Latin szállóigék

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
 • Elsőnek a szállóige vastagon,
 • Utána a fordítása dőlten,
 • Majd a magyarázata,
 • És végül (zárójelben a története, eredete).

Latin ábécé szerinti tartalomjegyzék

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A[szerkesztés]

Ab ovo usque ad mala.

 • A tojástól kezdve (egészen az almáig).
 • Elejétől a végéig; Teljes egészében;
 • Magyarázata: az ősi római főétkezés első fogása tojás, utolsója alma volt. (Horatius)

vagy

Ab ovo Ledae

 • Léda tojásától (kezdeni a trójai háború elmesélését); Ádámtól, Évától kezdve
 • Hosszadalmas bevezetést ne alkalmazzunk, mert a trójai háború elmesélését nem Léda tojásával kezdik (Horatius)

A cane non magno saepe tenetur aper.

 • Gyakran nem a nagy kutya fogja meg a vaddisznót. (Ovidius)

Aegroto dum anima est, spes est.

 • Amíg a beteg lélegzik, van remény. (Cicero)

Alea iacta est.

 • A kocka el van vetve
 • Most már késő meghátrálni; Ha már belevágtunk, fejezzük be, akármi is lesz.
 • Suetonius római történetíró szerint Julius Caesar mondta ezt akkor, amikor seregével átkelt a Rubicon folyón, hogy Róma felé indulva megütközzön ellenségeivel. A mondás utalást tartalmaz az ókorban is népszerű „kockavetés” nevű hazárdjátékra is (mellesleg a Suetoniusnál korábbi forrás, Plutarkhosz szerint a mondás így hangzott: Vessünk kockát (gör.: "Anerriphthó kübosz"), amelynek forrása Menandrosz: Fuvoláslány című vagy egy másik komédiája is lehet.)

Aliud ex alio malum gignitur.

 • Egyik baj szüli a másikat. (Terentius)

Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur.

 • A legmélyebb folyó hömpölyög a legkisebb zajjal. (Curtius Rufus)

Amici, diem perdidi.

 • Barátaim, elvesztegettem ezt a napot. (Suetonius Titus császárról. Titus legalább egy mindennapi jótettet írt elő magának, de aznap elmulasztotta megtenni).

Amicos secundae res parant, adversae probant.

 • A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat. (Seneca)

Animus meminisse horret.

 • Lelkem visszariad az emlékezéstől. (Vergilius)

Arma virumque cano.

 • Fegyvert s férfit (vitézt) éneklek..
 • Vergilius Aeneisének kezdő sora, később sok eposzíró idézi (pl. Zrínyi).

Artes omnes perdocet paupertas.

 • A szegénység minden mesterségre megtanít. (Plautus)

At vindicta bonum vita iucundius ipsa.

 • Van, hogy az életnél drágább élvezni a bosszút. (Iuvenalis)

Audendum est, fortes adiuvat ipse deus.

 • Légy bátor, ki merész, óvja az isten is azt. (Tibullus)

Aurea mediocritas.

 • Az arany középút
 • Kerüljük a szélsőségeket.
 • (Horatius).

Auribus frequentius, quam lingua utere.

 • Gyakrabban használd a füled, mint a nyelved. (Seneca)

Aut prodesse volunt aut delectare poetae.

 • A költők vagy használni, vagy gyönyörködtetni akarnak. (Horatius)


Ave Caesar, morituri te salutant!

 • Üdvöz légy, Caesar, köszöntenek a halálba menők!
 • A gladiátorok tisztelgése volt a Caesarok, később a császár előtt a viadal megkezdése előtt.

B[szerkesztés]

Beneficium accipere libertatem est vendere.

 • Jótéteményt elfogadni annyi, mint eladni a szabadságot. (Publilius Syrus)

Bonus iudex damnat improbanda, non odit.

 • A jó bíró elítéli, de nem gyűlöli azt, amit helytelenít. (Seneca)

Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior.

 • Az élet önmagában rövid, de a szenvedések meghosszabbítják. (Publilius Syrus)

C[szerkesztés]

Caedimus inque vicem praebemus crura sagittis.

 • Hol mi ölünk, hol más íjának célja a lábunk. (Persius)

Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.

