Könyvek szeretete

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Országok rongya! könyvtár a neved,
De hát hol a könyv mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? – Ment-e
A könyvek által a világ elébb?
  Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban

Idézetek a könyvek szeretetéről[szerkesztés]

Szoba könyv nélkül olyan, mit test lélek nélkül.
Cicero

Sokat, vagy nem sokat; olvasni kell!
Plinius

A betűk képesek némán átadni nekünk a távollevők mondásait.
Sevillai Szent Izidor: Etymologiae

Íme a mesterek, akik minket bot és virgács nélkül, kemény szavak és harag nélkül, ruha- és pénzadományok nélkül tanítanak. Ha közeledel hozzájuk, nem alszanak, kérdezed őket, mit sem hallgatnak el: ha félreérted őket, nem duzzognak; ha tudatlan vagy, nem nevetnek ki. Azért mindenkinek, aki magát az igazság, boldogság, bölcsesség, tudomány, sőt a hit buzgó követőjének vallja, szükségképpen szeretnie kell a könyveket.
Richard de Bury, Durham püspöke (1344) Philobiblon

A könyv a lélek világossága, a test tükre; megtanít az erényre, és elűzi a bűnt; ő a bölcsek koronája, az utazó kísérője, az otthon barátja, a beteg vigasztalója, a kormányzók társa és tanácsadója, az ékesszólás illatdoboza, gyümölccsel teli kert, virággal ékes rét; ha hívják, jön; mindig készenlétben van, mindig előzékeny; ha megkérdezed, rögtön válaszol; felfedi a rejtettet, megvilágítja a homályosat; balszerencsében megsegít, jószerencsében mérsékletre oktat.
Ismeretlen szerző (kb. a XIV-XV. századból)

Az igazán jó könyvek olvasása olyan, mintha szerzőikkel az elmúlt évszázadok legkiválóbb személyiségeivel folytatnánk egy olyan beszélgetést, amelyben számunkra a lehető legnemesebb gondolataikat tárják fel.
René Descartes

Úgy vegyed kezedbe a könyvet, ahogy az Igaz Simeon vevé karjaiba a gyermek Jézust, hogy hordozza és csókolja. És amint befejezted az olvasást, csukjad be a könyvet, és adjál hálát az Isten szájából származó minden szóért; mert az Úr mezején rejtett kincsre találtál.
Kempis Tamás

A könyvek valamiféle társaságot alkotnak, amelyet mi formálunk magunknak. Mindegyiket egyéniségünk szerint választjuk ki. Akik jó könyveket olvasnak, abban a helyzetben vannak, mint azok, akik válogatott társaságban élnek. Akik rossz, hitvány könyveket olvasnak, olyanok, mint akik rossz társaságba járnak, és akik – legjobb esetben – haszontalanul pazarolják el idejüket.
Montesquieu

A könyvek az igazi „egyenlősítők”. Részeltetik azokat, akik hittel olvassák, az emberiség legnagyobb és java-egyéniségeinek társaságában, szellemi jelenlétében. Nem baj, bármilyen szegény vagyok; nem baj, hogy tehetős kortársaim nem akarnak silány lakásomba lépni: csak ha a fölszentelt nagy írók hajlandók hajlékomat fölkeresni, ha Milton átlépi küszöböm, hogy a Paradicsomról zengjen nekem és Shakespeare, hogy megnyissa szememnek a Képzelet világait és az Emberszív harcait, vagy Franklin, hogy gazdagítson gyakorlati életbölcsességével; ekkor majd nem panaszkodom arról, hogy nincs kellő szellemi társaságom, s művelt emberré válhatok, ámbár az úgynevezett „jó társaság”-ból ki is vagyok rekesztve.
Will. Ellery Channing

Roppant fontos, hogy elsajátítsuk a „nem-olvasás művészetét”, vagyis, hogy ne olvassuk a nagy lármát okozó, születése első – és utolsó – évében több kiadást megélt munkákat. A bolondoknak írt könyvek dicsekedhetnek a legtöbb olvasóval.
Schopenhauer

Csak egyetlenegy módja van annak, hogy elolvassuk, ami jó: ha nem olvassuk, ami rossz – mert rövid az élet.
Schopenhauer

A rosszból sohasem olvashatunk elég keveset, és a jót nem olvashatjuk elég gyakran: a rossz könyv szellemi méreg, megrontja az észt.
Schopenhauer

