Ugrás a tartalomhoz

Halandzsa

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

A halandzsa – értelmes beszédnek ható értelmetlen szöveg, nagyképű, üres fecsegés. A halandzsa nyelv – mellébeszélés, mesterséges, értelmetlen szóalkotás.

A halandzsa feltalálója egy Lachs Lajos nevű képkereskedő volt. Az egész akkor kezdődött, amikor a derék képkereskedő egy kis táncosnőnek kezdett udvarolni. Az illető hölgy igencsak butácska volt, szörnyű dolgokat tudott kérdezni. Például ilyeneket: mit kell a kávéskanállal csinálni? Lachs úr egy idő után megunta a naiv kérdéseket, amelyeket értelmetlen szavakkal igyekezett komolyan megmagyarázni. A kis táncosnő mondta ki először: „Ugyan Lajos, ne halandzsázzon.” ĺgy született meg a halandzsa szó. (Forrás: Új szó online)

Halandzsa-vers

[szerkesztés]

A halandzsa-verset (képzőmüvészetből kölcsönzött terminussal) költeményfrottázsnak, frottázsversnek is nevezik. A hagyományos költészetben kötelezővé vált mondatjelentések, szójelentések megvalósítását mellőzik a frottázsversek: s a jelentéshordozó alapanyagból, a szövegelemekből próbálnak meg rejtőző és ismeretlen alakzatokat előhívni. Hagyományokkal bíró költői eljárás ez. A frottázskészítésnek a középkori Sire de Beaumanoir halandzsa-verseitől kezdve, az újkori, ún. verbális nonszenszeken át ezernyi változata ismeretes az irodalomban. Híres huszadik századi szerzői Morgenstern, Edwin Morgan. Látványos termekéi körébe tartznak a dadaista kalapköltemények: a hírlapokból kivágott szavak véletlenszerű sorrendben való összefűzései... A frottázsvers kiemelkedő hazai képviselője Tandori Dezső, aki verseiben a világvesztés és személyiségvesztés megrázó stációin át érkezik el az eleminél is szerényebb jelentésmaradványok, szómaradványok, írásmaradványok világába, s megpróbál ezek színes és érdekes sűrűjében minél mélyebben elmerülni: csöndes örömmel eljátszadozni, elbíbelődni velük. Íme egy keserédes frottázsverse az emberi sorsról és az örök emberi reménykedésről. Címe: Hogy ki ne jöjjünk a gyakorlatból. Szövege: Lesz vigasz. Lösz vögösz. Lasz vagasz. Lisz vigisz. Lusz vugusz. (Források: Deme Zoltán: Klasszikusok öröksége, 1989. Tandori Dezső: Egy talált tárgy megtisztítása, 1995.)

Halandzsa-dráma

[szerkesztés]

Próbáljunk meg visszaemlékezni arra a gyerekkori játékra, amikor egy papírlapot csúsztattunk rá egy pénzdarabra, és ceruzával addig vonalaztuk, amíg a pénzdarab ábrája észrevehetővé nem vált. Híres szürrealista festők (Max Ernst pl.) ezzel az eljárással számtalan más anyag esetében is megpróbálkozott. A kivallatott tárgyak, bútorok, faféleségek, növények a grafitceruza munkája nyomán elvesztették eredeti jellegüket és egy varázslatosan sokarcú, rejtelmes világra nyitották rá a művész szemét... E frottázsatechnika lényege tulajdonképpen a megszokott összjellegek és jelentések mellőzése: s a jellegmeghatározó, jelentéshordozó alapanyag új,ismeretlen vonásainak az életrehívása. Nagyon szívesen él a drámairodalom is ezzel az eljárással (tehát a jelentéshordozó alapanyagból, a nyelvből, a szövegelemekből, szótagokból való, új alakzatok előhívásával) különösen az ún. abszurd színművek. Az abszurd dráma a nyelvet egyébként is gondolati és érzelmi tartalmak pontos továbbítására alkalmatlan véli, szerzői szerint voltaképpen becsapjuk egymást a nyelvhasználattal, s ezért számos abszurd drámaíró a színpadi jeleneteket halandzsa-szövegekre, frottázs-szövegekre építi. (Forrás: Martin Esslin: Az abszurd dráma elmélete, 1967.)

