Pacifizmus

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

A pacifizmus a viták erőszakos úton való rendezésének elutasítását, ezen belül elsősorban a háborúk, fegyveres konfliktusok ellenzését jelenti.

Lásd még: Pacifisták

Albert Einstein[szerkesztés]

 • Ha valaki örömét leli abban, hogy négyes sorokban zenére masírozzon, az épp elég ok arra, hogy megvessem.
  • That a man can take pleasure in marching in fours to tha strains of a band is enough to make me despise him.
 • Azt nem tudom, hogy a harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztos, hogy botokkal és kövekkel.
  • I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.
 • Az atomenergia felszabadítása mindent megváltoztatott, kivéve a gondolkodásunkat, s ez hajt minket fegyvertelenül a katasztrófa felé.
 • A pacifizmusom egy ösztönös érzés, egy érzés, melyet az a tény vált ki, hogy egy ember meggyilkolása undorító cselekedet.
 • A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből.
 • A háborút nem humánusabbá kell tenni, hanem el kell törölni.
Mahatma Gandhi, a modern pacifizmus legfőbb képviselője.

Mahatma Gandhi[szerkesztés]

 • Az erőszak előbb utóbb kimerül önmagától, de ebből a kimerültségből nem születhet béke.
 • A szemet szemért elv csak oda vezet, hogy az egész világ megvakul.
 • Nyugodtan megölhetnek. Akkor megkapják a holttestemet, de nem a beleegyezésemet...
 • Az erőszakmentesség a tökély egyik állapota. Jelenti a célt, amely felé az emberiség természettől fogva, ha talán öntudatlanul is, halad.
 • Sok idő eltelik míg a szeretet törvénye a nemzetközi viszonyokban is megmutatkozik. Az államgépezet az emberek szívei közé férkőzik, és elrejti őket.
 • A halottnak, az árvának, a hajléktalannak mit számít, hogy az őrült pusztítást a totalitarianizmus, vagy a szabadság és demokrácia szent nevében követték-e el?
 • Az emberiséget a szeretet törvénye uralja. Ha az erőszak, azaz a gyűlölet uralkodna már rég kihaltunk volna. És mégis, a tragédiája a dolognak, hogy az úgynevezett civilizált emberek, és nemzetek úgy viselkednek, mintha a társadalom alapja az erőszak lenne.
 • Az igazság lecsillapítja az igazságtalanságot, a szeretet lecsillapítja a dühöt, a megpróbáltatás lecsillapítja az erőszakot. Ez az örökké való szabály mindenkinek szól, nem csak a szenteknek.
 • Katonának tartom magam, a béke katonájának.

Martin Luther King Jr.[szerkesztés]

 • Az igazi béke nem csupán a feszültség hiánya, hanem az igazság jelenléte.
  • True peace is not merely the absence of tension: it is the presence of justice.
 • A gonoszság láncreakcióját - gyűlölet gyűlöletet szül, háború háborút eredményez - meg kell törni, vagy a megsemmisülés sötét mélységébe sodródunk.
  • The chain reaction of evil — hate begetting hate, wars producing more wars — must be broken, or we shall be plunged into the dark abyss of annihilation.
 • Újra és újra fel kell emelkednünk abba a szellemi magasságba, ahol a fizikai erő a szellemi erővel találkozik.
  • Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force.
 • Az embernek egy olyan módszerrel kell felülemelkednie minden emberi konfliktuson, amely elutasítja a bosszút, az agressziót és a megtorlást. Ennek a módszernek az alapja a szeretet.
  • Man must evolve for all human conflict a method which rejects revenge, aggression and retaliation. The foundation of such a method is love.
 • Amikor a gépeket, a profitot és a tulajdonjogot többre értékelik az embereknél, akkor képtelenség legyőzni a fajgyűlölet, a haszonelvűség és a fegyverkezés ördögi hármasát.
  • When machines and computers, profit motives and property rights are considered more important than people, the giant triplets of racism, materialism, and militarism are incapable of being conquered.
 • Az erőszakmentesség, és a könyörület igazi értelme akkor mutatkozik meg, amikor segít nekünk megérteni az ellenség álláspontját, meghallani a kérdését, és megismerni a véleményét rólunk. Az ő szemszögéből talán tényleg meglátjuk az alapvető gyengeségeinket, és ha elég érettek vagyunk, akkor tanulhatunk, gyarapodhatunk, profitálhatunk testvérünk bölcsességéből, akit hajdan az ellenségünknek hívtunk.
  • There is the true meaning and value of compassion and nonviolence, when it helps us to see the enemy's point of view, to hear his questions, to know his assessment of ourselves. For from his view we may indeed see the basic weaknesses of our own condition, and if we are mature, we may learn and grow and profit from the wisdom of the brothers who are called the opposition.
 • Az emberek már hosszú éveken át háborúról és békéről beszéltek. De most, már nemcsak beszélhetünk róla. Ez már többé nem csak egy választás erőszak és erőszak ellenesség között, hanem egy választás az erőszak ellenesség, és az élet ellenesség között.
  • Men, for years now, have been talking about war and peace. But now, no longer can they just talk about it. It is no longer a choice between violence and nonviolence in this world; it's nonviolence or nonexistence.