Néha arról álmodom, hogy amikor felvirrad az Ítélet Napja, s a nagy hódítók és jogászok és államférfiak elnyerik jutalmukat – koronájukat, babérjukat, soha el nem porló márványba kitörölhetetlenül bevésett nevüket –, akkor a Mindenható, meglátván bennünket könyveinkkel a hónunk alatt, odafordul Szent Péterhez, s minden irigység nélkül ezt mondja majd: – Nézd csak, ezeknek nem is kell jutalom. Semmit sem tudunk már adni nekik. Szerettek olvasni.
Virginia Woolf

Nincs Múlt, amíg a könyvek élnek.
Bulwer-Lytton

Törvények meghalnak, – könyvek soha.
Bulwer-Lytton

Az emberek meghalnak, de a könyvek nem halnak meg soha.
F. D. Roosevelt

Nem vághatsz neki az életnek, ennek az egyirányú postakocsi-utazásnak még egyszer, ha már véget ért, de ha könyv van a kezedben, mindegy, mennyire bonyolult vagy nehezen érthető, ha befejezted, kívánságod szerint visszatérhetsz az elejére, újraolvashatod, s így megértheted, ami bonyolult, s vele megértheted az életed is.
Orhan Pamuk

Mikor egy könyvet olvasunk, az olyan, mintha mindazt az időt olvasnánk, ami eltelt a könyv írása óta. Ezért fontos a könyv kultuszának ápolása. Egy könyv tele lehet hibával, lehet, hogy más véleményen vagyunk, mint a szerző, de akkor is van benne valami szent, valami isteni, nem a babonás tiszteletből, hanem a boldogság, a tudás keresésének vágyából következően.
Jorge Luis Borges

...a könyvtár nem is arra való, hogy elolvassák, hanem hogy elolvashassák
Németh László

Én először mindig megszagolom
a könyvet, beszívom a képeket és a betűket.
Aztán úgy érzem: én vagyok a mese
és a könyv az olvasó
Ágai Ágnes

Hiszem, hogy amikor valaki könyvet olvas, a fejében megszületik a saját filmje, arcot teremt a szereplőknek, megrendezi a jeleneteket, hallja a hangokat, érzi a szagokat. És pontosan emiatt van az, hogy ha valaki megnézi a filmes változatát egy könyvnek, ami tetszett neki, mindig csalódottan jön ki a moziból, és mindig azt mondja: a könyv sokkal jobb volt.
Paolo Coelho

Nem elég olvasni. Újraolvasni – az összes tanácsadók szerint – fontosabb.
S nem csak a könyvet kell újraolvasni, melynek emléke halványodik vagy, melyet első olvasásra nem értettünk meg tökéletesen: a mondatot is újra kell olvasni, a főnevet, igét és jelzőt is, mely végzetesen meghatároz a könyvben valamit. Mit akar egy könyv? Megértetni magát. De az ilyesmi lassan megy, majdnem olyan lassan és bonyolultan, mint az életben. Házastársaknak néha évtizedekre van szükségük, míg egyik végül meg tudja értetni magát a másikkal. A könyvek is nehézkes ismerősök.
Nem elég katalógus, divat vagy hagyomány szerint olvasni; ösztön szerint kell megkeresni a könyvet, mely – nekünk, személyesen – mondhat valamit. Rendszeresen kell olvasni, úgy, ahogy alszik, étkezik, ahogy szeret és lélegzik az ember. A könyvek, mint az emberek, csak akkor adják ide titkukat, bizalmukat, ha te is átadod magad nekik.
Nem szeretek másféle könyvet olvasni, csak olyat, mely az én tulajdonom. Nem elég a gondolatot, ismeretet birtokolni, melyet a könyv tartalmaz. Legyen enyém – feltétlenül, mint ahogy a szeretőt akarják – a könyv is, a gondolat földi porhüvelye.
Márai Sándor: Ég és Föld: Olvasni

Könyvekről szólni egy kicsit annyi, mint magunkról szólni. Babits Mihály

A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. (...) Akinek több szava van egy dologra, több gondolata is van róla. Babits Mihály

Az olvasás művészetének első alaptörvénye: olvassunk jó könyveket. - Benedek Marcell

Az olvasás, igenis, művészet, végső fokán közel járna az írás művészetéhez, de éppoly kevéssé művész mindenki, aki olvas, mint ahogy a tintafogyasztók sem mind íróművészek. Az olvasás művésze az, akiben a megformálás adományán kívül minden meg van, ami az írót íróvá teszi. - Benedek Marcell

