Ugrás a tartalomhoz

Barátság

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

A barátság egy nagyon fontos dolog az emberi kapcsolatokban. A legtöbb ember számára barátok nélkül az élet szinte elképzelhetetlen.

Néhányan a következőképpen vélekedtek a barátságról:

Idézetek[szerkesztés]

 • A barátság a legszebb dolog a világon, de mikor elhagynak, a legfájdalmasabb is.
 • A barátság sokszor indulhat hervadásnak, és csak az igaz barátok képesek arra, hogy a fonnyadt virágból, gyönyörűt varázsoljanak. [Angemon Leelan]
 • A barát az, aki akkor van melletted, amikor máshol kellene lennie.
 • A barát az, aki mindent tud rólad, és mégis szeret. - Elbert Hubbard
 • A barát ismeri a szívemben lévő dalt, és eldúdolja nekem, amikor kezdem felejteni.
 • Nem pusztítom el az ellenségeimet, amikor barátaimmá teszem őket?
 • Az igazi barát a legnagyobb kincs - és minden kincs közül ennek megszerzésére gondolunk legkevesebbet.
 • Van-e még barátság a világon? Fiatal emberek azt hiszik, van; de aztán megtudják, hogy amit barátságnak hittek, csak pajtásság volt. A barátság sokkal bonyolultabb, fájdalmasabb és erőszakosabb kapcsolat, mint a szerelem. A szerelem adni és kapni akar. A barát csak adhat. Barátság, abban az értelemben, szűkszavúan, ahogy két ember, kézfogás és ígéret nélkül, egy életre jótáll a másikért. - Márai Sándor
 • A barátság olyan, mint a kereszténység, vagy a szocializmus: gyönyörű eszme, de az emberek többsége csak gazságokat követ el a nevében.
 • A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.
 • Két ember attól fogva számít igaz barátnak, amikor hallgatásuk már nem jelent kínos csendet. - Dave Tyson Gentry
 • Az igazi barát az, aki akkor jön, amikor mindenki más megy. - Walter Winchell
 • Barát az, aki akkor is velünk tart, amikor az egész világ ellenünk fordul. - Alban Goodier
 • A szerelem és a barátság kizárja egymást. - La Bruyére
 • ...nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátjainkban leltük fel az egész világot. - Kölcsey Ferenc
 • Nagyra becsülöm azt a barátom, aki időt talál számomra a naptárában, de még jobban szeretem azt, aki elő sem veszi a naptárát, ha rólam van szó. - Robert Brault
 • Csak a barát vonzalma önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek játéka. A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep.- Márai Sándor
 • Ha felebarátod bajba jutott, tétovázás nélkül oda kell sietned, te légy az első aki megjelenik a helyszínen és az utolsó aki elhagyja." Zwingli Ulrich
 • Mindenki barátja nem barátom nekem. Moliére
 • A barátság, hallgatólagos szerződés két érzékeny és erényes ember között. Érzékenyt mondok, mert egy szerzetesben, egy magányos férfiban esetleg szemernyi gonoszság sincsen, mégsem ismeri meg a barátság érzését. - Voltaire
 • A szolgálat és a barátság két párhuzamos vonal: nem találkoznak egymással. Viktor Szuvorov
 • ...az élet elhalmozhat sok csodájával. Adhat sikert, jólétet és biztonságot, de ez mind hiábavaló,hacsaknem ad melléjük egy jó barátot.- Sütő Máté István
 • A hűség és az odaadás bátorsághoz vezet. A bátorság az önfeláldozás szellemét alakítja ki. Az önfeláldozás szelleme pedig megteremti a szeretet erejébe vetett hitet.
 • Ne menj előttem,lehet,hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem,lehet,hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és légy a barátom.
 • A barátság nem azért van,hogy valamit kapjunk, hanem,hogy lehetőségünk legyen adni.
 • Mert a barátság nappal láthatatlan.Éjjel ragyog csak,mint a fénybogár.
 • A barátság öröme azt jelenti,hogy valaki rád bízott egy titkot.
 • Igazi barátod az,aki a hátad mögött is csak jót mond rólad.
 • Az élet mit sem ér barátság nélkül!
 • A barát az az ember,aki mellett mersz önmagad lenni!
 • Aki minden hibától mentes barátot keres,élete végéig barát nélkül marad. Aki pedig a hibákat keresi a barátaiban, lassanként magára marad.
 • Aki hibátlan barát után kutat, anélkül marad.
 • Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja.
 • Van,aki saját bilincseit nem tudja kioldani, de barátja számára mégis megváltó.
 • A barátság bonyolult érzések titokzatos,furcsa harmóniája.
 • A barátság szívből jön,amikor közösen teszünk szép és nehéz dolgokat.
 • A barátot a legnagyobb jó közé soroljuk. A barát hiányát és a magányt pedig a legkeservesebb dolognak tartjuk.
 • Van egy személyes emberi és tiszta szeretet,amely az isteni szeretet megsejtése és visszatükröződése. Ez a barátság.
 • Édes dolog a barátság,kényeztető balzsam. Száll,mint a nyugalom madara:boldogan,halkan...
 • Barátom csak az lehet,aki a legmélyebb szinten együtt rezeg velem. Mert ez több,mint a vérségi vagy bármiféle érzelmi kapcsolat. Ez valami olyan sejtelem,mintha egy helyről jöttünk volna, s ezért a barátom számomra a világon a legismerősebb ember.
 • A barátok nem pusztán összhangban élnek,mint némelyek mondják,hanem összhangzó dalban.
 • A barátság-ez a szent emberi kapocs-úgy oltalmaz a magánytól,a számkivetettségtől,a félelemtől,a mozdulatlanságtól,hogy énünket megkettőzi: két szem-egy látvány; két szív-egy érzés; két hang-egy gondolat; két test-egy lélek.
 • Légy lassú,mikor barátot választasz, még lassabb,mikor cseréled.
 • ...igaz barát olyan, mintha második énünk volna.
 • A jó barát lelkem fele.
 • Mindazok javak közül,melyeket a bölcsesség szerez a teljes élet boldogsága számára, a legeslegnagyobb a barátság birtoklása.
 • Talán nincs is olyan,hogy jóbarát meg rossz barát-talán csak barátok vannak. Olyanok,akik az ember mellett állnak,ha megsérül, és akik segítenek,hogy ne legyen olyan magányos. Talán értük mindig érdemes aggódni,reménykedni,ő értük érdemes élni. Talán még meghalni is,ha úgy kell lennie. Nincsenek jó barátok. Nincsenek rossz barátok. Csak olyan emberek,akik házat építenek a szívedben.
 • Egy barát mindig melletted áll és érzed a jelenlétét.
 • Mindig látjuk a barátainkat a saját lelkünkben.
 • A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz,nem a kedves mosoly,nem is a társaság öröme,hanem a lelki-szellemi megvilágosodás,amelyben részed lehet,amikor rádöbbensz,hogy egy embertársad hisz és bízik benned.
 • Kérlek,hogy emlékezz úgy,ahogy én. Barátod voltam és Te jó barát.Szebb volt a szép akkor,és több volt a fény, velünk volt boldog az egész világ.
 • Ha barát kell,a legjobb barátod leszek. Ha magányra vágysz,én a csönded leszek.És ember leszek,mert emberre vágysz,ki szeret,ki elfogad,s kit igaznak látsz.
 • Valahol valaki azért jött a világra,hogy te a barátja legyél.Valahol valaki azért jött a világra,hogy a te barátod legyen.
 • Egy barát olyan akár egy téli lámpás:minél régibb a barátság,annál erősebb a fény.
 • A barátság az égvilágon semmit nem követel,kivéve egy valamit:az őszinteséget. Csak ezt az egyet, de ez nem kevés.
 • A barátság egy fa,melynek tövében vihar idején meghúzhatod magad,ami enyhet ad,ha tűz a nap. Melynek ágain,ha felkapaszkodsz rá,jó messzire ellátsz, és melyről oly jó lábat lógatni,ha egyébként minden rendben van.
 • Ne engedd,hogy egy kis félreértés tönkre tegyen egy nagy barátságot!
 • A csönd az a jó barát,aki sosem hagy cserben.