Halandzsa-drámák

[szerkesztés]
  • Ionesco: A kopasz énekesnő (1949).
  • Genet: A cselédek (1947).
  • Genet: A négerek (1959).
  • Jarry: Übü király. (1888).

Idézetek halandzsa-versekből

[szerkesztés]

Antanténusz

[szerkesztés]
Antanténusz, szórakaténusz,
Szóraka-tiki-taka-alabala-bim-bam-busz!

(másutt)

Anta dunguz
Szúr raga dunguz
Szúr raga digi daga
Ala bala banduz.

(ugyanez finnül)

En ten dem
So raka tem
So raka tike taka
Ela bela boms.

(másutt)

Ántákáténusz szó-ó-rá
omá náó náó ti-ti-ti
omá náó náó ti-ti-ti
o en dzsó fix.

Kiszámoló

[szerkesztés]
Ekete, pekete, cukota pé,
Ábel-hábel dominé,
csiszi á, csiszi bé,
csiszi-csuszi, kompodé
ihaj csuhaj dominé

A Gruffacsór

[szerkesztés]
Nézsonra járt, nyalkás brigyók
Turboltak, purrtak a zepén,
Nyamlongott, mint a pirityók,
Bröftyent a mamsiplény.
...
Kerüld a Gruffacsórt, fiam,
a foga tép, a karma metsz!
Ne járj, hol grémmadár csuhan
s a bőszhedt Gyilkanyessz!
...
Lewis Carroll: Alice Tükörországban, ford.: Tótfalusi István

Dindidungi

[szerkesztés]

    Nézsonra járt, nyalkás brigyók
    turboltak, purrtak a zepén,
    nyamlongott mind a pirityók,
    bröftyent a mamsi plény.
Lewis Carroll: Alice Tükörországban, ford.: Tótfalusi István


Kacs én ribok servemnek lőse denni,
cselső s uvolsó kindenik csalomban:
ha bindenséget hágyom felsbe renni,
da lég lovább garamnál csem futottam.
...
Báthori Csaba: Babits-változatok Forrás: [1]

Barbár dal

[szerkesztés]
Dzsá gulbe rár kicsere

áj ni musztasz emo
áj ni manküt vantasz emo
adde ni maruva bato! jaman!

Ole dzsuro nanni he
ole csilambo ábábi he
ole buglo iningi
lünlel dáji he! jaman!

Vá pudd shukomo ikede
vá jimla gulmo buglavi ele
vá leli gulmo ni dede

vá odda dzsárumo he! jaman!
Szél völgye farkas fészke

mért nem őriztél engem
mért nem segítettél engem
most nem nyomna kő! ajaj!

Könnyemmel mosdattalak
hajammal törölgettelek
véremmel itattalak
mindig szerettelek! ajaj!

Földed tüskét teremjen
tehened véres tejet adjon
asszonyod fiat ne adjon

édesapád eltemessen!
Weöres Sándor: Barbár dal Weöres Sándor: A Barbár dal műfordítása

A diadalmas halandzsa

[szerkesztés]
Azonnal telefonáltam a rendőrségre.
- Halló! Rendőrség? 'Itt szekéberedétesz. Kérem azonnal küldjenek ide két csendőrt, mert a drégbedészeti főcsévést gyerepelés alatt idehivatász.
- Halló! Halló! Nem értjük! Tessék? Tessék? Tessék?
Hangosabban kiabáltam, türelmetlenül:
- Kérem, ne ugrassák az embert ilyen sürgős másziászásban. Azonnal két csendőrt, drégbedészeti térben.
- I... i... igenis, azonnal - dadogta valaki ijedten.
Negyed óra múlva két csendőr tisztelgett nálam, és parancsaimat várta.

(Karinthy Frigyes: A diadalmas halandzsa )

A csillagok háborúja

[szerkesztés]
  • Negola devdzsi vuldegger!

