Ugrás a tartalomhoz

Mahatma Gandhi

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
MKGandhi.jpg
Lásd még
Szócikk a Wikipédiában
Művek a Wikiforrásban
Művek a Cervantes Virtualon
Művek a Project Gutenbergben

Mohandász Karamcsand Gandhi (India, Porbandar, 1869. október 2. – Új-Delhi, 1948. január 30.) indiai jogász, politikus. Nevét híveitől kapta. A Mahatma szanszkrit szó, jelentése: „nagy lélek”. Ezen a néven ismerte meg őt az egész világ, s vált a békés ellenállás jelképévé.

(Nem állt vele rokonságban a későbbi indiai miniszterelnökök közül egyik Gandhi sem.)

Idézetei[szerkesztés]

 • Nyugodtan megölhetnek. Akkor megkapják a holttestemet, de nem a beleegyezésemet...
 • Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.
 • Megkötözhettek, megkínozhattok, elpusztíthatjátok ezt a testet, de az elmém szabad lesz.
  • You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.
 • Élj úgy mintha ma lenne az utolsó napod. Tanulj úgy mintha örökké élnél.
 • Az ember a gondolatai szüleménye. Amit gondol, azzá lesz.
  • Man is the product of his thoughts. What he thinks, he becomes.
 • Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el szülőföldem talajától.
 • Oktalanság, ha túlságosan bizonyosak vagyunk önnön bölcsességünkben. Egészséges, ha eszünkbe véssük, hogy a legerősebb is elgyengülhet, és a legbölcsebb is hibázhat.
  • It is unwise to be too sure of one's own wisdom. It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err.
 • Fájdalmasan tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s ebben a megismerésben rejlik minden erőm.
 • Ha nem kérsz, nem kapsz.
  • If you don't ask, you don't get.
 • Az élet nem csak abból áll, hogy növeljük sebességét.
 • Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot.
 • Hitünknek valljuk, hogy a megtorlás a lét törvénye. Holott létünk törvénye: önmagunk legyőzése.
 • Minél nagyobb a haladás, annál nagyobb mértékben ismerjük meg fogyatékosságunkat. Az elégtétel a törekvésben rejlik, nem az elérésben.
 • Nem szeretném előre látni a jövőt. Csupán a jelennel törődök. Isten nem adott hatalmat a következő pillanat felett.
 • Ha a szeretet, vagy az erőszakmentesség nem a létünk törvénye, minden érvem darabokra hullik.
  • If love or non-violence be not the law of our being, the whole of my argument falls to pieces.
 • A gyengék soha sem bocsájtanak. A megbocsájtás az erősek erénye.
 • Nem hiszek a "nagyobb jóért" tanában. Az egyetlen igaz, emberi és méltó tanítás a "legfőbb jóért" tana.
  • I do not believe in the doctrine of the greatest good of the greatest number. The only real, dignified, human doctrine is the greatest good of all.
 • Katonának tartom magam, a béke katonájának.
  • I regard myself as a soldier, though a soldier of peace.
 • Mindenki erős és önálló akar lenni, de senki nem hajlandó a szükséges munkát belefektetni a cél eléréséhez.
  • Everyone wants to be strong and self sufficient, but nobody is willing to put in the work necessary to achieve these goals.
 • Minden tettem növeli az emberiség iránti elidegeníthetetlen szeretetemet.
  • All my actions have their rise in my inalienable love of mankind.
 • A remény örökkévaló - imádata soha nem hiábavaló.
  • Hope is eternal — Its worship never goes in vain.
 • Nem veszítheted el a hited az emberiségben. Az emberiség egy óceán; ha pár cseppje piszkos is, az óceán maga nem lesz piszkos.
  • You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.
 • Legyen meg mindannyiunkban a bátorság a mártírhalálhoz, de egyikünk se áhítsa a mártíromságot.
