Ugrás a tartalomhoz

Könyv

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

A könyv az ókortól napjainkig a legfontosabb és legelterjedtebb információhordozó.

Idézetek a könyvről[szerkesztés]

Carl Spitzweg (1808 - 1885) festménye
 • Ment-e a könyvek által a világ elébb?
  Ment, hogy minél dicsőbbek népei,
  Salakjok annál borzasztóbb legyen,
  S a rongyos ember bőszült kebele
  Dögvészt sóhajtson a hír nemzetére.
  De hát ledöntsük, amit ezredek
  Ész napvilága mellett dolgozának?
  A bölcsek és a költők műveit,
  S mit a tapasztalás arany Bányáiból kifejtett az idő?
 • Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,
  hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember;
  mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –
  így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.

...Nagy halom könyv, csak álldogál,
Féreg rágja, por ellepi,
S tetőig terjed a homály,
S papirok füstös halmai...

Bölcs, vén könyvekben áll, hogy por vagyunk.
De én, aki a füvek beszédjét
S a kométák dübörgését delelőtökre terelem,
Tudom, hogy nemcsak por vagyunk:
Por és Istenpor vagyunk.

József Attila: Tanítások 8. 1923.

A könyv egyik nemzedék végrendelete a másikra, egy halálba induló öreg tanácsa az életbe lépő serdülőnek, parancs, amelyet az őrszem továbbít váltásának.

Herzen

Minél inkább növeljük jó könyvekkel ismeretkörünket, annál szűkebb lesz azoknak az embereknek a köre, akiknek a társaságában kedvünket leljük.

Feuerbach

Mik a csillagos ég minden csodái egy könyvtárhoz képest!

Jókai Mór

Az ostoba egy jó könyvet sem ismer; az okos egy rosszat sem.

A könyv ne csak barátunk, hanem ellenségünk is legyen: értsük meg, de vitatkozzunk is vele. Az olvasás így válik a hasznunkra.

Diderot

Könyveket kiadni különben rangon alulinak tartom; csak azért teszem, keressenek valamit a könyvkereskedők, ha már annyit zaklatnak az írásáért.

Sok olvasás romlásba vezet.

Moliere

Nem nevezhető gazdagságnak ami elveszíthető. Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, mert nem vész el, és nem hagy el soha.

Leonardo da Vinci

Mikor pénzem lesz majd, először könyveket vásárolok s csak azután ruhát.

Nem azok szeretik igazán a könyveket, akik érintetlenül őrzik őket otthon a szekrényeikben, hanem azok, akik éjjel-nappal kezükben forgatják.

Erasmus

Szoba könyv nélkül olyan, mit test lélek nélkül.

Cicero

Mindent bizalmatlanul kell olvasnunk.

A rossz könyvekre pazarolt elismerés éppoly ártalmas az emberi szellem fejlődésére, mint a jó művek ellen intézett kirohanások.

A legtöbb könyvnek az a hibája, hogy túlságosan hosszú.

Voltaire

A ponyva azoké, akikhez a művészet nem szól, s akik nem szólnak a művészetekhez.

Kodolányi János

Irodalom[szerkesztés]

 • Gondolatok a könyvről; Kriterion Kiadó, Bukarest 1972.

Külső hivatkozások[szerkesztés]

A Wikipédiában további adatok találhatóak
Könyv témában.