Ismeretlen szerzőktől[szerkesztés]

 • A mi barátságunk legyen az álom egy felébresztett perce, mely végigkíséri hosszú álmunk, s melynek élet a neve.
 • A barátság nem nagy dolog, hanem milliónyi apróság.
 • A barátok azok, akik megkérdezik, hogy vagy, és várnak a válaszra.
 • Lényed által. Nemcsak azért szeretlek, ami vagy, hanem amivé válok, amikor velem vagy. Nemcsak azért szeretlek, amivé magad tetted, de azért is, amivé engem teszel. Szeretlek, mert minden hitnél többet tettél velem azért, hogy jó legyek, és jobban bármily végzetnél tetted, hogy boldog is legyek. Egyetlen érintés nélkül tetted ezt, szavak nélkül, jelek nélkül. Puszta lényed által művelted ezt. S talán épp ez a barátság lényege.
 • ... csak a régi barátok tudnak összeveszni, majd kibékülni, mivel barátságuk kiállta az idő próbáját.
 • Barát az, akit felhívhatsz az éjszaka kellős közepén azzal, hogy megöltél valakit, és ő csak annyit kérdez: hova vigyem a hullát?
 • Van úgy,hogy úgy érzed egyedül vagy a világon.Valaki mégis mindig ott áll melletted,ő segít és bátorít
 • Ne vedd el mások barátait, van neked is!
 • Az életben sok minden fontos, de ehhez te is kellesz!