Ugrás a tartalomhoz

Szeretet

A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

Idézetek a szeretetről híres emberektől, ismeretlenektől.

Régiek[szerkesztés]

Családi szeretet, a szeretet egyik leggyakoribb formája
Baráti szeretet
Romeo és Júlia, romantikus szeretet
Nagy Sándor és szerelme
Anyai szeretet
Jézus
Buddha
„A szeretet csak egyenlőséget ismer”
 • A szeretet hiányát az ember soha nem pótolhatja, ám a szeretet minden mást pótol.
 • Dönts szíved szerint:aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz,mindig jól dönt.
 • Gyógyító erő a szeretet:ki teste, ki lelke egészségét köszönheti e csodának, ki teljes emberségét.
 • Orvosság a szeretet minden gondolat ellen,amely lelkedet megzavarja.Változtasd örömmé mások bánatát, s hitté a reményvesztettséget.
 • Az a szeretet,amely véget ér,csupán árnyéka a szeretetnek. Az igazi szeretet kezdet és vég nélkül való.
 • Semmi sem rendezettebb,mint az,amit a szeretet rendez el,és semmi sem szabadabb,mint amit a szeretet köt össze.
 • Szeretni semmi.Ha szeretnek,az már valami.Ha szeretsz és szeretnek,az a minden.
 • Ha az ember szeret valakit, mindent könnyűnek talál. A Nap fényesebb, a virágok szebbek, az emberek jobbak.
 • Lehet-e szegény, akit szeretnek?
 • Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne ránk a nap.
 • Természetesen sok hibám van, ha benned kevés a szeretet.
 • Az igazi szeretettel kapcsolatban azt a tényt a legnehezebb elfogadni,hogy szabaddá tesz. A szeretet gyökeret kínál az embernek és szárnyakat.
 • A szeretet nem érzés, hanem egy bizonyos viselkedésmód.
 • Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés:az döntés,ítélet és ígéret.
 • A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia.
 • Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság a világon.
 • A tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem, ha mindketten ugyanabba az irányba néznek.
 • Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el.
 • Szeretetre születtem,s nem gyűlöletre.
 • Aki szeret,soha sem téved.
 • Az igazi szeretet próbája egyedül az,hogy nem fél a másik ember szeretetétől,hogy elegendő benne a szelídség,a türelem és az alázat ahhoz,hogy elfogadja azt.
 • A szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára.
 • Ember! A Földet szebbé teheted,ha kevesebb az önzés és több a szeretet.
 • A szeretet többet ér a hosszú életnél. Istennél nem az idő számít,hisz az örökkévaló. Nála csak a szeretet számít.
 • Nem a tökéleteseknek van szükségük szeretetre,hanem azoknak, akik nem tökéletesek.
 • Az igazi szeretet a pillanatra gondol és az örökkévalóságra,de soha sem arra,meddig tart.
 • Ahhoz,hogy megváltoztassuk az embereket,szeretni kell őket. Csak oda érkezik el befolyásunk, ahová elérkezik a szeretetünk.
 • Nem lámpával,hanem szívvel kell keresni az embereket,mivel csak a szeretetnek nyílnak ki a szívek.
 • Jézus hiába élt és halt meg,ha nem tanultuk meg tőle,hogy a szeretet örök törvénye szabályozza életünket.
 • A szeretet az a lépcső,melyen - Isten hasonlatosságára - egymás felé közeledünk.
 • Valakit szeretni azt jelenti: egy mások számára láthatatlan csodát látni.
 • A szeretetben elérjük a legnagyobb boldogságot,ami valaha a világon lehet.
 • A szeretet olyan,mint maga az élet:nem egy kényelmes és nyugodt állapot,hanem egy nagy és csodálatos kaland.
 • A szeretet minden más erény gyökere. Nem ismer szabályt, sem mértéket.
 • A szeretet törvénye a harmónia.
 • A szeretet cselekvő törődés annak életével és fejlődésével,akit vagy amit szeretünk.
 • Az őszinte szeretet sokszor kényszerül olyan igazságot mondani,mely neki jobban fáj,mint annak,aki konok szívvel hallgatja.
 • Az ember mindent látó,mindent megvilágító Nap,ha szeret, és ha nem szeret: sötét lakás,amelyben füstös lámpás ég.
 • Nehéz dolog,hogy ne szeress,de nehéz az is,hogyha szeretsz. A legnehezebb,ha hiába szeretsz.
 • Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek,csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.
 • Mindig tud adni,akinek szíve szeretettel van tele.A szeretethez nem kell teli erszény.
 • A szeretet kérés nélkül ad,makacskodás nélkül elfogad,késlekedés nélkül megbocsát, és csak saját elégtelensége miatt szenved.
 • A szeretet nem kételkedik,tértől,időtől függetlenül szeretet marad. A szeretet bizalom.
 • Harag nem old fel haragot - a szeretet mindent felold.
 • Valamely embert szeretni azt jelenti:úgy látni őt,ahogy Isten elgondolta.
 • A szeretet szent dolog. Ezért szeretetből féld az Istent,és ne félelemből szeresd.
 • A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete,hanem olyan lelkiállapot,amelyben készek vagyunk mindent szeretni. Az az állapot,amelyben egyedül ismerhetjük föl lelkünk isteni eredetét.
 • Ahol nincs szeretet, ott semmi sincsen. Ahol kihunyt a szeretet,félelem költözik a szívekbe. Ha szeretni tudsz,nincs mitől félned.
 • Az élet és a szeretet csupán egyetlen időt ismer: a jelent. Az egyetlen érzékelhető idő a pillanat,amelyben élünk,amikor szeretünk.
 • A gyűlöletnek csak a szeretet vethet véget.
 • A szeretet mindent pótol, s a szerelmet nem pótolja semmi.
 • Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen.
 • Ha szeretjük a világot és a benne élő embereket,akkor ez a szeretet visszatér hozzánk.
 • A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket a szeretet.
 • A szeretetnek melege van a természet hidegében,világossága van az élet sötétségeiben,és a szeretetnek ajkai vannak,amik mosolyognak velünk az örömben,és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.

