Ugrás a tartalomhoz

Élet

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Élet
Lásd még
Szócikk a Wikipédiában

Idézetek, szállóigék az életről híresektől és ismeretlenektől.

Idézetek[szerkesztés]

 • Az élet egyedül nem írható le a matematika nyelvén. Szimeonov Todor
 • Az, aki jól rejtőzködik jól él. Horatius
 • Az élet csöppet sem nevetséges - de el tudják képzelni, milyen lenne, ha nevetés nélkül kellene élni? Leonid Sukhorukov
 • Az élet tragédia és komédia keveréke! Shirley MacLaine
 • Az élet olyan rövid, hogy az ember ne fossza meg magát az örömtől, még ha az öröm veszélyt rejteget is. Stendhal
 • Igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen! – Mark Twain
 • Az élet értelmét nem keresni kell, hanem nekünk kell értelmet adni az életnek. Palotai Boris
 • Akkor élsz, ha másokért élsz. Széchenyi István
 • Aludtam és azt álmodtam:az élet-öröm. Felébredtem, és azt láttam: az élet-kötelesség. Dolgoztam, és azt láttam: A kötelesség-öröm.” Rabindranath Tagore
 • Az élet nem elmélet, az élet valóság, amely kötelességgel jár mindennel és mindenkivel szemben. Csontváry Kosztka Tivadar
 • Életedet nem az határozza meg, hogy az mit hoz számodra, hanem az, hogy te hogyan állsz hozzá.[forrás?]
 • Mi a nagy élet? Egy ifjúkori gondolat, melyet érett korban megvalósítunk. Alfred De Vigny

Pozitív oldalról[szerkesztés]

 • A tudat, hogy szerethetsz és szeretnek olyan melegséget és gazdagságot ad az életnek, amit semmi más nem pótolhat. –Oscar Wilde (1854–1900), ír költő
 • Ne aggódj, ha fellegvárakat építettél. Ott vannak a helyükön. Most rakd alájuk az alapjukat. – Henry David Thoreau
 • Álmodozz, mintha örökké élnél; élj, mintha ma meghalnál. – James Dean
 • Minden nap a legjobb napom, ilyen az életem. Többé nem lehet az enyém ez a pillanat. – Bernie Siegel
 • Messze a napsütésben vannak a legnagyobb céljaim. Talán sosem érem el őket, de felnézhetek, láthatom a szépségüket, hihetek bennük és megpróbálhatom követni őket, amerre vezetnek. –Louisa May Alcott(1832–1888) amerikai író
 • Egy úriember mindent túlélhet. –William Faulkner
 • Várok egy jelre, amely megmutatja majd, hogy milyen értelmet kell adnom az életemnek, de most a létezésem kielégítő. – Lucy Lawless
 • Sosem késő azzá válni, akivé már válhattál volna. – George Eliot (1819–1880), angol regényíró
 • Élj, hogy szeresd az életet, és szeress, hogy éld az életet. –Sammy Gouti
 • Két szóval elmondhatom, amit az életről megtanultam: megy tovább. Robert Frost
 • Az élet álom, s ennélfogva aludja ki magát az ember, ahogy csak tudja. – Karácsony Benő

Negatív oldalról[szerkesztés]

 • Az élet betegség, amelyet az álom minden tizenhatodik órában enyhít. De ez csak tüneti kezelés, az orvosság: a halál. Chamfort
 • Az élet csak egyszerűen egyik rémes dolog a másik után. Elbert Hubbard
 • Az élet egy nyitott könyv. Sajnos azonban nagyon gyakran rossz oldalon. Mae West
 • Nem valami kényelmes dolog az élet.
 • Élek megint. - Érzem, mert szenvedek.
 • Milyen csúnya az élet! Ha az ember egyszer valami gyengeségre akad benne, s átengedi magát neki, akkor ez bűn, és később drágán fizeti meg.
 • De hiszen mindenki tudja, az élet nem éri meg, hogy végig éljük.
 • A múlt és jelen csupán eszközünk; célunk csakis a jövendő. Így tehát sohasem élünk, hanem csak remélünk élni.
 • Mi meghalni mindnyájan úgyis téves csatatéren.
 • A boldogok természetesnek veszik azt, ami körülöttük történik.
 • Aki sokáig vár, az nem vár többé.

