.

Theodore Roethke (Történelmi Idézetek: Dar-es-balat)

Igazság? Kinek kell az Igazság. Megcsináljuk a saját igazságunkat. Itt csináljuk Arrakison – vagy győzünk, vagy meghalunk. Ne is vitatkozzunk az igazságról, amíg van karunk, és szabadon használhatjuk. I.Leto: Bene Gesserit Archívum Az, amit látunk, nem az anyagnak egy új állapota, hanem egy újonnan felismert kapcsolat tudat és anyag közt, mely mélyebb betekintést tesz lehetővé a jövőbelátás működésébe. A jövendőmondó egy kivetített belső univerzumot alakít ki, hogy új külső valószínűségeket hozzon létre olyan erőkből, melyeket nem értünk. Nincs is szükség arra, hogy értsük őket, mielőtt formálni kezdjük velük a fizikai univerzumot. Az ősi fém-megmunkálóknak sem volt szükségük arra, hogy ismerjék a vas, bronz, réz, arany és ón molekuláris és szubmolekuláris bonyolultságát. Misztikus erőket találtak ki, hogy leírják az ismeretlent, de közben tovább használták az üllőt és forgatták a kalapácsot.

Taraza Főtisztelendő Anya, Érv a Tanácsban

Forrás[szerkesztés]

Frank Herbert: A Dűne eretnekei, Szukits Könyvkiadó, 2005

Lásd még[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak