Ugrás a tartalomhoz

Szabadság

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

A szabadság filozófia, politikai, etikai fogalom; az ember tásadalmi függőségének és függetlenségének, identitásának egyik legfontosabb meghatározója. Ezért a tudomány, a művészet és a hétköznapi ember számtalan módon definiálta vagy hivatkozott rá. Idézeteink ezekből a gondolatokból szemelgetnek.

„A hatalmat csak a szabadság rovására lehet összpontosítani.” – Kossuth Lajos
„Az ember szabadnak születik, mégis mindenhol meg van láncolva.” – Jean-Jacques Rousseau

Idézetek[szerkesztés]

 • Szabadság vagy halál
  • a görög függetlenségi háború jelszava
Ελευθερία ή θάνατος
 • Szabadság vagy halál
  • egykori macedón mottó
Sloboda ili Smrt
 • Szabadság vagy halál
  • uruguayi mottó
Libertad o muerte
 • Azok akik feladnák alapvető szabadságukat egy ideiglenes biztonságért, nem érdemelnek sem szabadságot, sem biztonságot
 • Adjatok nekem szabadságot, vagy öljetek meg!
 • Az ember szabadnak születik, mégis mindenhol meg van láncolva.
 • Azok akik feladnák alapvető szabadságukat egy ideiglenes biztonságért, nem érdemelnek sem szabadságot, sem biztonságot
 • Az alkotmány erőssége az állampolgárok elkötelezettségében áll, hogy megvédjék. Az alkotmányos jogok csak akkor vannak biztonságban, ha minden egyes állampolgár kötelességének érzi, hogy kivegye részét ebben a védelemben.
 • Szabadon élni vagy meghalni
  • New Hampshire mottója
 • Szabadságért föláldozom Szerelmemet.
 • Lantom, kardom, tied, oh szabadság!
 • Hol a szabadság, ott van a haza.
 • Szép szabadság! óh, sehol sincs E világon oly becses kincs, Mely tenálad nagyobb volna.
 • Nap a szabadság, nincs nélkűle élet.
 • Nem te valál győző, hanem a kor lelke: szabadság.
 • szeretett Szabadság Lakja hajlékom. Kegyes istenimtől Kérjek-e többet?
 • Forrást kutat, nem vért itat a szabadság s a szerelem.
 • Majd a szabadság békessége is eljön, finomúl a kín.
 • Vallásom az, hogy, mint Petőfi mondja, Legyen szabadság mindenekfelett
 • Légy ostoba. Ne félj. A szép szabadság
  csak ostobaság. Eszméink között
  rabon ugrálunk, mint az üldözött
  majom, ki tépi ketrecének rácsát.
 • Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
  jó szóval oktasd, játszani is engedd;
  szép, komoly fiadat!

Ábrányi Emil:Örök haladás[szerkesztés]

Mint az égbolt ragyogása fenn,
Múló élet tündöklő eszményi:
Hit, szabadság, lángész, szerelem!

Batsányi János: A látó[szerkesztés]

Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság,
Törvény s egyenlőség, s te, áldott szabadság!"

Márton László: Bowen monológja, sötétben (1992)[szerkesztés]

Hol szabadság van,
ott szabadság van
nemcsak az elpusztított tájban,
nemcsak a lelki félhomályban,

hol büntet s nem kitüntet
a csüggedő tekintet,
nemcsak a parttalan vitákban,
nemcsak a promiszkuitásban
 
nyilvánosság előtt s az ágyban,
a szállhatatlan szállodákban,
a jégveremben és az étteremben
és a vasúti menetrendben,
 
ott szabadság van
az orrban és a szájban,
az okozatban és az okban,
a felgyűlt szemétkupacokban,

Forrás: http://www.geocities.com/oraveczbarna/hol.html

Mestyán Ádám: Egy mondat a szabadságról[szerkesztés]

...
hol szabadság van
ott szabadság van
és a szabadságban
zsarnokság van

nem lehetsz kint, szabadban
nem lehetsz ott a szavakban
a városban nem lehetsz
zsarnoktalan magadban

hol szabadság van
mindenkinek hatalmában
áll az oszlatástan
a rendőr is csak álruhában
...

Forrás: 2007. január 12. Élet és Irodalom

Tolcsvay László–Bródy János: Egy mondat a szabadságról[szerkesztés]

„...mert hol szabadság van, ott nincs hiába a dal sem, a zengő, összhangot teremtő.”

Heltai Jenő: Szabadság[szerkesztés]

Tudd meg :
  szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.

Tudd meg: szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.

...

A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árúd. Milliók kincse az,
Mint a reménység, napsugár, tavasz,
Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva
Ráönti illatát a szomjazó világra,
Hogy abból jótestvéri jusson
Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.
Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,
Te sem vagy még szabad, te is csak...
Gyáva rab vagy.


Bajza József: Jóslat[szerkesztés]

S a rabszolga újra nép lesz
Élvező törvényeket
És az ember újra ember,
Aminek teremtetett;
S a Szabadság templomában
Trónt az Igazság emel,
Melyet minden földi féreg,
Minden fűszál ünnepel.

Bajza József: Honfidal[szerkesztés]

Lerázva ős salakjait
Szabadság s értelem,
Itt lesz boldog, nagy és erős
Majd egykor nemzetem.

Bajza József: Apotheosis[szerkesztés]

Vad kényt, zsarnok-parancsokat,
Lánczot nem tűrtenek,
S szabadság, te szép égi lény!
Érted vérzettenek.

Vérzettek és elhulltak ők,
De győzödelmesen:
Tettök sugára átragyog
Időn, enyészeten.

Bajza József: Fohászkodás[szerkesztés]

Nyerje meg jutalmát
A szilárd erény,
Légyen népszabadság
Úr a földtekén...

Rolls Frakció: Szabad vagyok[szerkesztés]

"Szabad vagyok! - mondta a majom a rácsnak. Én nem - mondta a rács. - engem majmok köré zártak." (Rolls Frakció).

Külső hivatkozások[szerkesztés]