  • Let us all be brave enough to die the death of a martyr, but let no one lust for martyrdom.
 • Az emberi természet alapvetően nem gonosz. Az vadságról tudjuk, hogy behódol a szeretet hatalma előtt. Soha ne mondj le az emberi természetről.
  • Man's nature is not essentially evil. Brute nature has been known to yield to the influence of love. You must never despair of human nature.
 • Csak akkor beszélj, ha a csendnél értelmesebbet tudsz mondani.
  • Speak only if it improves upon the silence.
 • A gyáva ember képtelen a szeretet kimutatására, az a bátrak kiváltsága.
  • A coward is incapable of exhibiting love; it is the prerogative of the brave.
 • Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
  • The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.
 • Amikor valakinek az indítékaira a gyanú árnyéke vetül, minden amit tesz bemocskolódik.
  • The moment there is suspicion about a person's motives, everything he does becomes tainted.
 • A Gazdagnak egyszerűbben kell élnie, hogy a Szegény egyszerűen megélhessen.
  • Alternatív fordítás: A szegény egyszerűen él. Élhetne a gazdag is egyszerűen.
  • The Rich must live more simply so that the Poor may simply live.
 • Nem lehetünk beszélők, akik nem hallgatnak. De hallgatók sem lehetünk, akik nem beszélnek.
  • We cannot be speakers who do not listen. But neither can we be listeners who do not speak.
 • Ha a hitem fényesen tündököl, (...) a síron túl is élni fogok, sőt mi több, hallatni a hangomat!
  • If my faith burns bright, (...) I shall be alive in the grave, and what is more, speaking from it!


 • ... a jól elvégzett munka egyedüli jutalma abban áll, hogy elvégezhettük.
 • Először megtűrnek téged, később nevetnek rajtad, később harcolnak ellened, majd győzöl.
 • Ahol szeretetre méltó egyéniségedet nem eresztik be, ott hassál jó példáddal.
 • A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.
 • Az életem az üzenet.
  • My life is my message.
  • Válaszul egy újságíró kérdésére, hogy mi az üzenete a világnak.
 • Találj egy célt, az eszközök majd követik.
  • Find purpose, the means will follow.
 • Bármikor, amikor a csüggedés lesz rajtam úrrá, csak arra gondolok, hogy a történelemben az igazság, és a szeretet mindig győzedelmeskedett. Voltak ugyan zsarnokok, és gyilkosok, és volt idő, amikor legyőzhetetlennek tűntek, de végül mindig elbuktak - gondolj csak bele, mindig.
  • When I despair, I remember that all through history the way of truth and love has always won. There have been tyrants and murderers and for a time they seem invincible, but in the end, they always fall — think of it, always.
 • Bármit teszel jelentéktelen lesz, de nagyon fontos, hogy megtedd.
  • Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it.
 • Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel eredményük sem lesz.
  • You may never know what results come of your action, but if you do nothing there will be no result.
 • Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.


 • A böjti időszakok részei a lényemnek. Éppoly kevéssé tudok lemondani róluk, mint a látásomról. Ami a látást jelenti a külvilág számára, az a böjt belső világunk számára.
 • Semmi újat nem tudok tanítani a világnak, az igazság és az erőszakmentesség olyan ősi, akárcsak a hegyek.
 • Erőszakmentesség, erőszakosság, a kettő között annyi a különbség, hogy az egyiket a természet a másikat az emberiség találta fel ...vitathatatlan, hogy melyik a tisztességesebb.
 • Az erőszak előbb utóbb kimerül önmagától, de ebből a kimerültségből nem születhet béke.
 • Az erőszakmentesség a tökély egyik állapota. Jelenti a célt, amely felé az emberiség természettől fogva, ha talán öntudatlanul is, halad.
 • Ezért az ügyért képes vagyok meghalni, de nincs olyan ügy, barátom, amiért képes volnék ölni.