A könyv mindenkinek ugyanazt mondja, de nem mindenki tudja olvasni. Én is a könyvet vádoltam, ahelyett, hogy magamban kerestem volna a hibát. Nem értettem meg, hogy magamba kell mélyednem; ez az út vezet az igazsághoz, csak így találhatom meg minden titkok nyitját. Nem találtam ki, hogy lelkünk a nagy alkimista, aki aranyat csinál az olcsó ólomból; nem sejtettem, hogy minden szívben ott bugyog az örök ifjúság forrása. Igazam volt, amikor megéreztem, hogy ezek a könyvek nem ok nélkül maradtak nálam, nem ok nélkül akadtam rájuk az utolsó pillanatban. A megmenekülés, az élet, a boldogság, minden bennük volt. Heltai Jenő

Nemcsak az a kérdés, hogy kik olvasnak, hanem az is, hogy akik olvasnak, mit olvasnak. - Darvas József

A legszebb könyvet - ez kellene hogy legyen minden írónak a hite - még nem írták meg. Karinthy Frigyes

A ponyva azoké, akikhez a művészet nem szól, s akik nem szólnak a művészethez. - Kodolányi János

A könyvtárak elpusztítása mindig barbárnak és különösen tragikusnak tetszik a szemünkben. Kosztolányi Dezső

A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa. - Kosztolányi Dezső

Amíg csak kevesen tudnak olvasni, addig szükségképpen korlátoltabb az olvasnivaló, mint amikor többen olvasnak. József Attila

Nem az a cél, hogy a gyermek könyvtára minél gazdagabb legyen, hanem az, hogy csak jó könyvek legyenek a gyermek körül. Móricz Zsigmond

Könyvek és tapasztalatok együtt alakítják a lelket. Radnóti Miklós

Minden jó könyv való a népnek, amelyet pedig nem olvasna a művelt olvasó, az a népnek sem való. - Szabó Ervin

A könyvek egymásra utaltak, egymást ajánlották. Folyton újabb kollégáikat mutatták be és mind meglepőbb társaságokba vittek. Szabó Lőrinc

Vannak, akik szórakozásból olvasnak és vannak, akik műveltségüket akarják olvasmányaikkal gyarapítani; de én a harmadik olvasóra gondolok, arra, akinek az olvasás életfunkció és ellenállhatatlan kényszer - csak ez az igazi olvasó. Szerb Antal

Nincsenek különösebben kedvenc íróim, és nincsenek kedves könyveim. Minden igaz és őszinte írást szeretek, ha őszinte és igaz ember írta. - Veres Péter

A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek. - Charles William Eliot

Egy olvasó ezernyi életet megél, mielőtt meghal. Az az ember, aki nem olvas, csak egyet. - George R. R. Martin

Nagyobb csodát nem tudok elképzelni, mint hogy a fehér papíron a fekete betűk megelevenednek. Megindul a fejében a képzeletmozi. Az olvasás a legfontosabb. Csukás István

A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda benne van, ami eddig volt s ami ezután lesz… mert aki olvas, az szabad lesz, megismerve mások gondolatait, szabadon választhat, kialakíthatja a saját gondolatait, összemérheti őket, veszthet és győzhet, okulhat és javíthat, ahogy méltó az emberhez. Ugye milyen egyszerű, csak meg kell tanulni az ábécét, és olvasni kell. Csukás István

A könyvnek az a jó, ha olvassák. A könyv olyan jelekből áll, amelyek további jelekről szólnak, azok a jelek pedig a dolgokról beszélnek. Ha szem nem olvassa, a könyv jeleiből nem lesznek fogalmak, vagyis a könyv néma. Umberto Eco: A rózsa neve

A könyvek nem ritkán a könyvekről szólnak: olyan, mintha egymás között beszélgetnének. Ennek fényében a könyvtár számomra mindennél izgatóbb volt. A hosszú, évszázados mormogás színhelye, egy felfoghatatlan dialógus az írótáblák között, egy élő dolog, az erő tartálya, amit nem uralhat emberi ész, a titkoknak számtalan elme által épített kincstára, mely túléli alkotóit és közvetítőit. Umberto Eco

Ha egy jó könyvet először olvasok, az éppen olyan, mintha új barátot szereznék, s ha egy könyvet, amelyet ismerek, újra elolvasok, mintha egy régi baráttal újra találkoznék. - Oliver Goldsmith

Hangsúlyozni szeretném a meggyőződésemet, hogy egy vonzó olvasmány sokkal értékesebb, mint bizonyos tévéműsorokat végignézni. Amikor olvas az ember, az elméje dolgozik. A betűket szavakká rendezi, a szavak pedig gondolattá és fogalmakká állnak össze. Az olvasás szokásának kifejlesztése hasonlít a súlyemelő edzésprogramjához. Egyetlen bajnok sem indult el úgy, hogy egyből kétszáz kilós súlyt emelt fel. Először kisebbekkel kezdte, s aztán egyre nagyobbakkal folytatta, míg az izmai megerősödtek. Így van ez az értelmi képességgel is. Az elménk akkor fejlődik, ha olvasunk, gondolkodunk és elmélkedünk. - Ben Carson

Az olvasás az író életének alkotó központja. Én akárhova megyek, könyvet viszek magammal, és mindig találok alkalmat, hogy bele is olvashassak. A trükk abban áll, hogy az embernek meg kell tanulnia kis és nagy adagokban olvasni. A várószobákat egyenesen a könyvekre tervezték. De ugyanezt szolgálják a mozik előcsarnokai vetítés előtt, a hosszú és unalmas sorban állások, és a mindenki kedvence, a vécé. Még vezetés közben is olvashat az ember, hála a hallható könyv forradalmának. Stephen King

Alighanem a könyv az egyetlen igaz varázslat. - Alice Hoffman

Könyvek kötik össze a világot. Földrészeket hoz egy könyv közel. És ha futni vágyunk a világból, Tőle csak a könyv szakíthat el. - Falu Tamás (Eredeti neve Balassa Lajos, 1911-ben vette fel a Falu Tamás nevet) (Kiskunfélegyháza, 1881. november 10. — Ócsa, 1977. július 13.) magyar jogász, költő és regényíró.

Azt hiszem, mindnyájunk élete jobb lenne, ha mindig ott lenne egy könyv mindegyikünk hátizsákjában. Gabriel García Márquez

Az olvasás menekülést biztosít a való világból. Egy kicsit mindenkinek szüksége van erre, hogy megőrizze a józan eszét. - Kim Holden

A kedvenc könyveimet újra és újra elolvastam, néha csukott szemmel beszívtam ismerős illatukat. Elég volt ez az illat, a könyvek lapjainak érintése, hogy boldognak érezzem magam. - Murakami Haruki

Könyvek nélkül se múltunk, se jövőnk nem lesz. - Az Álmosvölgy legendája c. film

Az igazi könyv nem a könyvespolcon lakik, hanem a párna alatt, az éjjeliszekrényen, az ágy mellett a padlón, a kocsi kesztyűtartójában, a télikabát zsebében. - http://misogaeva.weebly.com

A könyvekben minden benne van. Minden szépet, bölcset, fontos dolgot leírtak valamikor. Lehet valaki annyira arcátlan vagy öntelt, hogy ezt tagadja? De hát ki is akarná tagadni? Az ember azért olvas, hogy érezze az életet, hogy életre keltsen a maga számára olyan dolgokat, amelyeknek létezéséről addig nem tudott. Azoknak a tekervényeknek az agyban mindnek megvan a maga funkciója, némelyik ki sincs használva, minden idegvégződés ingerületre vár. És ez mind benne van a könyvekben. Minden. Az egész őrült világot megtalálod bennük, ha tudod, hol keresd. Az olvasás nem menekülés az életből. Az olvasás az élet. Életet teremt. - Adam Kennedy

A rögeszmés, folyamatos önművelés az egyik legjobb taktika ahhoz, hogy túléljük a nehéz időket. Úgy tűnik, a legjobb embereknek van a legnagyobb könyvtáruk. - Robin Sharma

Soha nem olvashatom el az összes könyvet, amit akarok; soha nem lehetek mindenki, aki akarok, soha nem élhetek végig minden életet, amit akarok. Soha nem gyakorolhatom magam mindenben, amiben akarom. És miért akarom? Megélni, érezni akarok minden árnyalatot, tónust, minden változatát az életemben lehetséges szellemi és fizikai tapasztalásnak. Sylvia Plath: Naplók, Cartaphilus, 2004. p. 41. Lázár Júlia fordítása

Az első ember, Ádám óta, aki megkülönböztette az éjszakát a nappaltól, és fölismerte saját kezének árnyékát, az emberek történeteket alkotnak, melyeket kőbe vagy fémbe vésnek, illetve pergamenre jegyeznek le mindarról, amit a világ magában rejt, és az álmok megteremtenek. Munkájuk gyümölcse a Könyvtár… A hitetlenek szerint ha arra rendeltetett, hogy leégjen, a múltnak is vele kell égnie. Tévednek. A szakadatlan emberi munka révén született meg a könyveknek ez a végtelen mennyisége. Ha csak egyetlenegy is fennmaradt, az ember újra feltámaszthat minden lapot és minden sort. Jorge Luis Borges megjegyzése az Alexandriai Könyvtárról

A könyvtár az emberiség emlékezete. Johann Wolfgang von Goethe