Ironikus és abszurd oldalról[szerkesztés]

 • Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan. – (Rejtő Jenő)
 • Az élet olyan, mint egy lavina: egyszer felfelé, egyszer lefelé. – (Karinthy Frigyes)
 • Az élet káros az egészségre. (Falfirka a deák-téri metró-megállóból)

A küzdelemről[szerkesztés]

 • Az élet harc.
 • Ne add fel az álmaidat és az ábrándjaidat. Ne engedd, hogy az élet elvágja a zsineged, mielőtt felorsóznád azokat az álmokat... tartsd feszesen ... ... és orsózz .... ne add föl .... kapaszkodj bele a hálóba ... , s ha a már benne lévő álmok kiszökkennének, ugorj a vízbe és ússzál utánuk az életed kockáztatásával is.... de ne engedd őket elszökni...!
 • Ha nagy csapás, lelki fájdalom ér, mindenekelőtt gondolj arra, hogy ez természetes, mert ember vagy. Mit is képzeltél? Ember vagy, tehát kedveseid meghalnak, barátaid elhagynak, s minden, amit gyűjtöttél és szerettél, elrepül, mint a por a szélviharban. Ez nem csodálatos, hanem a természet rendje szerint való, ez az egyszerű és természetes. Inkább az a csodálnivaló, hogy nem érnek mindennap nagy csapások. Ember vagy, tehát szenvedned kell; s szenvedésed nem tart örökké, mert ember vagy.

Ismeretlen szerzőktől[szerkesztés]

 • Az élet olyan, mint egy cigi. Néha jól megszívjuk...
 • Amin nem tudok változtatni azt elfogadom. Amit meg tudok változtatni, minden erőmmel küzdök, hogy megváltoztassam. Istenem adj erőt hogy meg tudjam különböztetni a kettőt egymástól!
 • Élj azért, mert vagy valaki, s mihelyt nem vagy az, élj azért, hogy légy valaki.
 • Sok olyan ember van, aki nagyon kevéssel is képes gazdaggá tenni a saját és a mások életét.
 • A bukás gyakran csak pillanatnyi állapot. Véglegessé az teszi, ha feladjuk a küzdelmet.
 • Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmentél.
 • A győztesek soha nem adják fel. Akik feladják, soha nem győznek.
 • Nem az életemet akarom végigálmodni, hanem az álmaimat végigélni!
 • Az emberek azért magányosak, mert falakat építenek hidak helyett.
 • Élni születtünk, nem az Életre készülődni!
 • Amikor megszülettél, mindenki mosolygott, csak te sírtál. Élj úgy, hogy mikor meghalsz, mindenki sírjon, csak te mosolyogjál.
 • Nem az élet tehet róla, ha nem veszed észre, hogy milyen szép.
 • Ahelyett, hogy elítéljük az embereket, próbáljuk megérteni őket. Próbáljuk meg kideríteni, hogy miért teszik azt, amit tesznek. Ez sokkal hasznosabb és érdekesebb, mint a puszta bírálat, amellett rokonszenvet, türelmet és jóakaratot ébreszt.
 • Szeretni annyi, mint sebezhetővé válni. Bárkit szeretsz, a szíved bizonyára elszorul és esetleg meg is szakad. Ha biztos akarsz lenni abban, hogy sértetlenül megőrzöd, nem szabad odaadnod senkinek. Gondosan csomagold be hobbikba és apró élvezetekbe; kerülj minden bonyodalmat, biztonságosan zárd be önzőséged ládikájába vagy koporsójába. És abban a ládikában a szíved elkezd változni. Kemény, törhetetlen és visszalágyíthatatlan lesz. Clive Staples Lewis
 • Ne veszítsétek el a fejeteket. Az élet még szeretné megsimogatni.
 • Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni!
 • Ki tudja, melyik jön előbb: a következő élet vagy a holnapi nap.
  • (Tibeti közmondás)
 • A bocsánatkérés az élet ragasztója. Képes bármit megjavítani.
 • Egy élet megszűnik, s egy másik elkezdődik..

Vallásos nézetek[szerkesztés]

 • ...élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta étem.
 • Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
 • Egész életem folytonos nagy igen Istennek.

Tudományos és filozófiai életdefiníciókból[szerkesztés]