  • For this cause I too am prepared to die, but for no cause, my friend, will I be prepared to kill.
 • Az erőszakmentesség nem egy ruha, amit csak úgy fel lehet venni, és el lehet dobni. Az erőszakmentesség helye a szívünkben van, és a létünk egy elválaszthatatlan részének kell lennie.
  • Non-violence is not a garment to be put on and off at will. Its seat is in the heart, and it must be an inseparable part of our very being.
 • Az emberiséget a szeretet törvénye uralja. Ha az erőszak, azaz a gyűlölet uralkodna már rég kihaltunk volna. És mégis, a tragédiája a dolognak, hogy az úgynevezett civilizált emberek, és nemzetek úgy viselkednek, mintha a társadalom alapja az erőszak lenne.
  • It is the law of love that rules mankind. Had violence, i.e. hate, ruled us we should have become extinct long ago. And yet, the tragedy of it is that the so-called civilized men and nations conduct themselves as if the basis of society was violence.
 • Sok idő eltelik míg a szeretet törvénye a nemzetközi viszonyokban is megmutatkozik. Az államgépezet az emberek szívei közé férkőzik, és elrejti őket.
  • It may be long before the law of love will be recognized in international affairs. The machineries of government stand between and hide the hearts of one people from those of another.
 • A szeretet szolgáltatta igazság megadás, a törvény szolgáltatta igazság büntetés.
  • Justice that love gives is a surrender; justice that law gives is a punishment
 • Ellenzem az erőszakot, mert amikor látszatra jót tesz, a jó csak időleges; amikor rosszat tesz, viszont maradandó.
  • I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.
 • Az ideális erőszakmentes állam egy szervezett anarchia lesz. Azt az államot vezetik legjobban, amelyet a legkevésbé vezetik.
  • The ideally non-violent state will be an ordered anarchy. That State is the best governed which is governed the least.
 • A passzív ellenállás egy kétélű kard; bárhogy lehet használni. Áldás annak, aki használja, és áldás annak, aki ellen használják.
  • Passive resistance is an all-sided sword; it can be used anyhow; it blesses him who uses it and him against whom it is used.
 • Az erőszakmentes ellenállás pont az ellentéte a gyengeségnek. Az ellenségtől elszenvedett elnyomás bosszú nélküli elfogadása, az ellenállással kombinálva nem passzív, hanem aktív. Az Igazság kutatásában, és a politikai harcokban az erőszakmentes eszközök használatához szükséges eltökéltségben nincs semmi ösztönös, vagy önkéntelen, erő kell hozzá.
  • Non-violent resistance implies the very opposite of weakness. Defiance combined with non-retaliatory acceptance of repression from one's opponents is active, not passive. It requires strength, and there is nothing automatic or intuitive about the resoluteness required for using non-violent methods in political struggle and the quest for Truth.
 • Kétféle hatalom létezik. Az egyik a büntetéstől való félelemmel éri el a célját, a másik szeretetteljes cselekedetekkel. Az szereteten alapuló hatalom százszorta hatékonyabb, és maradandóbb, mint az amelyik a büntetéstől való félelemből ered.
  • Power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and the other by acts of love. Power based on love is a thousand times more effective and permanent then the one derived from fear of punishment.
 • Ha az angolokat azokkal az eszközökkel űznénk ki, amivel rabszolgasorba hajtottak minket, távozásuk után sem lehetnénk igazán szabadok.
  • If we were to drive out the English with the weapons with which they enslaved us, our slavery would still be with us even when they have gone.
 • Az erőszakmentesség és a gyávaság két ellentétes fogalom. Az erőszakmentesség a legnagyobb erény, a gyávaság a legnagyobb vétek. Az erőszakmentesség a szeretetből fakad, a gyávaság a gyűlöletből. Az erőszakmentesség mindig szenved, a gyávaság mindig szenvedést okozna. A tökéletes erőszakmentesség a legnagyobb bátorság. Az erőszakmentes vezetés soha nem romboló, a gyáva vezetés mindig az.