Kortársak[szerkesztés]

 • Ami fontos az életben,nem a személy,aki szeret,hanem a tény,hogy szeret.
 • A nagy szavak nem érnek semmit,elszállnak,mint az őszi szél. De a szeretet,ha tiszta szívből fakad,elkíséri az embert,amíg él.
 • Csak mert valaki nem úgy szeret téged,ahogy te szeretnéd,az még nem jelenti azt,hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével.
 • A szeretet mindenki számára a legszükségesebb táplálék.
 • A szeretet művészet. Semmi sem fontosabb a világon,mint megtanulni ezt a művészetet.
 • A szeretet lényegét a legtöbb ember abban látja,hogy őt szeretik, és nem abban,hogy ő szeret, és képes a szeretetre.
 • A szeretet úgy árad, mint a napfény, csöndesen és állandóan - egyedül a maga csodatevő hevétől.
 • A szeretet és a bölcsesség ugyanannak az éremnek a két oldala. Szétválaszthatatlan.
 • Szeretet nélkül az élet:halál.
 • A szeretet hiányát csak egyetlen dolog gyógyíthatja meg:ha újra találkozunk azzal,akit szeretünk.
 • Az igazi szeretetet nem adjuk vagy kapjuk:az van.
 • Minden csoda alapja a szeretet.
 • Aki szeret,annak fickándozik a szíve.Annak az élete színes és süt a napja. Aki nem szeret, olyan tájakon jár, ahol nem süt a nap.
 • A szeretet az a kulcs,amelynek idővel egyetlen zár sem tud ellenállni,de türelem nélkül ez is könnyen beletörhet a zárba.
 • Aki szeret,aki mindig szeret,nem ér rá panaszkodni és boldogtalannak lenni.
 • A semmi is lehet minden,a minden is lehet semmi.Ahogy az első percben,csak úgy szabad szeretni.
 • Aki szeret,az nincs többé egyedül,mert az akit szeret,mindig jelen van.Aki szeret,az nem akar többé a saját élete középpontja lenni.Engedi,hogy életének más legyen a középpontja,és ezt nyereségnek és boldogságnak érzi.

Közmondások[szerkesztés]

Biblia[szerkesztés]

Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész

 • 1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
 • 2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
 • 3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
 • 4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
 • 5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
 • 6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
 • 7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
 • 8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
 • 9. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
 • 10. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
 • 11. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
 • 12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
 • 13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

További információk[szerkesztés]

Commons
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Szeretet témájú anyagokat.