 • Testünk örökös áramlásban van, mint egy folyam, s folytonosan részek kerülnek be és lépnek ki belőle.
 • Az élet az akcióban levő szervezet.
 • Helytelen fogalmat alkot az életről az, aki egyszerűen az élő test elemeit összetartó kapocsnak tekinti, mert ellenkezőleg: az élet lendület, amely ezeket az elemeket szünet nélkül mozgatja.
 • Mindenben, ami él, a forma maradandóbb, mint az anyag.
 • Az élet a különnemű, mind egyidejű, mind egymásutáni változások határozott kombinációja.
 • Az élőlényekben végbemenő folyamatokat nem foghatjuk fel egy előttünk ismeretes tevékenység eredményeként sem. Röviden, kénytelenek vagyunk bevallani, hogy az életet lényegében nem foghatjuk fel fizikokémiai kifejezésekben.
 • Az élet a fehérjetestek létezési módja, mely törvényszerűen megjelenik az anyag egy fejlődési szintjén.
 • Az élet legegyszerűbb fokán független minden sajátos formától. Egy összetétele, nem pedig alakja által meghatározott szubsztanciában, a protoplazmában székel.
 • ...a belső környezet rögzítettsége a szabad és független élet feltétele, s bármilyen különbözők az életmechanizmusok, kivétel nélkül valamennyinek egyetlen célja van: állandó szinten tartani az életfeltételeket a belső környezetben.
 • Az élet egy kémiai természetében determinált szubsztanciához kapcsolódik, ez pedig a protoplazma.
 • A sejtben semmi sem élő, csak maga a sejt egésze.
 • Ezért tehát arra a kérdésre, hogy mi az élő anyag, a válasz csak az a felelet lehet, amit erre a kérdésre adunk: mi determinálja az automatikus fejlődés, a reprodukció jelenségeit? Ha valamennyi életjelenség végső fokon tisztán kémiai, akkor a választ bizonyos kémiai reakciók egy vagy több sorozatának korlátain belül találhatjuk meg.
 • Az élet fogalma szabatosan nem határozható meg, csak az élőlények életjelenségeinek összességéből fogható fel és különböztethető meg az élettelen anyagtól és a halott természettől.... Az élet fogalmához tartoznak az általános életjelenségek, amelyek által az élet az élőlényekben megnyilvánul. Ilyenek a mozgás, a táplálkozás, a növekedés, a szaporodás és az ingerlékenység.
 • Az élő forma és az azt felépítő anyag nem esik egybe, a forma uralkodik az anyag fölött, annak változásai ellenére is, amit úgy fejezhetünk ki, hogy az élő szervezetnek önalakító és önfenntartó képessége van.
 • Az élő szervezet anyagának folytonos megújulása mellett vegyi összetételének bonyolult kölcsönhatásaiban tartja fenn állandóságát, mechanikai szerkezetének dinamikai egyensúlyát és származásának történelmi hagyományait.
 • Az egész élet, a legegyszerűbb organizmusoktól a legbonyolultabbakig, beleértve természetesen az embert is, a külső környezettel való egyensúlyozások fokozatosan rendkívül bonyolulttá váló hosszú sora. Eljön az idő - ha távoli is még -, amikor a matematikai analízis, a természettudományi analízisre támaszkodva, egyenletek fenséges formuláiba foglalja ezeket az egyensúlyozásokat, egyenletbe foglalva végül önmagát is.
 • Az élet a kémiai reakciók önújratermelő rendszere.
 • Ebből a szempontból az élet létezését mint elemi tényt kell felfognunk, amelynek semmiféle közelebbi megalapozása nem lehetséges, és amelyet a biológia kiindulási pontjává kell tennünk, ...mint ahogy a hatáskvantum... az elemi részek létezésével együtt kiindulási alapja az atomfizikának.
 • Az élő organizmus katalizátorok által irányított számtalan kémiai folyamat rendkívül bonyolult rendszere. Ahhoz, hogy minden egyes individuális organizmus élete lehetséges legyen, ezt a rendszert az evolúció folyamatában rendkívül pontosan kidolgozott szabályozó, automatikus irányító berendezéseknek kell fenntartaniuk.
 • Az élet az anyag rendezett és törvényszerű viselkedése, amely nem kizárólag a rendből a rendezetlenségbe való átmenet készségén, hanem részben a meglevő fenntartásán alapszik.
 • ...az életet folyamatnak kell tekintenünk. Ez a folyamat olyan speciális reverzibilis reakciórendszerben megy végbe, amely az adott körülmények között termodinamikailag instabil, és amely állapotát spontán tápanyag- és energiafelvétel árán tartja fenn.
 • Az élő organizmus olyan nyitott rendszereknek hierarchikus rendje, amelyek magából a rendszer felépítéséből következően saját alkotóelemeik cseréje révén tartják fenn önmagukat.
 • Az élet atomon belüli elektronállapotok lehetőségeinek részleges, folyamatos, haladó, sokféle alakban megjelenő és feltételesen egymásra ható önrealizálódása.
 • Az élő szervezetben zajló folyamatok sorrendje és kombinációja sokkal lényegesebben jellemző..., mint tehetetlen anyagának bármiféle szerkezeti sajátossága.
 • ...az élet fizikokémiai alapjait aligha értelmezhetjük az élettelen anyag eddig megismert tulajdonságai alapján. Úgy vélem, hogy az élő anyagnak vannak olyan új, eddig még nem ismert fizikokémiai tulajdonságai, amelyeket a szuper-organizált molekuláris struktúrában fellépő kollektív kölcsönhatásokra kell visszavezetnünk.

Lásd még[szerkesztés]