  • Non-violence and cowardice are contradictory terms. Non-violence is the greatest virtue, cowardice the greatest vice. Non-violence springs from love, cowardice from hate. Non-violence always suffers, cowardice would always inflict suffering. Perfect non-violence is the highest bravery. Non-violent conduct is never demoralising, cowardice always is.
 • Ami kegyelmet remél az ellenféltől nem erőszakmentes.
  • That which looks for mercy from an opponent is not non-violence
 • Megbocsátani nem ugyanaz, mint felejteni. (...) Nincs semmi dicsőséges az ellenség szeretetében, ha megfeledkezel róla egy barátodért.
  • To forgive is not to forget. (...) There is no merit in loving an enemy when you forget him for a friend.
 • A halottnak, az árvának, a hajléktalannak mit számít, hogy az őrült pusztítást a totalitarianizmus, vagy a szabadság és demokrácia szent nevében követték-e el?
  • What difference does it make to the dead, the orphans and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy?
 • A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg reá.
 • Nem tudom, hogy egyszer az emberiség tudatosan követni fogja-e a szeretet törvényét. De ez nem kell, hogy zavarjon. A törvény működni fog, ahogy a gravitáció is működik, akár elfogadjuk, akár nem. Az, aki felfedezte a szeretet törvényét sokkalta nagyobb tudós volt, mint korunk tudósai. Egyelőre a kutatásaink nem olyan fejlettek, ezért nem lehetséges mindenki számára ennek a megértése.
  • Whether humanity will consciously follow the law of love, I do not know. But that need not disturb me. The law will work just as the law of gravitation works, whether we accept it or not. The person who discovered the law of love was a far greater scientist than any of our modern scientists. Only our explorations have not gone far enough and so it is not possible for everyone to see all its workings.
 • Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.
 • Egy tévedés nem lesz igaz, attól, hogy ismételgetik, de az igazság sem lesz tévedés, csak mert senki sem ismeri el. Az igazság tömegtámogatás nélkül is fennmarad. Az igazság önfenntartó.
  • An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it. Truth stands, even if there be no public support. It is self sustained.
 • Az igazság az egyetlen ami fennmarad, minden más eltűnik az idők végezete előtt.
  • Truth alone will endure; all the rest will be swept away before the tide of time.
 • Az igazság az igaz ügyet nem söpri el.
  • Truth never damages a cause that is just.
 • Az igazság lecsillapítja az igazságtalanságot, a szeretet lecsillapítja a dühöt, a megpróbáltatás lecsillapítja az erőszakot. Ez az örökké való szabály mindenkinek szól, nem csak a szenteknek.
  • Truth quenches untruth, love quenches anger, self-suffering quenches violence. This eternal rule is a rule not for saints only but for all
 • Használdd az igazságot az üllődnek, az erőszakmentességet a kalapácsodnak, és utasíts el mindent, ami nem állja ki az igazság üllőjének, és az erőszakmentesség kalapácsának próbáját
  • Use truth as your anvil, nonviolence as your hammer and anything that does not stand the test when it is brought to the anvil of truth and hammered with nonviolence, reject it.
 • Még ha egy fős kisebbség vagyok is, az igazság igazság marad.
  • Even If I am a minority of one, truth is still the truth.


 • Hindu vagyok, és egyszerre muszlim, keresztény, buddhista és zsidó.
  • I am a hindu, I am also a Muslim, a Christian, a Buddhist, and a Jew.
 • Ha Isten megjelenne az éhezőknek, azt nem merné máshogy megtenni, csakis kenyér formájában.
 • Nincs semmi, ami oly mértékben pusztítaná a testet, mint az aggodalom, és ha valaki hisz Istenben, akkor szégyellheti magát, ha bármi miatt aggodalmaskodik.
