Latin szállóigék

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Jump to navigation Jump to search
 • Elsőnek a szállóige vastagon,
 • Utána a fordítása dőlten,
 • Majd a magyarázata,
 • És végül (zárójelben a története, eredete).

Latin ábécé szerinti tartalomjegyzék

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A[szerkesztés]

Ab ovo usque ad mala.

 • A tojástól kezdve (egészen az almáig).
 • Elejétől a végéig; Teljes egészében;
 • Magyarázata: az ősi római főétkezés első fogása tojás, utolsója alma volt. (Horatius)

vagy

Ab ovo Ledae

 • Léda tojásától (kezdeni a trójai háború elmesélését); Ádámtól, Évától kezdve
 • Hosszadalmas bevezetést ne alkalmazzunk, mert a trójai háború elmesélését nem Léda tojásával kezdik (Horatius)

A cane non magno saepe tenetur aper.

 • Gyakran nem a nagy kutya fogja meg a vaddisznót. (Ovidius)

Aegroto dum anima est, spes est.

 • Amíg a beteg lélegzik, van remény. (Cicero)

Alea iacta est.

 • A kocka el van vetve
 • Most már késő meghátrálni; Ha már belevágtunk, fejezzük be, akármi is lesz.
 • Suetonius római történetíró szerint Julius Caesar mondta ezt akkor, amikor seregével átkelt a Rubicon folyón, hogy Róma felé indulva megütközzön ellenségeivel. A mondás utalást tartalmaz az ókorban is népszerű „kockavetés” nevű hazárdjátékra is (mellesleg a Suetoniusnál korábbi forrás, Plutarkhosz szerint a mondás így hangzott: Vessünk kockát (gör.: "Anerriphthó kübosz"), amelynek forrása Menandrosz: Fuvoláslány című vagy egy másik komédiája is lehet.)

Aliud ex alio malum gignitur.

 • Egyik baj szüli a másikat. (Terentius)

Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur.

 • A legmélyebb folyó hömpölyög a legkisebb zajjal. (Curtius Rufus)

Amici, diem perdidi.

 • Barátaim, elvesztegettem ezt a napot. (Suetonius Titus császárról. Titus legalább egy mindennapi jótettet írt elő magának, de aznap elmulasztotta megtenni).

Amicos secundae res parant, adversae probant.

 • A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat. (Seneca)

Animus meminisse horret.

 • Lelkem visszariad az emlékezéstől. (Vergilius)

Arma virumque cano.

 • Fegyvert s férfit (vitézt) éneklek..
 • Vergilius Aeneisének kezdő sora, később sok eposzíró idézi (pl. Zrínyi).

Artes omnes perdocet paupertas.

 • A szegénység minden mesterségre megtanít. (Plautus)

At vindicta bonum vita iucundius ipsa.

 • Van, hogy az életnél drágább élvezni a bosszút. (Iuvenalis)

Audendum est, fortes adiuvat ipse deus.

 • Légy bátor, ki merész, óvja az isten is azt. (Tibullus)

Aurea mediocritas.

 • Az arany középút
 • Kerüljük a szélsőségeket.
 • (Horatius).

Auribus frequentius, quam lingua utere.

 • Gyakrabban használd a füled, mint a nyelved. (Seneca)

Aut prodesse volunt aut delectare poetae.

 • A költők vagy használni, vagy gyönyörködtetni akarnak. (Horatius)


Ave Caesar, morituri te salutant!

 • Üdvöz légy, Caesar, köszöntenek a halálba menők!
 • A gladiátorok tisztelgése volt a Caesarok, később a császár előtt a viadal megkezdése előtt.

B[szerkesztés]

Beneficium accipere libertatem est vendere.

 • Jótéteményt elfogadni annyi, mint eladni a szabadságot. (Publilius Syrus)

Bonus iudex damnat improbanda, non odit.

 • A jó bíró elítéli, de nem gyűlöli azt, amit helytelenít. (Seneca)

Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior.

 • Az élet önmagában rövid, de a szenvedések meghosszabbítják. (Publilius Syrus)

C[szerkesztés]

Caedimus inque vicem praebemus crura sagittis.

 • Hol mi ölünk, hol más íjának célja a lábunk. (Persius)

Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.

 • Nem lelket, csak eget vált az, ki a tengeren elfut. (Horatius)

Canes timidi vehementius latrant, quam mordent.

 • A félénk kutyák erősebben ugatnak, mint harapnak. (Curtius Rufus)

Canis sine dentibus latrat.

 • Csak a fogatlan kutya ugat. (Varro)

Carpent tua poma nepotes.

 • Gyümölcsfádat unokáid fogják élvezni. (Vergilius)

Celsae graviore casu decidunt turres.

 • Recsegőbb robajjal dőlnek le a nagy tornyok. (Horatius)

Cave canem!

 • Vigyázz a kutyára vagy Óvakodj a kutyától!
 • (A portákra vagy kőfalakra írt feliratot a ma is használatos „Harapós kutya” vagy „Vigyázz, a kutya harap” vagy „Figyelem! Kutyával őrzött terület!” értelemben is használták. Ezt nemcsak a Petronius Arbiter által írt „Trimalchio lakomája” c. szatírából tudjuk, hanem több ilyen feliratot találtak régészeti feltárásokon is).
 • (Állítólag: A rómaiak a kutyákat használták fel a harcokhoz és az üzenetek továbbítására. Megetettek a kutyával egy fémdarabot, mely az üzenetet tartalmazta, majd kénytelenek voltak a kutyát megölni, hogy az üzenetet kiszabadíthassák. Az ókori Rómából származik a mondás: CAVE CANEM, vagyis Vigyázz a kutyára.)

Certa amittimus, dum incerta petimus.

 • Míg a bizonytalan után futkosunk, elveszítjük a biztosat. (Plautus)

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 • Egyébként javaslom Karthagó elpusztítását.
 • (Cato szenátor minden beszédét így fejezte be).

Cito pede labitur aetes.

 • Gyors lábon rohan az idő. (Ovidius)

Cogito ergo sum.

 • Gondolkodom, tehát vagyok.
 • René Descartes francia filozófus.

Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet.

 • A balszerencsét nem siratni kell, hanem legyőzni. (Cicero)

Conscientia mille testes.

 • A lelkiismeret egymaga ezer tanú. (Quintilianus)

Consilium luce, nocte agas convivium.

 • A tanácskozás ideje a nappal, a mulatozásé az éjszaka. (Caecilius Balbus)

Consuetudo laborum perpessionem dolorum efficit faciliorem.

 • A küzdelmek megszokása könnyebbé teszi a szenvedések elviselését. (Cicero)

Crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit.

 • Nő a pénzszeretet a növekvő pénzzel arányban. (Iuvenalis)

Crescit audacia experimento

 • A gyakorlat növeli a merészséget. (Plinius)

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errare perseverare.

 • Bármely ember tévedhet; egyedül az ostoba tart ki tévedése mellett. (Cicero)

Cum te aliquis laudat, iudex tuus esse memento; plus aliis de te, quam tu tibi credere noli.

 • Ha valaki dicsér, légy önmagad bírája, s ne higgy el többet másoknak, mint magadnak. (Cato)

Cupiditati nihil est satis, naturae satis est etiam parum.

 • Semmi sem elég a vágynak, a természet kevéssel is beéri. (Seneca)

Cura fugit mero.

 • A gond menekül a bortól. (Ovidius)

D[szerkesztés]

De gustibus (et coloribus) non est disputandum.

 • Ízlésekről (és színekről) vitának nincs helye.
 • Ízlések és pofonok különbözőek. (Magyar közmondások)
 • Rövid lezárása egy esztétikai vitának.

De mortuis nil, nisi bene.

 • Halottakról jól vagy semmit!
 • Sokszor helytelenül használják: Halottakról jót vagy semmit, de a bene az jólt jelent, nem t.
 • Chilontól származtatott mondás, azon a jogfelfogási alapon, hogy a halott már nem védekezhet.
 • Egyesek szerint helyesen: De mortuis nil, nisi vere.(Halottakról igazat vagy semmit.)

Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris.