 • Nem lelket, csak eget vált az, ki a tengeren elfut. (Horatius)

Canes timidi vehementius latrant, quam mordent.

 • A félénk kutyák erősebben ugatnak, mint harapnak. (Curtius Rufus)

Canis sine dentibus latrat.

 • Csak a fogatlan kutya ugat. (Varro)

Carpent tua poma nepotes.

 • Gyümölcsfádat unokáid fogják élvezni. (Vergilius)

Celsae graviore casu decidunt turres.

 • Recsegőbb robajjal dőlnek le a nagy tornyok. (Horatius)

Cave canem!

 • Vigyázz a kutyára vagy Óvakodj a kutyától!
 • (A portákra vagy kőfalakra írt feliratot a ma is használatos „Harapós kutya” vagy „Vigyázz, a kutya harap” vagy „Figyelem! Kutyával őrzött terület!” értelemben is használták. Ezt nemcsak a Petronius Arbiter által írt „Trimalchio lakomája” c. szatírából tudjuk, hanem több ilyen feliratot találtak régészeti feltárásokon is).
 • (Állítólag: A rómaiak a kutyákat használták fel a harcokhoz és az üzenetek továbbítására. Megetettek a kutyával egy fémdarabot, mely az üzenetet tartalmazta, majd kénytelenek voltak a kutyát megölni, hogy az üzenetet kiszabadíthassák. Az ókori Rómából származik a mondás: CAVE CANEM, vagyis Vigyázz a kutyára.)

Certa amittimus, dum incerta petimus.

 • Míg a bizonytalan után futkosunk, elveszítjük a biztosat. (Plautus)

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 • Egyébként javaslom Karthagó elpusztítását.
 • (Cato szenátor minden beszédét így fejezte be).

Cito pede labitur aetes.

 • Gyors lábon rohan az idő. (Ovidius)

Cogito ergo sum.

 • Gondolkodom, tehát vagyok.
 • René Descartes francia filozófus.

Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet.

 • A balszerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni. (Cicero)

Conscientia mille testes.

 • A lelkiismeret egymaga ezer tanú. (Quintilianus)

Consilium luce, nocte agas convivium.

 • A tanácskozás ideje a nappal, a mulatozásé az éjszaka. (Caecilius Balbus)

Consuetudo laborum perpessionem dolorum efficit faciliorem.

 • A küzdelmek megszokása könnyebbé teszi a szenvedések elviselését. (Cicero)

Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit.

 • Nő a pénzszeretet a növekvő pénzzel arányban. (Iuvenalis)

Crescit audacia experimento

 • A gyakorlat növeli a merészséget. (Plinius)

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errare perseverare.

 • Bármely ember tévedhet; egyedül az ostoba tart ki tévedése mellett. (Cicero)

Cum te aliquis laudat, iudex tuus esse memento; plus aliis de te, quam tu tibi credere noli.

 • Ha valaki dicsér, légy önmagad bírája, s ne higgy el többet másoknak, mint magadnak. (Cato)

Cupiditati nihil est satis, naturae satis est etiam parum.

 • Semmi sem elég a vágynak, a természet kevéssel is beéri. (Seneca)

Cura fugit mero.

 • A gond menekül a bortól. (Ovidius)

D[szerkesztés]

De gustibus (et coloribus) non est disputandum.

 • Ízlésekről (és színekről) vitának nincs helye.
 • Ízlések és pofonok különbözőek. (Magyar közmondások)
 • Rövid lezárása egy esztétikai vitának.

De mortuis nil, nisi bene.

 • Halottakról jót vagy semmit (szó szerinti fordítása Halottakról jól vagy semmit).
 • Chilontól származtatott mondás, azon a jogfelfogási alapon, hogy a halott már nem védekezhet.
 • Egyesek szerint helyesen: De mortuis nil, nisi vere (Halottakról igazat vagy semmit), de ez úgy tűnik csak egy (magyar) városi legenda, idegennyelvű forrásokban nincs megerősítve.

Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris.