 • Ha hinduk vagyunk csak imádkozhatunk, de nem azért hogy a keresztények hinduk legyenek… hanem, hogy a hindu egy jobb hindu legyen, a muszlim egy jobb muszlim, a keresztény egy jobb keresztény.
  • We can only pray, if we are Hindus, not that a Christian should become a Hindu … But our innermost prayer should be a Hindu should be a better Hindu, a Muslim a better Muslim, a Christian a better Christian.
 • Törekvésem nem szabad, hogy aláássa valaki más hitét, hiszen a célom, hogy a saját vallásának jobb követője legyen.
  • My effort should never be to undermine another's faith but to make him a better follower of his own faith.
 • Tisztelnünk kell más vallásokat is, mint amennyire a sajátunkat is tiszteljük. A merő tolerancia nem elég.
  • We must respect other religions, even as we respect our own. Mere tolerance thereof is not enough.
 • Képtelen vagyok megbarátkozni a megtérés eszméjével.(…) Ez egy hiba, amely talán a világ béke iránti törekvéseinek legnagyobb akadálya… Miért akarna egy keresztény egy hindut megtéríteni? Miért ne lenne elégedett azzal, hogy a hindu egy jó, vagy hívő ember?
  • It is impossible for me to reconcile myself to the idea of conversion(…) . It is an error which is perhaps the greatest impediment to the world’s progress toward peace … Why should a Christian want to convert a Hindu to Christianity? Why should he not be satisfied if the Hindu is a good or godly man?
 • A vallások különböző utak, amelyek ugyanoda vezetnek. Mit számít, hogy külön úton járunk, ha a célunk közös?
  • Religions are different roads converging to the same point. What does it matter that we take different road, so long as we reach the same goal?
 • Szeretem a Krisztusotokat. Nem szeretem a keresztényeiteket. A keresztényeitek nem olyanok, mint Krisztus. A gazdag keresztény államok materializmusa ellentmond Jézus Krisztus kijelentésének, mely szerint "nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a Mammonnak"
  • I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. The materialism of affluent Christian countries appears to contradict the claims of Jesus Christ that says it's not possible to worship both Mammon and God at the same time.
 • A lelkem mélyén szakadatlan vitában állok Istennel, hogy hogyan engedhet meg olyan olyan szörnyűségeket, mint a háború. Az erőszak ellenességem majdhogynem tehetetlennek tűnik. De a mindennapos vita után megkapom a választ, hogy sem Isten, sem az erőszak ellenesség nem tehetetlen. A tehetetlenség az emberben van. Folytatnom kell, a hitem elvesztése nélkül, még ha tönkre is megyek közben.
  • In the secret of my heart I am in perpetual quarrel with God that He should allow such things [as the war] to go on. My non-violence seems almost impotent. But the answer comes at the end of the daily quarrel that neither God nor non-violence is impotent. Impotence is in men. I must try on without losing faith even though I may break in the attempt.
 • A valóságban annyi vallás van, ahány egyén.
  • In reality there are as many religions as there are individuals.
 • Az a vallás, amelyik nem vesz számításba gyakorlati ügyeket, és nem segít megoldani őket, nem is vallás.
  • A religion that takes no account of practical affairs and does not help to solve them is no religion.
 • Ahogy a fának is egy törzse van, de sok ága és levele, úgy csakis egy vallás létezik - az emberi vallás - és annak sok hitvallása.
  • Even as a tree has a single trunk but many branches and leaves, there is one religion — human religion — but any number of faiths.
 • A hinduizmus csodálatos felfedezéseket tett vallási, spirituális és vallási területeken. Nincs érzékünk a nagy, és értékes felfedezésekhez. A nyugati tudomány materialista felfedezései elvakítanak minket. Az ősi India azért maradt fenn, mert nem materialista, hanem spirituális irányban fejlődött.