 • Míg boldog vagy, sok a barátod, de ha felhős az idő, magányossá válsz. Vagy versben kb.: Míg a szerencse kísér, addig sok a barátod, ám hogy az ég beborul, elmenekülnek azok.
 • Magyar megfelelője: Bajban ismerszik meg a jó barát.
 • (Ovidius epigrammája)

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

 • A végzet a beleegyezőt magával viszi, a vonakodót elhurcolja.
 • Nem kerülheted el a sorsod.
  • A latin változat valószínűleg Kleanthész sztoikus filozófustól származik, de Senecánál és Epiktétosznál is megtalálható.

E[szerkesztés]

Errare humanum est.

 • Tévedni emberi dolog.
 • (Szent Jeromos (?))

Et ecce sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi.

 • És íme vannak, akik utolsókból lettek elsők, és vannak utolsók, akik elsők voltak.
 • (Lukács 13.30)

F[szerkesztés]

Falsa tempore ac spatio vanescunt.

 • A hamisságok idővel semmivé foszlanak.
 • (Tacitus)

G[szerkesztés]

Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo

A csepp kivájja a követ, nem erővel, hanem gyakori esésével.

Magyar megfelelője: "Lassú víz partot mos."

H[szerkesztés]

Hodie mihi, cras tibi!

(Ma nekem, holnap neked!)

I[szerkesztés]

Ignoramus et ignorabimus.

 • Nem ismerni és nem ismerve lenni.
 • Olyanra mondjuk, aki/ami senkit sem ismer és azt sem ismeri senki, valami nagyon elszigetelt dologra. A modern szerzők közül szerepel pl. Stanislaw Lem Solaris c. könyvében.

In vino veritas.

 • Borban az igazság.


L[szerkesztés]

Lupus in fabula

Emlegetett ördög mindig megjelenik. Szó szerint "a farkas a mesében van". Abból a régi görög-latin (Aesopus) meséből ered, amikor egy fiú állandóan azt kiabálja, hogy jön a farkas, erre a falu népe odarohan megvédeni a nyájat. Amikor azonban tényleg jött a farkas, a fiú már hiába kiabál, a falubeliek nem hisznek neki, és a nyájat megeszi a farkas.

 • Ne kiálts farkast

M[szerkesztés]

Maledictus piscis in tertia aqua

 • Átkozott a hal a harmadik vízben. Elsőben él, másodikban készítik. Fogyasztásakor nem szabad vizet inni rá, ezért bort kíván.

Mutato nomine de te fabula narratur

 • Kicserélt névvel ugyan, de rólad szól a mese. – (Horatius)

Mea culpa, mea maxima culpa

 • Az én vétkem, az én igen nagy vétkem. (az elkövetett bűn megbánása)

N[szerkesztés]

Neca ecos omnes. Deus suos agnoscet.

 • Öljétek meg mindet, Isten megismeri az övéit.
 • Alternatív forma: Öljétek meg mindent, Isten majd kiválogatja.
  Arnaud-Armaury, Citeaux abbéja, pápai küldött mondta a Bézier-i mészárlás előtt (1209-1229 keresztes hadjárat) a hadjárat hadvezérének, Simon of Montfortnak, Leicester Grófjának, hogy mit tegyen a várossal, és a benne élő hitetlenekkel.
  A mondás eredeti francia nyelven nem került lejegyzésre; azt 30 évvel később latinul jegyezte fel Caesar of Heisterbach.
  • Alternatív forma: Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.


Non omnis moriar.

 • Nem halok meg egészen.

Horatius-tól való idézet, teljes egészében: Non omnis moriar, multaque pars mei. Vitabit Libitinam. Nem halok meg egészen, énemnek fontosabb része túléli a temetésem. Más verzió szerint: Nem hal meg egészen az, akinek művei fenntartják a nevét.


Nonum prematur in annum (e:nónum premátur...)

 • A művet hagyjuk érni, megírása után javítsuk, csiszolgassuk, mielőtt a közönség elé kerül. (tkp. a 9. évig tartsuk vissza)

Nil novi sub sole.

 • Nincs új a nap alatt.

O[szerkesztés]

Odi et amo.

 • Gyűlölök és szeretek.
 • Azokra az emberekre mondjuk, akikkel ambivalens viszonyban állunk.
 • Eredeti szöveg: „Odi et amo, quare id faciam, fortasse requiris; nescio, sed fierí, sentio et excrucior” (Catullus epigrammája ).