 • Míg boldog vagy, sok a barátod, de ha felhős az idő, magányossá válsz. Vagy versben kb.: Míg a szerencse kísér, addig sok a barátod, ám hogy az ég beborul, elmenekülnek azok.
 • Magyar megfelelője: Bajban ismerszik meg a jó barát.
 • (Ovidius epigrammája)

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

 • A végzet a beleegyezőt magával viszi, a vonakodót elhurcolja.
 • Nem kerülheted el a sorsod.
  • A latin változat valószínűleg Kleanthész sztoikus filozófustól származik, de Senecánál és Epiktétosznál is megtalálható.

E[szerkesztés]

Errare humanum est.

 • Tévedni emberi dolog.
 • (Szent Jeromos (?))

Et ecce sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi.

 • És íme vannak, akik utolsókból lettek elsők, és vannak utolsók, akik elsők voltak.
 • (Lukács 13.30)

F[szerkesztés]

Falsa tempore ac spatio vanescunt.

 • A hamisságok idővel semmivé foszlanak.
 • (Tacitus)

G[szerkesztés]

Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo

A csepp kivájja a követ, nem erővel, hanem gyakori esésével.

Magyar megfelelője: "Lassú víz partot mos."

H[szerkesztés]

Hodie mihi, cras tibi!

(Ma nekem, holnap neked!)

I[szerkesztés]

Ignoramus et ignorabimus.

 • Nem ismerni és nem ismerve lenni.
 • Olyanra mondjuk, aki/ami senkit sem ismer és azt sem ismeri senki, valami nagyon elszigetelt dologra. A modern szerzők közül szerepel pl. Stanislaw Lem Solaris c. könyvében.

In vino veritas.

 • Borban az igazság.


L[szerkesztés]

Lupus in fabula

Emlegetett ördög mindig megjelenik. Szó szerint "a farkas a mesében van". Abból a régi görög-latin (Aesopus) meséből ered, amikor egy fiú állandóan azt kiabálja, hogy jön a farkas, erre a falu népe odarohan megvédeni a nyájat. Amikor azonban tényleg jött a farkas, a fiú már hiába kiabál, a falubeliek nem hisznek neki, és a nyájat megeszi a farkas.

 • Ne kiálts farkast

M[szerkesztés]

Maledictus piscis in tertia aqua

 • Átkozott a hal a harmadik vízben. Elsőben él, másodikban készítik. Fogyasztásakor nem szabad vizet inni rá, ezért bort kíván.

Mutato nomine de te fabula narratur

 • Kicserélt névvel ugyan, de rólad szól a mese. – (Horatius)

Mea culpa, mea maxima culpa

 • Az én vétkem, az én igen nagy vétkem. (az elkövetett bűn megbánása)

N[szerkesztés]

Neca eos omnes. Deus suos agnoscet.

 • Öljétek meg mindet, Isten megismeri az övéit.
 • Alternatív forma: Öljétek meg mindent, Isten majd kiválogatja.
  Arnaud-Armaury, Citeaux abbéja, pápai küldött mondta a Bézier-i mészárlás előtt (1209-1229 keresztes hadjárat) a hadjárat hadvezérének, Simon of Montfortnak, Leicester Grófjának, hogy mit tegyen a várossal, és a benne élő hitetlenekkel.
  A mondás eredeti francia nyelven nem került lejegyzésre; azt 30 évvel később latinul jegyezte fel Caesar of Heisterbach.
  • Alternatív forma: Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.


'Non omnis moriar.


 • Nem halok meg egészen.

Horatius-tól való idézet, teljes egészében: Non omnis moriar, multaque pars mei. Vitabit Libitinam. Nem halok meg egészen, énemnek fontosabb része túléli a temetésem. Más verzió szerint: Nem hal meg egészen az, akinek művei fenntartják a nevét.


Nonum prematur in annum (e:nónum premátur...)

 • A művet hagyjuk érni, megírása után javítsuk, csiszolgassuk, mielőtt a közönség elé kerül. (tkp. a 9. évig tartsuk vissza)

Nil novi sub sole.

 • Nincs új a nap alatt.

O[szerkesztés]

Odi et amo.

 • Gyűlölök és szeretek.
 • Azokra az emberekre mondjuk, akikkel ambivalens viszonyban állunk.
 • Eredeti szöveg: „Odi et amo, quare id faciam, fortasse requiris; nescio, sed fierí, sentio et excrucior” (Catullus epigrammája ).

