Ugrás a tartalomhoz

Alapítvány

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

Az Alapítvány (Foundation) Isaac Asimov (1920–1992) klasszikus Alapítvány-trilógiájának első könyve. Öt rövidebb történetből áll, melyek közül négy – más címekkel – eredetileg az Astounding Science Fiction magazinban jelent meg 1942–1944 között. Könyvként először 1951-ben, a Gnome Press kiadó gondozásában jelentek meg. A trilógia folytatásai az Alapítvány és Birodalom és a Második Alapítvány.

Idézetek a műből

[szerkesztés]

Enciklopédia Galactica

[szerkesztés]

HARI SELDON – Született a Galaktikus Kor 11 988. évében; meghalt 12 069-ben. Az időszámítás elterjedtebb módja szerint – amikor is jelen Alapítási Kor a kiindulópont – 79-ben az A. K. I. éve előtt. Középosztálybeli családban született, az Arcturus szektorban levő Helikonon (ahol az egyik kétes szavahihetőségű legenda szerint dohánykertész volt az apja a bolygó hidroponikus üzemeiben). Korán kitűnt csodálatra méltó matematikai képességével. E képességéről megszámlálhatatlan – sok esetben ellentmondó – anekdota forog közszájon. A hagyomány szerint kétéves korában…

… Kétségkívül a pszichohistória területén alkotta a legnagyobbat. Seldon előtt ez a terület alig volt több homályos axiómák szövevényénél, az ő keze nyomán vált mélyreható statisztikai tudománnyá…

… Életútjáról az a biográfia ad legmegbízhatóbb képet, amelyet Gaal Dornick írt róla, aki fiatalemberként, két évvel Seldon halála előtt találkozott a nagy matematikussal. A találkozás története…

Enciklopédia Galactica

TRANTOR – A tizenharmadik évezred kezdetére ez a tendencia elérte a tetőpontját. Lévén sok száz emberöltő szakadatlan során keresztül a Birodalmi Kormány székhelye, és mivel a Galaxis központi körzetében, a rendszer legsűrűbben lakott és iparilag legfejlettebb bolygói között foglalt helyet, aligha kerülhette el, hogy ne váljék az emberiség és a gazdaság soha nem látott csomópontjává.

A megszakítás nélküli városiasodás végül is elérte a fejlődés netovábbját. Trantor egész, több mint százmillió négyzetkilométernyi felszínét egyetlen város takarta. Lakóinak száma, amikor a legnagyobb volt, jóval meghaladta a negyvenmilliárdot. Ez az óriási embertömeg szinte kizárólag a Birodalom igazgatási teendőit látta el, s ami azt illeti, nem is volt elég a szerteágazó föladatokhoz képest. (Ne feledjük, hogy a hanyatlás egyik fontos tényezője éppen az volt, hogy az utolsó császárok földhözragadt vezetése alatt lehetetlenné vált a Galaktikus Birodalom megfelelő igazgatása.) Napról napra hajók tízezrei hordták Trantor asztalaira húsz mezőgazdasági bolygó termékeit… Az a körülmény, hogy Trantor élelmezése, sőt egész léte a külvilágtól függött, kényére-kedvére kiszolgáltatta őt az ostromlók blokádjának. A Birodalom utolsó évezrede során a monoton egyhangúsággal ismétlődő lázadások egyre inkább ráébresztették erre a tényre az egymást követő császárokat, s a Birodalom politikája szinte teljes egészében arra korlátozódott, hogy megvédje Trantor érzékeny ütőerét…

Enciklopédia Galactica

PSZICHOHISTÓRIA – Gaal Dornick, nem matematikai módszerek segítségével, úgy határozta meg a pszichohistóriát, mint a matematika azon ágát, amely az embercsoportoknak az állandó társadalmi és gazdasági ösztönzésekre való reagálását tanulmányozza.

…Mindeme meghatározások adottnak veszik azt a föltételezést, hogy a vizsgált embercsoportok elég nagyok ahhoz, hogy megbízható statisztikai eredményt adjanak. Egy ilyen csoport legkisebb méretét Seldon Első Törvénye adja meg, amely… Egy további föltételezés szerint ahhoz, hogy az embercsoport valóban véletlenszerű reagálást mutasson, nem szabad sejtenie, hogy pszichohistóriai elemzés tárgya…

A pszichohistória egyetemes érvényességét azok a Seldon-függvények biztosítják, amelyek alapján olyan társadalmi és gazdasági erőknek a mozgását lehet nyomon követni, mint…

Enciklopedia Galactica

TERMINUS – Helyzete (l. a térképet) egyáltalán nem volt méltó ahhoz a szerephez, amelyet a Galaxis történelmében volt hivatva betölteni, ámbár, amint azt az írók légiója sohasem felejtette el hozzátenni, szükségszerű volt. Mivel a galaktikus spirál legszélén foglalt helyet, egy magányos nap egyetlen bolygójaként, amely szegény volt természeti kincsekben, és jószerivel minden gazdasági értéknek híján volt, ennél fogva a fölfedezését követő öt évszázad folyamán sohasem települt be, egészen addig, amíg az enciklopédisták ide nem költöztek… Terminus az új generáció fölnövekedésével óhatatlanul több lett a trantori pszichohistorikusok egyszerű telepénél. Az anakreóni lázadás után, Salvor Hardin hatalomra kerülésével, aki első nagy képviselője volt…

Enciklopédia Galactica

A NÉGY KIRÁLYSÁG – Az anakreóni tartomány azon részeinek a neve, amelyek az Alapítványi Kor elején elszakadtak az Első Birodalomtól, és rövid életű, független királyságokat hoztak létre. Ezek közül maga Anakreón volt a legnagyobb és legerősebb, amely területileg… … A Négy Királyság történetének kétségkívül az a különös társadalmi berendezkedés volt a legérdekesebb vonása, amelyet Salvor Hardin kormányzása alatt kényszerítettek rá időlegesen…