Körülbelül ezt jelenti: „Nem tetszik a képed!"

Gyűrűk ura

[szerkesztés]

(ld. Bored of the Rings)

Grundig blaupunkt luger frug,
Watushi snarf wazuu,
Nixon dirksen nasahist,
Rebuzuu Bugalu!!!

Kiszámoló

[szerkesztés]

(Óvodás játékhoz)

Apacuka, fundaluka,
Fundakávé, kamanduka,
Abcug, fundaluk,
Funda kávé kamanduk.

Tubi orr nod tubi dez dek eszcsön

Blade Runner

[szerkesztés]
tódó esszesz momentosz
seperdelám en la djámo
komó lágrimaász
en lá júvie

Netlelet

[szerkesztés]

A révletek herándosai

[szerkesztés]
Szeládon fágva száll a máfor
Homondok? Remélve feltereng
S mi ketten, bús herándozók
Csak fégtünk, fántunk át a révleten.
Hajahó! Visszamánt a táka!
Hajahó! Lepönt a vádatás!
Nincs lardaság, csak májó kérbedöntés,
Nincs éldelem, csak rétő álmarás.
Mi nem kárálva, nem sipogva bágunk,
Mi nem hemeghetünk rohátnokok mögén,
Csak halk s homálló harsadások estén
Egybeferengünk ketten: te meg én.
Vargha Dénes

Stanisław Lem: Kiberiáda (Murányi Beatrix fordítása)

[szerkesztés]

(Az Elektrubadúr első versei)

[szerkesztés]
Gendelidér borzikamarszuk
[szerkesztés]

Célbenőkör hédereg,
Mácsul gondorásznak.
Hibra gindő… Léderek
Szunnya ferte nyászlag.

Szumaralla vindár
Csiverész a gárom,
Mérci kele csintár
Letörött a nyáron.

Cséllőte guvászat a fendeli bódor,
Umonka törédice gyállata...

Kern-Presszer duó

[szerkesztés]
Kérem, itt jóra nem vezet más,
Csak a merkantifilista prioritás.
Kreaktív tolarens progmatizmus,
Nem vezet jóra, csak defektizmus!
Az innováció kvalifikált,
S a gondolatrendszer is originált,
Csak a polarizáció segíthet át,
Mint egy szabad, szellemi szpartakiád!

Kedves Pentések, kedves Pentésnők, tisztelt Szelényeink, Matláfok!
Engedjék meg, hogy a Hanarvekényési Pörge-mörge részéről így elpüfélhessem Önöknek a Hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit.
Meggyőződésem, hogy e mostani bélgamáción nyílvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha a vronyás idén szilanyásként jött, a gárzaki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef.
Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a posla bényét, és a poslabényen belüli rugányt. Nemhiába zodáltuk a dernyét.
Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik szusonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk tilmanóra és egy kevés poslára is.
A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát.
Ezen a téren nincs, és nem is lehet palizsánkos bélganyáz vagy bármi féle selga-velga.
A dölmenés, a következetes dölmenés folyik tovább, és ebben a KISZ szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gereten lesz a durmák, ha bolonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyán.
Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a Pörge-mörgeiek dödéjét. Mert mi büszkék vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödénk.
Ahogy azt Töcsek, a nagy Pöde mondta: Inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumó elvtársak.
Végül köszönöm, hogy fölszügyélhettem a dézermannt, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desledonyáljon a ribán.
Éljen a bedő, éljen a törentárpödle, éljen a tonásmenásvekernye, éljen a nyefke.
Köszönöm

Írta: Verebes István, előadta Kern András

   
Ó, pirsönő morgolosta
Vizelevényeid mint a
többözös rejtjeméh hátán a szederjes gennyekély.
Huss, fohászom száll feléd
kedvelátos zümmögényem!
Abroncskodón körbesarj suhogó pettyeleveddel,
mert szétmarcangolom takonybibircsókjaidat
pacagánycsökömmel, meglásd!
  – Prostatikus Vogon Jeltz, vogon tisztviselő – Galaxis útikalauz stopposoknak

Külső hivatkozások

[szerkesztés]