Omnia vincit amor.

 • A szerelem mindent legyőz.
 • Eredete: Vergilius: Georgica.


O tempora, o mores!

 • Ó, idők, ó, erkölcsök!
 • Rossz időket élünk, ha már ilyenek az erkölcseink.
 • Eredet: Cicero Catilina elleni első beszéde. A teljes mondat: O tempora, o mores! Senatus haec intellegit, consul videt, hic tamen vivit! (Ó idők, ó erkölcsök! A szenátus tudja, a konzul látja mindezt [amit Catilina művel], ez [Catilina] mégis életben van!)

P[szerkesztés]

Pax Augusta.

 • Augustus békéje.

Pax Romana.

 • Róma békéje. (értsd: a Rómától, rómaiaktól eredő béke).
 • Az augustusi korszak ideológiai jelszava volt: Róma stabilitása és hatalma biztosítja a világbékét.

Panem et circenses!

 • Kenyeret és cirkuszt!.

Pecunia non olet.

 • A pénznek nincs szaga.
 • Mindegy, honnan ered a pénz, a lényeg, hogy jó sok legyen.
 • Suetonius római történetíró szerint az igen fukar Vespasianus császár mondta, amikor tanácsadói tiltakoztak, mert Rómában megadóztatta a nyilvános vécéket.

Primus inter pares.

 • Első az egyenlők közt.
 • Olyan ember, aki egyenrangú a többivel, de mégis azok nagy megbecsülését élvezi;

Q[szerkesztés]

Qualis artifex pereo!

 • Mekkora művész pusztul el bennem! (Nero)

Quandoque bonus dormitat Homerus.

 • Van, amikor elbóbiskol a jó Homérosz is. (Horatius)

Quidquid discis, tibi discis.

 • Bármit tanulsz, magadnak tanulod. (Petronius)

Qui desiderat pacem, praeparat bellum!

 • Aki békét óhajt, készüljön a háborúra! (Vegetius)

Quid vesper erit, incertum est

 • Bizonytalan, hogy mit hoz az este. (Titus Livius)

Quod tacitum esse velis, nemini dixeris!

 • Amit titokban akarsz tartani, ne mondd el senkinek! (Seneca)

R[szerkesztés]

Reddite quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.

 • Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!
 • (A legtöbb evangéliumban előfordul, pl. Máté 22.21.)

S[szerkesztés]

Sapere aude.

 • Merj gondolkodni.

Senectus ipse morbus.

 • Az öregség maga a halál. (Terentius)

Si tacuisses, philosophus mansisses.

 • Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. (Boethius)

Si vis pacem, para bellum.

 • Ha békét akarsz, készülj a háborúra. (Publius Flavius Vegetius Renatus - De Re Militari, i.sz. IV. sz.; Plato - Nomoi, i.e. IV. sz.)

Sine ira et studio.

 • Harag és részrehajlás nélkül.
 • Eredete: Tacitus, római történetíró használta Annales című művének bevezetőjében mint történetírói célkitűzést.

T[szerkesztés]

Timeo Danaos et dona ferentes.

 • Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is.
 • Valaki(k)ben nagyon nem bízom, akármilyen mézes-mázosan kecsegtet(nek).
 • (Vergilius: Aeneis)

U[szerkesztés]

Ut sementem feceris, ita metes.

 • Ki mint vet, úgy arat. (Cicero)

V[szerkesztés]

Vae victis!

 • Jaj a legyőzötteknek!
 • Livius szerint Brennus gall vezér mondta a legyőzött rómaiaknak, mikor csalt a rómaiak által hozott hadisarc lemérésénél.

Varietas dēlectat.

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat.

 • Ügyeljenek a konzulok, nehogy az állam kárt szenvedjen.
 • Eredete: bizonyára az L. Opimius-féle törvény szövegéből, később sokan idézték (pl. Cicero).

Virtute vinces!

 • Az erényben győzöl!

Vulpes pilum mutat, non mores.

 • A róka csak a szőrét változtatja, nem a természetét.
 • Eredet: Suetonius.

Veni, vidi, vici!

 • Jöttem, láttam, győztem!
 • Eredet: Caesar.

Lásd még[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]