Enciklopédia Galactica

KERESKEDŐK – Az Alapítvány politikai fönnhatóságát mindig megelőzték a kereskedők, akik finom hálójukkal beszőtték a Periféria beláthatatlan messzeségeit. Hónapokig vagy évekig is távol voltak Terminustól; hajóik gyakorta nem voltak egyebek házilag összeeszkábált lélekvesztőknél; becsületességük hagyott kívánnivalót maga után; merészségük… Mindezek segítségével olyan birodalmat kovácsoltak össze, amely tartósabbnak bizonyult a Négy Királyság álvallási zsarnokságánál…

Megszámlálhatatlan történet járja ezekről a keménykötésű, magányos alakokról, akik félig komolyan, félig tréfából Salvor Hardin egyik epigrammáját választották mottóul: „Sohase hagyd, hogy az erkölcsi érzéked meggátoljon a helyes cselekedetben!” Ma már nehéz megállapítani, melyik történet valódi, és melyik kitalált. Valószínűleg egy sincs olyan, amelyhez az idők során ne ragasztottak volna valamit…

Enciklopédia Galactica

KERESKEDŐK – Az Alapítvány gazdasági befolyása pszichohistóriai szükségszerűséggel növekedett. A kereskedők gazdagodtak; a gazdaság pedig hatalmat szült… Néha elfelejtik, hogy Hober Mallow közönséges kereskedőként kezdte. Azt viszont sohasem felejtik el, hogy ő lett az első kalmárfejedelem…

Enciklopédia Galactica

KORELL – És három évig tartó háború után, amely az írott történelem legbékésebb háborúja volt, a Korell Köztársaság föltétel nélkül behódolt, Hober Mallow pedig Hari Seldonnal és Salvor Hardinnal egyetemben elfoglalta helyét az Alapítvány népének szívében.

Enciklopédia Galactica
  • Az összes itt szereplő idézetet az Enciklopédia Galactica 116. kiadásából vettük. (megjelent az Enciklopédia Galactica Kiadó gondozásában, Terminus A. K. 1020.); a kiadó hozzájárulásával.

Hari Seldon

[szerkesztés]

Ötven év telt el azóta, hogy ez az Alapítvány létrejött, ötven év, és ezalatt az Alapítvány tagjai nem is sejtették, hogy mivégre dolgoznak. Szükség volt rá, hogy sötétben maradjanak, de most már világosságot lehet gyújtani. Hogy ezzel kezdjem: az Enciklopédia Alapítvány egy humbug, mindig is az volt! (...)

Humbug abban az értelemben, hogy sem engem, sem a kollégáimat a legkisebb mértékben sem érdekli, hogy megjelenik-e valaha akár egyetlen kötet is az Enciklopédiából. A célját elérte azzal, hogy a segítségével kicsikartunk a császártól egy birodalmi kiváltságlevelet, idecsalogattuk azt a százezer embert, akire szükségünk volt az elképzelésünkhöz, és a segítségével foglalatosságot nyújtottunk nekik, amíg az események úgy nem alakultak, hogy már késő volt bárki számára is a visszalépés.

Az alatt az ötven év alatt, amíg önök ezen a szélhámos terven dolgoztak – miért is szépítgetnénk a dolgot? –, addig maguk előtt bezárult a visszavonulás minden útja, és nem maradt más választásuk, mint hogy tovább dolgozzanak azon az összehasonlíthatatlanul fontosabb terven, amely a mi igazi célunk volt és marad.

Evégből helyeztük önöket olyan bolygóra és olyan időpontban, hogy ötven év alatt teljesen sarokba szoruljanak, és végleg elveszítsék cselekvési szabadságukat. Mostantól kezdve és évszázadokon keresztül a szükségszerűség útját fogják járni. Szembe kell nézniük egy sor válsággal, az első már itt is van a nyakukon, és minden alkalommal egyként körül lesz határolva a cselekvési szabadságuk, s mindössze egy és csak egyetlen út marad nyitva maguk előtt. Ez pedig az az út lesz, amelyet a mi pszichológiánk jelölt ki, méghozzá okkal.

Salvor Hardin

[szerkesztés]
  • A sikerhez nem elegendő a tervezés. Rögtönzésre is szükség van.
  • Jó fegyver az atompisztoly, csak mindkét irányba el tud sülni.
  • Az erőszak a gyengék végső menedéke.
  • Sohase hagyd, hogy az erkölcsi érzéked meggátoljon a helyes cselekedetben!

Hober Mallow

[szerkesztés]
  • Amikor a Galaktikus birodalom rohadni kezdett a szélein, s amikor a Galaxis végei leszakadoztak, s a barbárság prédájául estek, akkor Hari Seldon és pszichológustársasága létrehozott itt, a zűrzavaros kellős közepén egy telepet, az Alapítványt, hogy ápolja a művészetet, a tudományt és a technikát, s mérlegelje a Második Alapítvány magját.
  • Az Alapítvány jövőjét az akkoriban magas fejlettségi fokot elért pszichohistória segítségével megrajzolták és a feltételeket úgy szabták meg, hogy egész sor válság mint megannyi örvény sodorjon előre bennünket gyorsuló tempóban a jövő birodalma felé.

Forrás

[szerkesztés]
  • Isaac Asimov: Alapítvány, Kozmosz, 1971. Fordította: Baranyi Gyula.
  • Isaac Asimov: Alapítvány, GABO Kiadó, 2003. Fordította: Baranyi Gyula.

Külső hivatkozások

[szerkesztés]
A Wikipédiában további információk találhatóak
Alapítvány témában.