Omnia vincit amor.

 • A szerelem mindent legyőz.
 • Eredete: Vergilius: Georgica.


O tempora, o mores!

 • Ó, idők, ó, erkölcsök!
 • Rossz időket élünk, ha már ilyenek az erkölcseink.
 • Eredet: Cicero Catilina elleni első beszéde. A teljes mondat: O tempora, o mores! Senatus haec intellegit, consul videt, hic tamen vivit! (Ó idők, ó erkölcsök! A szenátus tudja, a konzul látja mindezt [amit Catilina művel], ez [Catilina] mégis életben van!)

P[szerkesztés]

Pax Augusta.

 • Augustus békéje.

Pax Romana.

 • Róma békéje. (értsd: a Rómától, rómaiaktól eredő béke).
 • Az augustusi korszak ideológiai jelszava volt: Róma stabilitása és hatalma biztosítja a világbékét.

Panem et circenses!

 • Kenyeret és cirkuszt!.

Pecunia non olet.

 • A pénznek nincs szaga.
 • Mindegy, honnan ered a pénz, a lényeg, hogy jó sok legyen.
 • Suetonius római történetíró szerint az igen fukar Vespasianus császár mondta, amikor tanácsadói tiltakoztak, mert Rómában megadóztatta a nyilvános vécéket.

Primus inter pares.

 • Első az egyenlők közt.
 • Olyan ember, aki egyenrangú a többivel, de mégis azok nagy megbecsülését élvezi;

Q[szerkesztés]

Qualis artifex pereo!

 • Mekkora művész pusztul el bennem! (Nero)

Quandoque bonus dormitat Homerus.

 • Van, amikor elbóbiskol a jó Homérosz is. (Horatius)

Quidquid discis, tibi discis.

 • Bármit tanulsz, magadnak tanulod. (Petronius)

Qui desiderat pacem, praeparat bellum!

 • Aki békét óhajt, készüljön a háborúra! (Vegetius)

Quid vesper erit, incertum est

 • Bizonytalan, hogy mit hoz az este. (Titus Livius)

Quod tacitum esse velis, nemini dixeris!

 • Amit titokban akarsz tartani, ne mondd el senkinek! (Seneca)

R[szerkesztés]

Reddite quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.

 • Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!
 • (A legtöbb evangéliumban előfordul, pl. Máté 22.21.)

S[szerkesztés]

Senectus ipse morbus.

 • Az öregség maga a halál.
 • (Terentius)

Si tacuisses, philosophus mansisses.

 • Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
 • (Boethius)

Si vis pacem, para bellum.

 • Ha békét akarsz, készülj a háborúra.
 • (Publius Flavius Vegetius Renatus - De Re Militari, i.sz. IV. sz.; Plato - Nomoi, i.e. IV. sz.)

Sine ira et studio.

 • Harag és részrehajlás nélkül.
 • Eredete: Tacitus, római történetíró használta Annales című művének bevezetőjében mint történetírói célkitűzést.

T[szerkesztés]

Timeo Danaos et dona ferentes.

 • Félek a görögöktől még ha ajándékot hoznak is.!
 • Valaki(k)ben nagyon nem bízom, akármilyen mézes-mázosan kecsegtet(nek).
 • (Vergilius: Aeneis)

U[szerkesztés]

Ut sementem feceris, ita metes.

 • Ki mint vet, úgy arat. (Cicero)

V[szerkesztés]

Vae victis!

 • Jaj a legyőzötteknek!
 • Livius szerint Brennus gall vezér mondta a legyőzött rómaiaknak, mikor csalt a rómaiak által hozott hadisarc lemérésénél.

Varietas dēlectat.

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat.

 • Ügyeljenek a konzulok, nehogy az állam kárt szenvedjen.
 • Eredete: bizonyára az L. Opimius-féle törvény szövegéből, később sokan idézték (pl. Cicero).

Virtute vinces!

 • Az erényben győzöl!

Vulpes pilum mutat, non mores.

 • A róka csak a szőrét változtatja, nem a természetét.
 • Eredet: Suetonius.

Veni, vidi, vici!

 • Jöttem, láttam, győztem!
 • Eredet: Caesar.

Lásd még[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]