Lev Tolsztoj[szerkesztés]

 • Minden azon múlik, hogy az emberek azt hiszik: van az életben olyan helyzet, amikor szeretet nélkül bánhatunk embertársainkkal; márpedig ilyen helyzet nincsen.
 • A bölcsességnek nincs szüksége erőszakra.
 • A történelem folyamán nem volt olyan háború, melyet ne a kormányok - és a kormányok egyedül - indítottak volna, függetlenül az egyének érdekeitől, akik számára a háború mindig veszélyes, még ha győzelemmel végződik is.


Thich Nhat Hanh[szerkesztés]

 • Az igazi hazád az itt és most van. Nem korlátozza le az idő, a tér, a nemzetiség vagy a faj. Az igazi hazád nem egy elvont fogalom, hanem valami amit minden pillanatban megérinthetsz és megélhetsz. Ebben a pillanatban, tudatossággal és koncentrálással megtalálhatod az igazi hazádat tested és elméd teljes kikapcsolódásában. Ezt senki nem veheti el tőled. Elfoglalhatják az országod, börtönbe vethetnek, de nem vehetik el tőled az igazi hazádat és a szabadságodat.
 • Megbékélni annyi, mint mindkét oldalt megérteni; az egyik oldal pártjára állni, és leírni a szenvedést, amit a mások oldal okozott, majd a másik oldal pártjára állni, és leírni a szenvedést, amit az első oldal okozott.

John Lennon[szerkesztés]

 • Nem hiszek a gyilkolásban, bármi legyen is az oka.
 • Adj egy esélyt a békének.

Más szerzőktől[szerkesztés]

 • A háború először a remény, hogy utána jobb lesz; aztán az elvárás, hogy a másiknak rosszabb lesz; aztán az elégedettség, hogy tényleg nem lett jobb neki; s végül a meglepődés, hogy mindenkinek rosszabb lett.
 • A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége.
 • A háború a történelemnek az a leckéje, amit az emberek mindig hajlamosak elfelejteni.
 • Aki a béke kedvéért háborút indít, ugyanolyan, mint az az apostol, aki a híveket gyilkolja, hogy mielőbb élvezzék a túlvilág gyönyörét.
 • Sose hidd azt, hogy a háború - bármilyen szükséges vagy indokolt is az, - nem bűn.
 • Legyen bár mulandó a béke, de legalább elmondhatjuk, hogy volt.
 • Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid ezen a földön. Pedig csak egyetlen igazi jogod van: békében élni. De éppen erről feledkeznek meg leggyakrabban.
 • Az erőszak a gyengék végső menedéke.
 • Képzeld el, hogy tartanak egy háborút, és senki nem jön el.


Külső hivatkozások[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak
Pacifizmus témában.