  • Hinduism has made marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. We have no eye for these great and fine discoveries. We are dazzled by the material progress that Western science has made. Ancient India has survived because Hinduism was not developed along material but spiritual lines.
 • A hinduizmus nem minden ember, hanem minden élőlény testvériességén alapszik.
  • Hinduism insists on the brotherhood of not only all mankind but of all that lives.
 • A hinduizmus egy élő organizmus, amely képes növekedni, és hanyatlani a természet törvényei szerint. Egy, oszthatatlan gyökérből hatalmas fává terebélyesedett, amelynek megszámlálhatatlanul sok ága van. Az évszakok változása hatással van rá. Megvan a maga tavasza, és nyara, a maga tele, és ősze. Egyszerre alapszik az írásokon, és független tőlük. nem egy könyvön alapul a hatalma. Az erőszakmentesség a hinduizmusban talált rá a legmagasabb szintű kiteljesedésre, és megvalósításra.
  • Hinduism is a living organism liable to growth and decay subject to the laws of Nature. One and indivisible at the root, it has grown into a vast tree with innumerable branches. The changes in the season affect it. It has its autumn and its summer, its winter and its spring. It is, and is not, based on scriptures. It does not derive its authority from one book. Non violence has found the highest expression and application in Hinduism.
 • Hindu vagyok, mert a hinduizmus az, amia világot élhetővé teszi. Hindu vagyok, ezért nem csak az embereket, hanem minden élőlényt szeretek.
  • I am a Hindu because it is Hinduism which makes the world worth living. I am a Hindu hence I Love not only human beings, but all living beings.
 • A legfőbb vágyam ezen a földön, hogy békét, örömöt, fényt leljek a Hinduizmus által.
  • I have no other wish in this world but to find light and joy and peace through Hinduism.
 • Szilárd meggyőződésem, hogy Európa nem Istent, vagy a kereszténységet képviseli, hanem a Sátánt. És a Sátán legnagyobb diadala, ha Isten nevével az ajkán jelenik meg.
  • It is my firm opinion that Europe does not represent the spirit of God or Christianity but the spirit of Satan. And Satan's successes are the greatest when he appears with the name of God on his lips.
 • Az egész bensőm lázad az eszme ellen, mely szerint a hinduizmus és az iszlám két ellentétes kultúra, és tanítás. Ennek az eszmének az elfogadása számomra Istentagadás.
  • My whole soul rebels against the idea that Hinduism and Islam represent two antagonistic cultures and doctrines. To assent to such a doctrine is for me a denial of God.
 • A legförtelmesebb és legkegyetlenebb bűncselekményeket, amiket a történelem feljegyzett a vallás, vagy más hasonlóan nemes indítékok ürügyén követtek el.
  • The most heinous and the most cruel crimes of which history has record have been committed under the cover of religion or equally noble motives.
 • Mohamed mondásai a bölcsesség kincsei, de nemcsak a muszlimoknak, hanem az egész emberiségnek.
  • The sayings of Muhammed are a treasure of wisdom not only for Muslims but for all of mankind.
 • Az igazság az, hogy Isten az erő. Ő az élet értelme. Ő a tiszta és szeplőtlen tudatosság. Ő örökkévaló.
  • The truth is that God is the force. He is the essence of life. He is pure and undefiled consciousness. He is eternal.
 • Hinni valamiben, és nem azáltal élni becstelenség.
  • To believe in something, and not live it, is dishonest.
 • Cselekedeteid a priorirásaid
  • Action expresses priorities

Egy önéletrajz[szerkesztés]

teljes címe: Egy önéletrajz, avagy az igazsággal folytatott kísérleteimnek a története (1927) Teljes szöveg (angolul)

 • Célom nem egy igazi önéletrajznak a megírása. Egyszerűen csak annak a történetét akarom elmesélni, ahogy az igazsággal kísérleteztem... mint ahogy az életem másból sem áll, mint azokból a kísérletekből.
  • It is not my purpose to attempt a real autobiography. I simply want to tell the story of my experiments with truth... as my life consists of nothing but those experiments.
 • A szemet szemért elv csak oda vezet, hogy az egész világ megvakul.
  • An eye for an eye will make the whole world blind.
 • Isten az igazság.
  • God is truth.
 • A féltékenység nem hallgat az értelemre.
  • Jealousy does not wait for reasons.
 • Semmi sem lehetetlen a tiszta szeretetnek.
  • Nothing is impossible for pure love.
 • Az igazság emberének egyben a törődés emberének kell lennie.
  • A man of truth must also be a man of care.
 • A nőket a tolerancia megtestesüléseként tisztelem.
  • I regard women as an incarnation of tolerance.
 • A könyörgés, az imádat, az ima nem babona, hanem valóságosabb tettek, mint az evés, ivás, stb. Nem túlzás azt állítani, hogy egyedül ezek valósak, minden más valótlan.
  • Supplication, worship, prayer are no superstition; they are acts more real than acts of eating, drinking etc. It will be no exaggeration to say that they are alone real all else is unreal.
 • Az igazság kemény, mint a kő és gyengéd, mint a liliom.
  • Truth is hard as adamant and tender as a blossom.
 • A legtöbb szempontból lehet bízni az emberek ígéreteiben, leszámítva a pénzügyi szempontokat.
  • One could rely on people’s promises in most matters except in respect of money.
 • A veszély elmúltával Isten neve is eltűnik.
  • With disappearance of danger also disappears the name of God.
 • Egy bárány élete nem értéktelenebb egy emberénél.
  • Life of a lamb is no less precious than that of a human being.
 • A bizonyosság elfogadása hiba.
  • It is wrong to accept certainties.
 • A vallás a legtágabb értelemben önmegvalósítás, vagy önismeret.
  • Religion in its broadest sense means self-realization or knowledge of self.
 • A sajtónak nagy hatalma van, de mint egy féktelen áradásnak, amely egész országokat áraszt el, és tönkreteszi a termést, éppúgy egy féktelen toll csak pusztítani képes.
  • Newspaper press is a great power, but just as an unchained torrent of water submerges whole country sides and devastates crops, even so an uncontrolled pen serves but to destroy.
 • Gyűlöld a bűnt és szeresd a bűnöst.
 • A kegyetlenség természetéből fakadóan nem ismer önuralmat.
  • The brute by nature knows no self restraint.
 • Egy ember csak akkor, és csakis akkor ember, ha önuralmat gyakorol.
  • Man is man because he capable of and only in so far as exercises self restraint.
 • Az önmegtagadás jót tesz a léleknek.
  • Self denial is good for soul.
 • A gyermeket először a szülő nevelje meg igazán, és csakis azután legyen egy csekély külső segítség.
  • True education could be imparted only by the parents and that then there should be minimum of outside help.
 • Nálam mindig elsőbbséget élvezett a jellemépítés.
  • I always gave first place to building of character.
 • Az igazság szerzetese gyakran kénytelen a sötétben tapogatózni.
  • A votary of truth is often obliged to grope in the dark.
 • A szolgálat emberség nélkül, nem más mint önzés, és beképzeltség.
  • Service without humility is selfishness and egotism.
 • Az emberek önzetlen szolgálata bármilyen formában végül az egész országot segíti.
  • Disinterested service of people in any sphere ultimately helps the country.
 • Az emberek testi gyengesége ingerlékenységben testesül meg.
  • Physical weakness in men manifests itself in irascibility.
 • Az üdvözülésed csak rajtad múlik, hogy mennyit vagy hajlandó szenvedni és feláldozni.
  • Salvation of people depend upon themselves, upon their capacity for suffering and sacrifice.
 • Egy embert csak akkor tudsz felébreszteni ha tényleg alszik, ha csak tetteti az alvást, minden kísérleted hiábavaló.
  • You can wake a man only if he is really asleep, no effort that you may make will produce any effect upon him if he is merely pretending sleep.
 • Mindaddig míg saját akaratodból nem helyezed magadat minden teremtmény mögé, nincs számodra megváltás.
  • So long as a man does not of his own free will put himself last among his fellow creatures, there is no salvation for him.
 • Egy reformer nem engedhet meg magának közeli kapcsolatot azzal, akit meg kíván változtatni.
  • A reformer cannot afford to have close intimacy with him whom he seeks to reform.
 • Az erkölcs mindennek az alapja, és minden erkölcsnek a lényege az igazság.
  • Morality is the basis of things, and that truth is the substance of all morality.
 • A tapasztalat tanított meg, hogy a csönd az igazság szerzetesének lelki fegyelmének a része. Az igazság elhallgatására, eltúlzására vagy módosítására való hajlam, akarva vagy akaratlanul az ember természetes gyengesége, és a csönd szükséges, hogy felülkerekedjünk rajta.
  • Experience has taught me that silence is part of the spiritual discipline of a votary of truth. Proneness to exaggerate, to suppress or modify the truth, wittingly or unwittingly, is a natural weakness of man and silence is necessary in order to surmount it


Idézetek Gandhiról[szerkesztés]

 • Hiszem, hogy korunk politikusai között Gandhi világnézete a legfelvilágosultabb. Törekednünk kell arra, hogy az ő szellemében cselekedjünk: ne használjunk erőszakot, amikor ügyünkért harcolunk, és tartózkodjunk a részvételtől olyasmiben, amit rossznak tartunk.
  • Albert Einstein
  • I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men of our time. We should strive to do things in his spirit: not to use violence for fighting for our cause, but by non-participation of anything you believe is evil.
 • Az eljövendő generációk aligha hiszik el, hogy egy ilyen ember, hús-vér formában valaha ezen a földön járt.
  • Albert Einstein
  • Generations to come, it may be, will scarcely believe that such a one, as this, ever in flesh and blood walked upon this earth.
 • A tisztelet, ami Gandhit az egész világon övezi, arra a jobbára öntudatlan felismerésre épül, hogy korunk a morális hanyatlás időszaka, és ebben ő volt az egyetlen államférfi, aki a politikai szférában az emberi kapcsolatoknak azt a magasabb koncepcióját képviselte, amelyre minden erőnkkel törekednünk kell.
  • Albert Einstein
  • The admiration for Mahatma Gandhi in all countries of the world rests on recognition, mostly sub-conscious, recognition of the fact that in our time of utter moral decadence, he was the only statesman to stand for a higher level of human relationship in political sphere. This level we must, with all our forces, attempt to reach.
 • Riasztó és visszataszító látni, hogy Mr. Gandhi, egy zendülő középszerű templomi jogász fakírként pózol, (...) és félmeztelenül lépdel az alkirályi palota lépcsőin, miközben egy dacos polgári engedetlenségi mozgalmat irányít, hogy egyenlő félként tárgyaljon a király-császár képviselőjével.
  • Sir Winston Churchill
  • It is alarming and also nauseating to see Mr. Gandhi, a seditious middle temple lawyer, now posing as a fakir, (...) striding half-naked up the steps of the viceregal palace, while he is still organizing and conducting a defiant campaign of civil disobedience, to parley on equal terms with the representative of the king-emperor.
 • Sok ember csak arra vár, hogy Martin Luther King, vagy Mahatma Gandhi visszajöjjön - De ők már eltávoztak. Csak mi vagyunk. Rajtunk múlik. Rajtad Múlik.
  • Marian Wright Edelman
  • A lot of people are waiting for Martin Luther King or Mahatma Gandhi to come back -- but they are gone. We are it. It is up to us. It is up to you.Külső hivatkozások[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak
Mahatma Gandhi témában.